DigiSail

De DigiSail online cursus is bedoeld om mensen bewust te maken van de mogelijkheden van gaming voor de promotie van sporten. De cursus richt zich met name op hoe het gebruik van het Virtual Regatta-platform kan worden gebruikt door zeilbonden en clubs om de deelname aan de sport te vergroten, te communiceren met jongeren en barrières in de toegang tot de zeilsport te doorbreken.

Deze cursus is ontwikkeld met steun van het Erasmus+ programma van de Europese Unie. De inhoud van deze pagina's is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de uitgevers en vertegenwoordigt niet de standpunten van de Europese Commissie.

Foto omslag door Yoksel Zok op Unsplash.

Tijdens de COVID-19 pandemie is het aantal spelers op het onlineplatform Virtual Regatta sterk toegenomen. Deze trend viel samen met een breed uitgevoerde analyse van gegevens over het gebruik van gaming bij de promotie van sport. De Poolse Yachting Association besloot een soortgelijk mechanisme te implementeren en te gebruiken om sport onder jongeren te promoten. Het doel van het project is om de correlatie tussen traditioneel zeilen en virtueel zeilen te onderzoeken. Daarnaast is het de bedoeling om het Virtual Regatta-platform te implementeren als een hulpmiddel om de publieke deelname aan zeilen in partnerlanden te vergroten, evenals om uitgebreide instructies te maken voor zeilfederaties en sportclubs om de publieke deelname aan traditioneel zeilen te vergroten.

De verwachte effecten zijn het vergroten van de deelname van jongeren aan zeilen op federatie-, districts- en clubniveau, het overwinnen van economische en communicatiebarrières tussen mensen die geïnteresseerd zijn in zeilen, het ontwikkelen van aantrekkelijke vormen van communicatie met jongeren en het creëren van nieuwe vormen van zeilpromotie.

Over instructeur

Niet ingeschreven

Cursus omvat

  • 4 Lessen
  • 12 Onderwerpen
  • 9 quizzen