DigiSail

Онлайн курсът DigiSail е посветен на повишаване на осведомеността за потенциала на игрите за популяризиране на спорта. По-специално, той е насочен към това как използването на платформата "Виртуална регата" може да се използва от федерациите по ветроходство и клубовете за увеличаване на участието в спорта, общуване с младите хора и преодоляване на бариерите пред достъпа до ветроходния спорт.

Този курс е разработен с подкрепата на програма "Еразъм+" на Европейския съюз. Съдържанието на тези страници е отговорност единствено на издателите и не отразява възгледите на Европейската комисия.

Снимка на корицата от Yoksel Zok в Unsplash.

По време на пандемията COVID-19 броят на играчите в онлайн платформата Virtual Regatta рязко се увеличи. Тази тенденция съвпадна с широко провеждания анализ на данните за използването на игрите за популяризиране на спорта. Полската асоциация по ветроходство реши да въведе подобен механизъм и да го използва за популяризиране на спорта сред младите хора. Целта на проекта е да се изследва връзката между традиционното и виртуалното ветроходство. Освен това се планира да се приложи платформата за виртуални регати като инструмент за увеличаване на общественото участие във ветроходството в страните партньори, както и да се създадат цялостни инструкции, адресирани до федерациите по ветроходство и спортните клубове, за да се увеличи общественото участие в традиционното ветроходство.

Очакваните ефекти включват увеличаване на участието на младите хора във ветроходството на ниво федерация, област и клуб, преодоляване на икономическите и комуникационните бариери сред хората, които се интересуват от ветроходство, разработване на атрактивни форми на комуникация с младите хора и създаване на нови форми за популяризиране на ветроходството.

Съдържание на курса

Разгънете всички

За инструктора

Не е регистриран

Курсът включва

  • 4 урока
  • 12 теми
  • 9 викторини