GE-FORCE - Води промяната, бъди промяната

FORCE за равнопоставеност на половете (GE-FORCE) има за цел да даде възможност на спортните организации да балансират половете на ръководните си позиции. Целта на този онлайн курс е да осигури осведоменост, насоки и подкрепа на "новите лидери" в спорта и да ги амбицира да станат част от необходимата промяна за насърчаване на многообразието и приобщаването.

Този курс е разработен с подкрепата на програма "Еразъм+" на Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на авторите и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или EACEA. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Снимка от LinkedIn Sales Solutions в Unsplash.

Проектът GE Force има за цел да даде възможност на спортните организации да балансират половете в ръководните си позиции. Чрез повишаване на осведомеността, предлагане на насоки и осигуряване на подкрепа на нововъзникващите лидери в спорта, нашата цел е да катализираме необходимата промяна за насърчаване на многообразието и приобщаването. Разработена чрез обширни предварителни проучвания, основната цел на програмата е да подобри разбирането за лидерството на жените и да предостави препоръки за насърчаване на равенството между половете в спортната индустрия. Този ценен ресурс е достъпен за всички спортни ентусиасти, които споделят убеждението ни, че чрез общи усилия можем да задвижим напред равенството между половете и да създадем среда, която да насърчава повече жени да се стремят към ръководни роли в спорта.

Съдържание на курса

Разгънете всички
Not Enrolled (219 places remaining)

Курсът включва

  • 8 урока
  • 43 теми
  • 7 викторини
  • Сертификат за курс