Lesson 1, Topic 1
In Progress

Μάθετε περισσότερα

Εργαλείο αξιολόγησης της ψυχικής υγείας στον αθλητισμό 1 (SMHAT-1)

Το εργαλείο αξιολόγησης της ψυχικής υγείας στον αθλητισμό 1 (SMHAT-1) της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής είναι ένα τυποποιημένο εργαλείο αξιολόγησης που έχει αναπτυχθεί για τους γιατρούς αθλητιατρικής και άλλους αδειοδοτημένους/εγγεγραμμένους επαγγελματίες υγείας. Βοηθά στον εντοπισμό, σε πρώιμο στάδιο, των αθλητών ελίτ (που ορίζονται ως επαγγελματίες, Ολυμπιονίκες, Παραολυμπιονίκες και κολλεγιακό επίπεδο, 16 ετών και άνω) που ενδεχομένως κινδυνεύουν ή αντιμετωπίζουν ήδη συμπτώματα και διαταραχές ψυχικής υγείας, προκειμένου να διευκολυνθεί η έγκαιρη παραπομπή όσων χρειάζονται κατάλληλη υποστήριξη ή/και θεραπεία (https://bjsm.bmj.com/content/55/1/30).

Εργαλείο αναγνώρισης αθλητικής ψυχικής υγείας 1 (SMHRT-1)

Το εργαλείο αναγνώρισης της ψυχικής υγείας στον αθλητισμό 1 (SMHRT-1) της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής αναπτύχθηκε για τους αθλητές, τους προπονητές, τα μέλη της οικογένειας και όλα τα άλλα μέλη του περιβάλλοντος των αθλητών, προκειμένου να τους βοηθήσει να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα ψυχικής υγείας, αλλά όχι να τα διαγιγνώσκουν. Το SMHRT-1 παρουσιάζει έναν κατάλογο εμπειριών του αθλητή (σκέψεις, συναισθήματα, συμπεριφορές και σωματικές αλλαγές) που θα μπορούσαν να είναι ενδεικτικές διαταραχών ψυχικής υγείας(https://bjsm.bmj.com/content/55/1/30).

Athlete365 Καριέρα+

Το Athlete365 Career+ υποστηρίζει τους αθλητές κατά την προετοιμασία και τη μετάβαση στην καριέρα τους. Παρέχει πόρους και κατάρτιση που απαιτούνται για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής, μεγιστοποιώντας τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης(https://olympics.com/athlete365/careerplus/).

Ψυχική υγεία σε κορυφαίους αθλητές: (2019)

Η Ιατρική και Επιστημονική Επιτροπή της ΔΟΕ δημοσίευσε ένα έγγραφο συναίνεσης ορόσημο για την ψυχική υγεία, το οποίο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των πολλών διαφορετικών ζητημάτων ψυχικής υγείας που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι κορυφαίοι αθλητές(https://bjsm.bmj.com/content/bjsports/53/11/667.full.pdf).

Σχέδιο δράσης της ΔΟΕ για την ψυχική υγεία (2023)

Η παρούσα δημοσίευση καθορίζει σαφείς δράσεις για την προώθηση της ψυχικής υγείας και της ευημερίας όλων των αθλητικών φορέων, για την πρόληψη της εμφάνισης συμπτωμάτων ψυχικής υγείας σε όσους βρίσκονται σε κίνδυνο και για την εκπαίδευση της Ολυμπιακής κοινότητας, από την ελίτ έως τη βάση, σε θέματα ψυχικής υγείας(https://library.olympics.com/Default/doc/SYRACUSE/3023758).

Εργαλειοθήκη της ΔΟΕ για την ψυχική υγεία των επίλεκτων αθλητών (2021)

Αποτελεί μια αξιόπιστη και πολύτιμη πηγή για τους ενδιαφερόμενους φορείς του Ολυμπιακού Κινήματος – Διεθνείς Ομοσπονδίες, Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, μέλη του περιβάλλοντος των αθλητών, επαγγελματίες υγείας, εθνικές ομοσπονδίες, σύλλογοι και ομάδες – που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοβουλιών και βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με την προστασία και την προαγωγή της ψυχικής υγείας και ευεξίας των κορυφαίων αθλητών (https://library.olympics.com/Default/doc/SYRACUSE/620530).

Εργαλειοθήκη της ΔΟΕ για τη διασφάλιση (2017)

Αυτή η εργαλειοθήκη έχει ως στόχο να βοηθήσει τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές (ΕΟΕ) και τις Διεθνείς Ομοσπονδίες (ΔΟΕ) στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών για την προστασία των αθλητών από την παρενόχληση και την κακοποίηση στον αθλητισμό(https://library.olympics.com/Default/doc/SYRACUSE/171450/safeguarding-athletes-from-harassment-and-abuse-in-sport-ioc-toolkit-for-ifs-and-nocs-related-to-cre?_lg=en-GB).

Η Διακήρυξη των Αθλητών (2018)

Η Διακήρυξη των Αθλητών περιγράφει ένα κοινό σύνολο φιλόδοξων δικαιωμάτων και ευθυνών για τους αθλητές στο πλαίσιο του Ολυμπιακού Κινήματος(https://olympics.com/athlete365/athletes-declaration/).

Athlete365 Community App

Αυτή η εφαρμογή συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινότητας των αθλητών, επιτρέποντας στην ίδια την κοινότητα να δημιουργεί και να διαχειρίζεται τις δικές της ιδιωτικές ή δημόσιες ομάδες, να μοιράζεται τεχνογνωσία, εμπειρίες και βασικά έγγραφα και να παραμένει ενήμερη με τακτικές ενημερώσεις από την κοινότητα Athlete365(https://olympics.com/athlete365/apps/).

Ιστοσελίδες ασφαλούς αθλητισμού Athlete365

Ασφαλής αθλητισμός – όπου οι αθλητές μπορούν να προπονούνται και να αγωνίζονται σε ένα περιβάλλον που είναι σεβαστό, δίκαιο και απαλλαγμένο από κάθε μορφή παρενόχλησης και κακοποίησης. Επισκεφθείτε το Athlete365 για εκπαιδευτικά μαθήματα και ενότητες, βίντεο και άλλους πόρους και υλικό που δημιουργήθηκαν για να βοηθήσουν στην υποστήριξη ενός ασφαλούς αθλητικού περιβάλλοντος(https://www.olympic.org/athlete365/what-we-do/integrity/safe-sport/).

ΔΙΠ ΔΙΠ για την ψυχική υγεία στον αθλητισμό της ελίτ

Το Sportsoracle προσφέρει ένα μονοετές πρόγραμμα διπλώματος που απευθύνεται σε αδειούχους επαγγελματίες που έχουν τα προσόντα να παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας(https://www.sportsoracle.com/).

Πιστοποιητικό της ΔΟΕ για την ψυχική υγεία στον κορυφαίο αθλητισμό

Επιπλέον, διατίθεται επίσης ένα τρίμηνο πρόγραμμα πιστοποίησης που απευθύνεται σε μέλη του περιβάλλοντος των αθλητών (εκτός από γιατρούς και αδειούχους επαγγελματίες)(https://www.sportsoracle.com/).

Πιστοποιητικό ΔΟΕ: Υπεύθυνος Διασφάλισης στον Αθλητισμό

Το πιστοποιητικό της ΔΟΕ: Αξιωματούχος Διασφάλισης στον Αθλητισμό, διαθέσιμο στο sportsoracle, θα εφοδιάσει τους πιστοποιημένους με τις γνώσεις και τα εργαλεία που απαιτούνται για την εκπλήρωση του ρόλου του Αξιωματούχου Διασφάλισης για τον αθλητικό τους οργανισμό(https://www.sportsoracle.com/).

Μετάβαση καριέρας

Μάθετε γιατί ο προγραμματισμός είναι θεμελιώδης για την προσαρμογή σε μια ζωή μετά τον αθλητισμό, ποιες στρατηγικές πρέπει να θέσετε προτεραιότητες, πώς να διαχειρίζεστε καλύτερα το χρόνο και τη σημασία της δικτύωσης για την ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης και της ζωής μετά τον αθλητισμό(https://olympics.com/athlete365/courses/career-transition/).

Αθλητική ψυχολογία: Αθλητική Ψυχοθεραπεία: Μπαίνοντας στη Ζώνη

Αποκτήστε κατανόηση των βασικών αρχών της εστίασης της ενέργειάς σας, πώς να αγκαλιάζετε και να διαχειρίζεστε τα συναισθήματα και πώς να προσεγγίζετε τις αναποδιές με θετικό τρόπο(https://olympics.com/athlete365/courses/sports-psychology/).

Φυσική προετοιμασία

Σε αυτό το μάθημα θα κατανοήσετε καλύτερα τη φυσιολογία της άσκησης και πώς αυτή επηρεάζει την προπόνησή σας, θα διερευνήσετε τον αντίκτυπο που έχει η διατροφή στην προετοιμασία και θα μάθετε πώς να δημιουργείτε σχέδια προπόνησης και αποκατάστασης υψηλών επιδόσεων(https://olympics.com/athlete365/courses/physical-preparation/).

Αθλητιατρική: Αθλητική Ιατρική: Κατανόηση των Αθλητικών Τραυματισμών

Ο προηγούμενος τραυματισμός, η κόπωση ή οι κακές κινητικές δεξιότητες είναι μερικοί μόνο από τους παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν σε έναν τραυματισμό. Σε αυτό το μάθημα θα μάθετε την προετοιμασία, τη διαχείριση του φορτίου και γιατί η γενική ευεξία είναι το βασικό προληπτικό στοιχείο(https://olympics.com/athlete365/courses/understanding-sports-injury/).