Move@Work

Online kurz Move@Work je určený pre manažérov firiem, ktorí majú záujem zaviesť firemné športové stratégie na podporu fyzickej aktivity svojich zamestnancov. V tomto kurze sa účastníci budú môcť dozvedieť o pozitívnych účinkoch fyzickej aktivity na pracovisku a oboznámiť sa s osvedčenými postupmi od skúsených odborníkov v tejto oblasti.

Move@Work je projekt financovaný z programu Erasmus+, ktorý vedie Európska federácia pre firemný šport. Venuje sa podpore fyzickej aktivity na pracovisku a jeho cieľom je vytvoriť sieť spoločností, ktoré sa čoraz viac zaoberajú zavádzaním opatrení v oblasti fyzickej aktivity s cieľom zlepšiť zdravie a pohodu zamestnancov. Na tento účel Move@Work vytvára platformu plnú obsahu určeného na to, aby manažéri a riaditelia spoločností získali potrebné vedomosti na zavedenie firemnej športovej politiky a účinne ich sprevádzali pri jej realizácii. Tento online kurz je súčasťou týchto materiálov a poskytne účastníkom potrebné povedomie o výhodách podnikových športových politík a vedomosti o tom, ako sa tieto politiky zavádzajú a ako ich možno zaviesť. Ďalšie materiály budú prístupné z platformy Move@Work.

Nezapísaný