DigiSail

Online kurz DigiSail je venovaný zvyšovaniu povedomia o potenciáli hier na podporu športu. Zameriava sa najmä na to, ako môžu plachtárske federácie a kluby využiť platformu Virtual Regatta na zvýšenie účasti v športe, komunikáciu s mladými ľuďmi a prelomenie bariér v prístupe k jachtárskemu športu.

Tento kurz vznikol s podporou programu Európskej únie Erasmus+. Za obsah týchto stránok zodpovedajú výlučne vydavatelia a nevyjadrujú názory Európskej komisie.

Fotografia na obálke: Yoksel Zok na Unsplash.

Počas pandémie COVID-19 sa prudko zvýšil počet hráčov na online platforme Virtual Regatta. Tento trend sa zhodoval s rozsiahlou analýzou údajov o využívaní hier pri propagácii športu. Poľský jachtársky zväz sa rozhodol zaviesť podobný mechanizmus a využiť ho na propagáciu športu medzi mladými ľuďmi. Cieľom projektu je preskúmať koreláciu medzi tradičným a virtuálnym jachtingom. Okrem toho sa plánuje implementácia platformy Virtuálna regata ako nástroja na zvýšenie účasti verejnosti na plachtení v partnerských krajinách, ako aj vytvorenie komplexných inštrukcií určených pre jachtárske federácie a športové kluby s cieľom zvýšiť účasť verejnosti na tradičnom plachtení.

Očakávané účinky zahŕňajú zvýšenie účasti mladých ľudí na plachtení na úrovni federácie, okresu a klubu, prekonanie ekonomických a komunikačných bariér medzi záujemcami o plachtenie, rozvoj atraktívnych foriem komunikácie s mladými ľuďmi a vytvorenie nových foriem propagácie plachtenia.

O inštruktorovi

Nezapísaný

Kurz zahŕňa

  • 4 lekcie
  • 12 Témy
  • 9 kvízov