4me4all

Tento kurz je určený pre elitných športovcov, ktorí prejavili ochotu stať sa mentormi zraniteľných detí a detí z ústavov. V nadväznosti na ciele projektu 4me4all sa účastníci kurzu 4me4all dozvedia o problémoch, ktorým čelia deti umiestnené v ústavoch, a o tom, ako môžu ovplyvniť ich zdravie. Predstaví tiež niektoré osvedčené postupy a návyky a to, ako môžu byť nápomocné, ako aj poukáže na úlohu, ktorú môže mať športovec formy ako mentor pri podpore zdravých návykov a zlepšovaní ich blahobytu.

4me4all je projekt financovaný z programu Európskej komisie Erasmus+. Jeho cieľom je formulovať intervenciu na zlepšenie života maloletých v ústavnej starostlivosti prostredníctvom podpory zdravých návykov. Tento kurz sa zaoberá rôznymi problémami, ktoré sú súčasťou života detí v ústavnej starostlivosti a ktoré môžu mať vplyv na ich fyzické a duševné zdravie. Elitní športovci sú sociálnymi vzormi, najmä pre mládež. Preto je cieľom tohto projektu sformulovať intervenčný program, v rámci ktorého sa elitní športovci môžu stať mentormi a podporovateľmi inštitucionalizovaných detí s cieľom zlepšiť ich pohodu.

Kurz 4me4all je špeciálne pripravený na zvýšenie povedomia o týchto otázkach a na prípravu vybraných elitných športovcov, ktorí sa stanú mentormi programu 4me4all.

Nezapísaný

Kurz zahŕňa

  • 4 lekcie
  • 25 Témy
  • 4 kvízy
  • Certifikát o absolvovaní kurzu