Move@Work

Онлайн курсът Move@Work е предназначен за мениджъри на компании, които се интересуват от прилагането на корпоративни спортни стратегии за насърчаване на физическата активност сред служителите си. В този курс обучаемите ще могат да научат за положителните ефекти от физическата активност на работното място и да се запознаят с най-добрите практики от опитни професионалисти в тази област.

Move@Work е проект, финансиран от програмата "Еразъм+" и ръководен от Европейската федерация за фирмен спорт. Той е посветен на насърчаването на физическата активност на работното място, като има за цел да създаде мрежа от компании, които са все по-загрижени за прилагането на мерки за физическа активност с цел подобряване на здравето и благосъстоянието на работниците. За тази цел Move@Work създава платформа, пълна със съдържание, посветено на предоставянето на необходимите знания на мениджърите и директорите на компаниите за въвеждане на корпоративни спортни политики, като ефективно ги придружава при тяхното прилагане. Този онлайн курс е част от тези материали и ще даде на обучаемите необходимата информираност за ползите от фирмените спортни политики и знания за това как те се въвеждат и могат да бъдат въведени. Допълнителните материали ще бъдат достъпни от платформата Move@Work.

Не е регистриран