KRIJGT

De GETS-cursus voor duurzaamheid in de sport heeft als doel state-of-the-art kennis te bieden over duurzaamheid in de sport, best practices en aanbevelingen voor sportmanagers en sportprofessionals in het algemeen. Door middel van deze cursus leer je als actoren die werkzaam zijn in de sport en sportevenementen hoe je duurzaamheid kunt integreren in de dagelijkse activiteiten van de organisatie. 

Deze cursus is tot stand gekomen met steun van het Erasmus+ programma van de Europese Commissie. Opvattingen en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteurs en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of EACEA. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende instantie kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

Foto omslag door Caleb Jones op Unsplash.

Het Green Education Through Sport (GETS)-project is gewijd aan het creëren en promoten van online leermiddelen die het bewustzijn over duurzaamheidskwesties in en door de sport helpen vergroten. Deze cursus is bedoeld om grassroots sportorganisaties te voorzien van de nodige kennis om duurzame en milieuvriendelijke praktijken te implementeren en groene waarden te promoten bij hun stakeholders. Je zult leren over de belangrijkste concepten met betrekking tot sport en duurzaamheid en je kennis verdiepen over de manieren waarop je duurzame activiteiten en evenementen kunt plannen en voorbereiden, hoe je effectief een boodschap van duurzaamheid kunt overbrengen en fans en andere belanghebbenden kunt beïnvloeden en het belang van samenwerking om het gemeenschappelijke doel van vergroening van sport te bereiken.

De cursus bestaat uit vijf verschillende lessen over duurzaamheidsconcepten, planning voor groene sportevenementen, communiceren over duurzaamheid in je netwerken, duurzame partnerschappen vinden en aangaan en leren van best practices. Ga voor meer informatie over het project naar getsproject.eu.
Niet ingeschreven

Cursus omvat

  • 6 Lessen
  • 10 Onderwerpen
  • 5 quizzen