Lesson 1, Topic 1
In Progress

4.1. Giriş

Ruh sağlığı, genel sağlığımızla tartışılmaz bir şekilde iç içe geçmiştir, ancak sporda genellikle göz ardı edilir.

Spor, ruh sağlığını iyileştirmek ve esenlik, öz saygı ve öz değer duygularını teşvik etmek için hayati bir araçtır. Anksiyete ve depresyon semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir ve bilişsel işlev ve beyin sağlığının iyileştirilmesiyle bağlantılıdır.

Optimal ruh sağlığı sportif performans için önemli olmakla birlikte, sporcular için rekabet dışında ve yaşamları boyunca da değerli bir kaynaktır. Bütünsel ve dengeli atletik ve atletik olmayan kimliklerin geliştirilmesine olanak tanır ve emeklilik de dahil olmak üzere zorlu kariyer geçişlerinin başarılı bir şekilde yönetilmesine yardımcı olabilir.

Sporda ruh sağlığı semptomlarının ve bozukluklarının yaygınlığını belirlemek zor olmaya devam etmektedir ve güvenilir, geçerli, spora özgü tarama araçları azdır. Buna rağmen, sporcuların genel nüfusla kıyaslanamayacak kadar önemli oranlarda ruh sağlığı semptomları yaşadıkları bilinmektedir. 2019 yılında yapılan bir araştırma, elit sporcuların %34’ünün ve eski sporcuların %26’sının anksiyete veya depresyon belirtileri bildirdiğini ortaya koymuştur.

Bu tür semptomlar, spor dışında yaşanan yaşam zorlukları nedeniyle ortaya çıkabilir, ancak sporun ruh sağlığını olumsuz yönde etkilemesinin yolları da vardır. Aşırı veya yoğun antrenman ve rekabet tükenmişliğe, strese ve kaygıya yol açabilir. Ayrıca, yüksek seviyede performans gösterme baskısı, özellikle mükemmeliyetçiliğe yatkın sporcularda hayal kırıklığı, başarısızlık ve öz saygının azalması gibi duygulara yol açabilir. Bu, keder, ilişki çatışmaları ve mali zorluklar gibi spor dışında yaşanan yaşam zorluklarına ek olarak yaşanmaktadır.

Sporcu popülasyonunda ruh sağlığı bozukluklarının yaygınlığına rağmen, çok az sporcu tedavi aramakta veya tedavi görmektedir. Damgalanma, ruh sağlığı okuryazarlığı eksikliği, savunmasızlığı sınırlayan kendine güven kültürü, finansal maliyet ve bakıma kısıtlı erişim, yardım arayışının önünde önemli engeller oluşturmaktadır.

Bu modülde, IOC’nin sporcular arasında ruhsal hastalıkların yaygınlığını, tedavi eksikliğiyle ilişkili potansiyel zararları ve olumlu psikolojik işleyişin potansiyel faydalarını kabul ettiğini öğreneceksiniz. IOC, sporcuların ruh sağlığını destekleme, engellerin yıkılmasını sağlama ve daha eşit ve daha sağlıklı bir toplum için yol açma konusunda benzersiz bir role ve sorumluluğa sahiptir. Olimpiyat Gündemi 2020+5 bizden Olimpiyat Oyunlarının ötesine bakmamızı ve ruh sağlığının halk sağlığı için önemi konusunda kamuoyunda farkındalık yaratarak, ruh sağlığı konusundaki damgalamayı azaltarak ve yardım arama davranışlarını teşvik ederek BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunmamızı istemektedir (IOC Ruh Sağlığı Eylem Planının Tanıtımı, 2023).