GE-FORCE - Leid de verandering, wees de verandering

Gender Equality FORCE (GE-FORCE) wil sportorganisaties in staat stellen een evenwicht te vinden tussen mannen en vrouwen in hun leidinggevende functies. Het doel van deze online cursus is om bewustzijn, begeleiding en ondersteuning te bieden aan de "nieuwe leiders" in de sport, en hen aan te moedigen deel uit te maken van de noodzakelijke verandering om diversiteit en inclusie te bevorderen.

Deze cursus is ontwikkeld met steun van het Erasmus+ programma van de Europese Unie. Opvattingen en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteurs en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of EACEA. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende instantie kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

Foto door LinkedIn Sales Solutions op Unsplash.

Het doel van het GE Force project is om sportorganisaties in staat te stellen een evenwicht te vinden tussen mannen en vrouwen in hun leiderschapsposities. Door bewustwording te creëren, begeleiding te bieden en ondersteuning te bieden aan opkomende leiders in de sport, is het ons doel om de noodzakelijke verandering voor het bevorderen van diversiteit en inclusie te katalyseren. Het programma is ontwikkeld op basis van uitgebreid voorafgaand onderzoek en heeft als belangrijkste doel het begrip van vrouwelijk leiderschap te vergroten en aanbevelingen te doen voor het bevorderen van gendergelijkheid binnen de sportindustrie. Deze waardevolle bron is toegankelijk voor alle sportliefhebbers die onze overtuiging delen dat we door collectieve inspanningen gendergelijkheid kunnen bevorderen en een omgeving kunnen creëren waarin meer vrouwen worden aangemoedigd om leidinggevende functies in de sport na te streven.

Cursusinhoud

Alles uitbreiden

Over instructeur

Not Enrolled (219 places remaining)

Cursus omvat

  • 8 Lessen
  • 43 Onderwerpen
  • 7 quizzen
  • Cursuscertificaat