Премести@Работа

Онлајн курсот Move@Work е посветен на менаџерите на компаниите кои се заинтересирани за имплементација на корпоративни спортски стратегии за промовирање на физичката активност меѓу своите вработени. На овој курс, учениците ќе можат да дознаат за позитивните ефекти од физичката активност на работното место и да ги запознаат најдобрите практики од искусни професионалци во областа.

Move@Work е проект финансиран од програмата Еразмус+ и предводен од Европската федерација за компаниски спорт. Посветен е на промоција на физичката активност на работното место, со цел да се создаде мрежа на компании кои се повеќе се преокупирани со спроведување на мерки за физичка активност за подобрување на здравјето и благосостојбата на работниците. За тоа, Move@Work создава платформа полна со содржини посветени да им обезбеди на менаџерите и директорите на компаниите потребното знаење за воведување на корпоративни спортски политики, ефикасно придружувајќи ги при таквата имплементација. Овој онлајн курс е дел од овие материјали и на учениците ќе им ја даде потребната свест за придобивките од спортските политики на компанијата и знаење за тоа како тие се и како може да се воведат. Дополнителни материјали ќе бидат достапни од платформата Move@Work.

Не е запишано