GETS

Курсът на GETS за устойчивост в спорта има за цел да предостави най-съвременни знания по темата за устойчивостта в спорта, най-добри практики и препоръки за спортните мениджъри и професионалистите в спорта като цяло. Чрез този курс като участници, работещи в областта на спорта и спортните събития, ще научите как да включите устойчивото развитие в ежедневните дейности на организацията. 

Този курс е създаден с подкрепата на програма "Еразъм+" на Европейската комисия. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на авторите и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или EACEA. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Снимка на корицата от Кейлъб Джоунс в Unsplash.

Проектът "Зелено образование чрез спорт" (GETS) е посветен на създаването и популяризирането на онлайн образователни инструменти, които помагат за повишаване на осведомеността по въпросите на устойчивото развитие в спорта и чрез него. Този курс има за цел да предостави на спортните организации на местно ниво необходимите знания за прилагане на устойчиви и екологосъобразни практики и за популяризиране на зелените ценности сред техните заинтересовани страни. Ще можете да се запознаете с ключови понятия, свързани със спорта и устойчивото развитие, и да задълбочите знанията си за начините за планиране и подготовка на устойчиви дейности и събития, за това как ефективно да предавате послание за устойчивост и да влияете на феновете и другите заинтересовани страни, както и за значението на сътрудничеството за постигане на общата цел за екологизиране на спорта.

Курсът е съставен от пет отделни урока, посветени на концепциите за устойчивост, планирането на зелени спортни събития, комуникирането на устойчивостта във вашите мрежи, намирането и участието в устойчиви партньорства и ученето от най-добрите практики. За да научите повече за проекта, посетете getsproject.eu.

Съдържание на курса

Разгънете всички
Не е регистриран

Курсът включва

  • 6 урока
  • 10 теми
  • 5 викторини