Lesson 1, Topic 1
In Progress

4.1. Uvod

Ocenjuje se, da ima približno 13 odstotkov svetovnega prebivalstva eno od oblik duševnih motenj. Ugotovljeno je bilo, da so motnje duševnega zdravja eden od glavnih vzrokov za funkcionalno prizadetost po vsem svetu in povzročajo največje breme bolezni.

Šport je pomembno orodje za izboljšanje duševnega zdravja, spodbujanje dobrega počutja, samospoštovanja in lastne vrednosti. Pomaga zmanjšati simptome tesnobe in depresije ter je povezan z boljšim kognitivnim delovanjem in zdravjem možganov.

Optimalno duševno zdravje je pomembno za športne dosežke, vendar je dragocen vir tudi za športnike zunaj tekmovanj in v celotnem življenjskem obdobju. Omogoča razvoj celostne in uravnotežene športne in nešportne identitete ter lahko pomaga pri uspešnem obvladovanju težkih kariernih prehodov, vključno z upokojitvijo.

Kljub edinstvenim športnim talentom športniki niso imuni na izzive duševnega zdravja, kot so izgorelost, stiska, tesnoba, depresija, nezdrav način prehranjevanja, nespečnost in zloraba alkohola ali drog.

Na duševno počutje športnika lahko vplivajo številni različni dejavniki: Poškodbe, pritiski na rezultate, soočanje z neuspehom in/ali uspehom ter prehod iz športne kariere so povezani s simptomi duševnega zdravja. To je poleg življenjskih izzivov, ki jih doživljajo zunaj športa, kot so žalovanje, konflikti v odnosih in finančne težave.

Čeprav se ocenjuje, da je razširjenost simptomov in motenj duševnega zdravja pri vrhunskih športnikih morda celo večja kot v splošni populaciji, je pomembno opozoriti, da lahko vsi športniki optimizirajo svoje duševno počutje in življenjsko ravnovesje.

Raziskovalna študija iz leta 2019 je pokazala, da je 34 % vrhunskih športnikov in 26 % nekdanjih športnikov poročalo o simptomih tesnobe ali depresije.

Ti simptomi se lahko pojavijo zaradi življenjskih izzivov, ki jih doživljate zunaj športa, vendar lahko šport negativno vpliva tudi na duševno zdravje. Pretirano ali intenzivno treniranje in tekmovanje lahko povzročita izgorelost, stres in tesnobo. Poleg tega lahko pritisk, da je treba dosegati visoke rezultate, povzroči občutke razočaranja, neuspeha in zmanjšanega samospoštovanja, zlasti pri športnikih, ki so nagnjeni k perfekcionizmu. Poleg življenjskih izzivov zunaj športa, kot so žalovanje, konflikti v odnosih in finančne težave.

V tem modulu boste izvedeli, da MOK priznava razširjenost slabega duševnega zdravja med športniki, morebitno škodo, povezano s pomanjkanjem zdravljenja, in morebitne koristi pozitivnega psihološkega delovanja. MOK ima edinstveno vlogo in odgovornost pri podpiranju duševnega zdravja športnikov, saj zagotavlja, da se odpravljajo ovire in utira pot v enakopravnejšo in bolj zdravo družbo. Olimpijska agenda 2020+5 nas poziva, da pogledamo dlje od olimpijskih iger in prispevamo k ciljem trajnostnega razvoja ZN z ozaveščanjem javnosti o pomenu duševnega počutja za javno zdravje, zmanjševanjem stigme glede duševnega zdravja in spodbujanjem vedenja pri iskanju pomoči (uvedba zbirke orodij MOK za duševno zdravje pri vrhunskih športnikih 2021 in akcijskega načrta 2023).