4me4all

Този курс е предназначен за елитни спортисти, които са изразили желание да станат наставници на уязвими деца и деца, настанени в институции. Следвайки целите на проекта 4me4all, курсът 4me4all ще запознае обучаемите с предизвикателствата, пред които са изправени децата, настанени в институции, и как те могат да повлияят на тяхното здраве. Той също така ще покаже някои добри практики и навици и как те могат да бъдат полезни, както и ще подчертае ролята, която спортистът от формата може да има като наставник в насърчаването на здравословни навици и подобряването на тяхното благосъстояние.

4me4all е проект, финансиран от програмата "Еразъм+" на Европейската комисия. Той е посветен на формулирането на интервенция за подобряване на живота на малолетните и непълнолетните, настанени в институции, чрез насърчаване на здравословни навици. В този курс се разглеждат разнообразни проблеми, които са част от живота на институционализираните деца и които могат да окажат влияние върху тяхното физическо и психическо здраве. Елитните спортисти са социални модели за подражание, особено за младежите. Ето защо този проект има за цел да формулира програма за интервенция, в която елитните спортисти могат да станат наставници и поддръжници на институционализираните деца, за да подобрят тяхното благосъстояние.

Курсът 4me4all е специално подготвен, за да повиши осведомеността по тези въпроси и да обучи подбрани елитни спортисти, които ще станат наставници на програмата 4me4all.

Не е регистриран

Курсът включва

  • 4 урока
  • 25 теми
  • 4 викторини
  • Сертификат за курс