Lesson 1, Topic 1
In Progress

4.2. Ορισμοί και αρμοδιότητες

Ορισμοί

Υγεία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ορίζει την υγεία ως “μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς την απουσία ασθένειας ή αναπηρίας”. Ο ορισμός αυτός τονίζει την ολιστική φύση της υγείας, η οποία περιλαμβάνει όχι μόνο την απουσία ασθένειας ή νόσου, αλλά και την αίσθηση ευεξίας σε όλους τους τομείς της ζωής ενός ατόμου, συμπεριλαμβανομένων των σωματικών, ψυχικών και κοινωνικών πτυχών. Αναγνωρίζει ότι η υγεία επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της γενετικής, του τρόπου ζωής, του περιβάλλοντος και των κοινωνικών παραγόντων της υγείας.

Ψυχική υγεία

Μια κατάσταση ευημερίας κατά την οποία το άτομο συνειδητοποιεί τις ικανότητές του, μπορεί να αντιμετωπίσει τις συνήθεις πιέσεις της ζωής, μπορεί να εργαστεί παραγωγικά και είναι σε θέση να συνεισφέρει στην κοινότητά του. Η ψυχική υγεία είναι προσωπική και υποκειμενική και περιλαμβάνει: 1.) μια αίσθηση εσωτερικής ευημερίας 2.) να αισθάνεται κανείς σύμφωνα με τις δικές του αξίες και πεποιθήσεις 3.) να αισθάνεσαι γαλήνη με τον εαυτό σου και 4.) να αισθάνεστε θετικοί και αισιόδοξοι για τη ζωή.

Συμπτώματα ψυχικής υγείας

Αυτοαναφερόμενα αρνητικά μοτίβα σκέψης, συναισθημάτων και συμπεριφορών που μπορούν/μπορούν να προκαλέσουν δυσφορία ή/και να επηρεάσουν τη λειτουργικότητα, συμπεριλαμβανομένης της αθλητικής απόδοσης.

Διαταραχές ψυχικής υγείας

Κλινικά διαγνωσμένες καταστάσεις που προκαλούν σημαντικές και επίμονες αλλαγές στη σκέψη, τα συναισθήματα ή/και τη συμπεριφορά ενός ατόμου, οι οποίες συνδέονται με σημαντική δυσφορία ή/και αναπηρία σε κοινωνικές, επαγγελματικές ή άλλες σημαντικές δραστηριότητες, όπως η μάθηση, η εκπαίδευση ή ο ανταγωνισμός.

Συνέχεια της ψυχικής υγείας

Η συνέχεια της ψυχικής υγείας είναι ένα μοντέλο που περιγράφει το εύρος των εμπειριών ψυχικής υγείας που μπορεί να έχει ένα άτομο από τη βέλτιστη ψυχική ευεξία έως τη σοβαρή ψυχική ασθένεια. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η εμπειρία του καθενός με την ψυχική υγεία είναι διαφορετική και ότι η θέση του ατόμου στη συνέχεια μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, η συνέχεια της ψυχικής υγείας δεν είναι ένα γραμμικό μοντέλο- ένα άτομο μπορεί να μετακινείται μεταξύ των σταδίων.

Αρμοδιότητες

Ιδρύματα και το δικαίωμα των αθλητών στην υγεία από στρατηγική άποψη, η ψυχική υγεία κατοχυρώνεται σε Ο Ολυμπιακός Χάρτης (σε ισχύ από τον Ιούλιο του 2020)

Άρθρο 1.10: “Ο ρόλος της ΔΟΕ είναι… να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει μέτρα σχετικά με την ιατρική περίθαλψη και την υγεία των αθλητών”- και στον Κώδικα Δεοντολογίας της ΔΟΕ (2020) Άρθρο 1.5: “Ο σεβασμός των παγκόσμιων θεμελιωδών ηθικών αρχών είναι το θεμέλιο του Ολυμπισμού. Σε αυτές περιλαμβάνονται: … Η εξασφάλιση συνθηκών ασφάλειας, ευημερίας και ιατρικής περίθαλψης των συμμετεχόντων που ευνοούν τη σωματική και ψυχική τους ισορροπία”.

Βασικές οικουμενικές αρχές χρηστής διακυβέρνησης (2022)

Οι αθλητικές οργανώσεις θεσπίζουν κανόνες για την προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας των αθλητών και για τον περιορισμό του κινδύνου να τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των αθλητών (ιατρική παρακολούθηση, αριθμός ημερών αγώνων, ρύπανση, ψυχική υγεία κ.λπ.). Το θέμα κέρδισε έδαφος με την υιοθέτηση του στρατηγικού χάρτη πορείας του Ολυμπιακού Κινήματος Olympic Agenda 2020+5, που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2021. Στο πλαίσιο αυτού του χάρτη πορείας υπάρχουν 15 συστάσεις που περιγράφουν τις δεσμεύσεις της ΔΟΕ σε όλο το Ολυμπιακό Κίνημα. Αυτά περιλαμβάνουν:

Σύσταση 3: Ενίσχυση των δικαιωμάτων και των ευθυνών των αθλητών (σε όλο το Ολυμπιακό Κίνημα). Η προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας, συμπεριλαμβανομένου ενός ασφαλούς περιβάλλοντος ανταγωνισμού και κατάρτισης και προστασίας από κακοποίηση και παρενόχληση.

Σύσταση 5: Περιγράφει τη δέσμευση της ΔΟΕ να “ενισχύσει περαιτέρω την ασφαλή άθληση/φύλαξη σε όλο το Ολυμπιακό Κίνημα για την προστασία της σωματικής και ψυχικής ευεξίας των αθλητών”. Αύξηση των προγραμμάτων υποστήριξης της ψυχικής υγείας για τους κορυφαίους αθλητές και το περιβάλλον τους.

Σύσταση 10: Ενίσχυση του ρόλου του αθλητισμού ως σημαντικού παράγοντα για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Προώθηση των ωφελειών του αθλητισμού για τη σωματική και ψυχική υγεία, αξιοποιώντας τη συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Ανάπτυξη της κοινωνικής ανάπτυξης μέσω αθλητικών συνεργασιών και προγραμμάτων με μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) που παρέχουν στα άτομα καλύτερη υγεία και ευημερία και πρόσβαση στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και νέες ευκαιρίες ηγεσίας.

Σύσταση 13: Ενίσχυση της προσέγγισής μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μέσω αυτών των ισχυρών συστάσεων, η ΔΟΕ πήρε μια σημαντική θέση καθιστώντας την προστασία της σωματικής και ψυχικής ευεξίας των αθλητών κορυφαία προτεραιότητα σε ολόκληρο το Ολυμπιακό Κίνημα και δεσμεύτηκε εκ νέου να αναπτύξει προγράμματα και πρωτοβουλίες για να διασφαλίσει ότι κάθε αθλητής μπορεί να προπονείται και να αγωνίζεται σε ένα ασφαλές αθλητικό περιβάλλον.

Η ψυχική υγεία περιλαμβάνεται περαιτέρω στο:

Διακήρυξη της ΔΟΕ για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αθλητών (2018)

Το άρθρο 1.7 προωθεί “την προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας, συμπεριλαμβανομένου ενός ασφαλούς περιβάλλοντος ανταγωνισμού και προπόνησης και την προστασία από την κακοποίηση και την παρενόχληση”. Η Διακήρυξη των Αθλητών αναπτύχθηκε προς όφελος των αθλητών παγκοσμίως. Οι αθλητές βρίσκονται στο επίκεντρο του αθλητισμού και η ΔΟΕ συνεχίζει να ενισχύει την υποστήριξή της προς αυτούς διασφαλίζοντας ότι η φωνή τους ακούγεται. Η Διακήρυξη, η οποία δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την κοινότητα των αθλητών, αντιμετωπίζει τα πιο σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι αθλητές, όπως η ακεραιότητα και ο καθαρός αθλητισμός, η διακυβέρνηση και η επικοινωνία, η καριέρα και το μάρκετινγκ, η διασφάλιση και ο ανταγωνισμός.

Πρ. 7: Να σέβεται τα δικαιώματα και την ευημερία και να μην κάνει διακρίσεις σε βάρος άλλων αθλητών, του περιβάλλοντός τους, των εθελοντών και όλων των άλλων στο αθλητικό περιβάλλον.

Κώδικας Δεοντολογίας της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής (IPC) (2016) Άρθρο 1.5: “Διασφάλιση της σωματικής και ψυχικής υγείας και ισορροπίας των αθλητών”. Άρθρο 1.6: “Να μην ανέχεται καμία πρακτική που συνιστά οποιαδήποτε μορφή σωματικής ή ψυχικής βλάβης. Απαγορεύεται κάθε μορφή παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής, ψυχικής, επαγγελματικής ή σεξουαλικής”.

Ο Ιατρικός Κώδικας της ΔΟΕ για το Ολυμπιακό Κίνημα (2016) Άρθρο 1: “Το Ολυμπιακό Κίνημα, για την εκπλήρωση της αποστολής του, ενθαρρύνει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να λαμβάνουν τα μέτρα … που είναι απαραίτητα για την προστασία της υγείας των συμμετεχόντων, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους σωματικών τραυματισμών, ασθενειών και ψυχολογικών βλαβών”. Άρθρο 2.1.1: “Οι συνθήκες και το περιβάλλον προπόνησης και ανταγωνισμού πρέπει να ευνοούν τη σωματική και ψυχολογική ευεξία των αθλητών … ” Άρθρο 2.1.4: “Προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων, τα μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας των αθλητών και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων σωματικών τραυματισμών και ψυχολογικών βλαβών πρέπει να δημοσιοποιούνται.”

Ιατρικός Κώδικας IPC (2011) Άρθρο 1: “Το Παραολυμπιακό Κίνημα, κατά την εκπλήρωση της αποστολής του, θα πρέπει να ενθαρρύνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να λαμβάνουν τα μέτρα … που είναι απαραίτητα για την προστασία της υγείας των συμμετεχόντων και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων σωματικών τραυματισμών και ψυχολογικών βλαβών”. Άρθρο 40: “Καμία πρακτική που συνιστά οποιαδήποτε μορφή σωματικής βλάβης ή ψυχολογικής βλάβης των αθλητών δεν είναι αποδεκτή. Τα μέλη του Παραολυμπιακού Κινήματος πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι συνθήκες ασφάλειας, ευημερίας και ιατρικής περίθαλψης των αθλητών είναι ευνοϊκές για τη σωματική και ψυχική τους ισορροπία. Οφείλουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη του σκοπού αυτού και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου τραυματισμών και ασθενειών”. Άρθρο 42: “Προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων, τα μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας των αθλητών και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων σωματικών τραυματισμών και ψυχολογικών βλαβών πρέπει να δημοσιοποιούνται.”