4me4all

Deze cursus is bedoeld voor topsporters die hebben aangegeven mentor te willen worden van kwetsbare en geïnstitutionaliseerde kinderen. Volgens de doelstellingen van het 4me4all-project zal de 4me4all-cursus leren over de uitdagingen waarmee geïnstitutionaliseerde kinderen worden geconfronteerd en hoe deze hun gezondheid kunnen beïnvloeden. Het zal ook een aantal goede praktijken en gewoonten laten zien en hoe deze van nut kunnen zijn, evenals de rol die een forme-atleet als mentor kan hebben bij het bevorderen van gezonde gewoonten en het verbeteren van hun welzijn.

4me4all is een project dat wordt gefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Commissie. Het is gewijd aan het formuleren van een interventie om het leven van minderjarigen in instellingen te verbeteren door het bevorderen van gezonde gewoonten. Deze cursus behandelt een verscheidenheid aan onderwerpen die deel uitmaken van het leven van geïnstitutionaliseerde kinderen en die een effect kunnen hebben op hun fysieke en mentale gezondheid. Topsporters zijn sociale rolmodellen, vooral voor jongeren. Daarom is dit project gericht op het formuleren van een interventieprogramma waarbij topsporters mentoren en supporters van geïnstitutionaliseerde kinderen kunnen worden om hun welzijn te verbeteren.

De 4me4all-cursus is speciaal voorbereid om mensen bewust te maken van deze problemen en om een selectie topsporters te trainen die mentor worden van het 4me4all-programma.

Niet ingeschreven

Cursus omvat

  • 4 Lessen
  • 25 Onderwerpen
  • 4 quizzen
  • Cursuscertificaat