Lesson 1, Topic 1
In Progress

1.1. Giriş

Genç bir sporcu olmanın fiziksel uygunluk, beceri gelişimi ve kişisel gelişim gibi sayısız faydası vardır. Ancak, okul ve sporun taleplerini dengelemek zor olabilir. Bu eğitim modülü, sporculara antrenman, müsabakalar ve sporla ilgili diğer taahhütlerinin yanı sıra okul programlarını etkili bir şekilde yönetmeleri için stratejiler sağlamayı amaçlamaktadır. Burada sunulan tavsiyeler, spor bilimi alanında yapılan bilimsel araştırma ve çalışmalara dayanmaktadır. Hayatınızın bu farklı yönlerini etkili bir şekilde yönetmek çoğu zaman bunaltıcı gelebilir. Ancak doğru stratejiler ve planlama ile hem akademik hem de sportif olarak başarılı olmanızı sağlayacak bir denge kurabilirsiniz. Bu eğitim metninde, okul ve spor programlarınızı etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak kanıta dayalı teknikleri keşfedeceğiz. Araştırmalar, akademisyenler ve spor arasında bir denge kurmanın genç sporcuların genel refahı ve başarısı için çok önemli olduğunu sürekli olarak göstermektedir. Akademik başarılar gelecekteki kariyer fırsatları için temel oluştururken, spor da sayısız fiziksel, zihinsel ve sosyal fayda sağlar. Her iki alanın dengelenmesi bütünsel gelişimi teşvik eder ve tükenmişlik ya da hayatın önemli yönlerini ihmal etme riskini azaltır.

Profesyonel sporcuların eğitim ve spor kariyerlerini birleştirmelerinin temel nedeni basittir; sporcuların spor kariyerleri sona erdikten sonra var olmaları. Birçok sporcu, ikili kariyerlerinde, eğitimlerinde/işlerinde uzun vadeli bir hedef planlamadıkları için kariyerlerini bitirmeleri gerektiğinde veya bitirdikten sonra kaybolurlar. Sporda başarı, uzun vadeli planlı ve hedef odaklı çalışmayı gerektirir. Saatlerce süren eğitim ve seyahatleri eğitimin gereklilikleriyle birleştirmek genellikle zordur. Avrupa kılavuzları ikili kariyeri, bir spor kariyerine başarılı bir şekilde başlama, geliştirme ve sonlandırma gereklilikleri ile eğitim ve/veya iş gerekliliklerinin uyumlaştırılması olarak tanımlamaktadır. Spor kariyerini ve gelişim aşamalarını bireyin yaşam boyu sürecek kariyerinin bir parçası olarak görüyoruz. İkili kariyere daha geniş bir perspektiften bakacak olursak, bunun bir spor kariyerinin, belirli bir gelişim döneminde bir sporcu için önemli olan, eğitim almak, tatmin edici maddi kaynaklar sağlamak, sosyal hayata aktif olarak dahil olmak gibi çeşitli diğer alanlarla koordinasyonunu ifade ettiğini söyleyebiliriz. İkili kariyer aslında bir bireyin iki önemli ayağı (örneğin spor ve eğitim/iş) olan ve aralarında geçiş dönemleri olan bireysel gelişim aşamalarıyla gelişen bir kariyere sahip olduğu anlamına gelir. İkili kariyer, yüksek spor yoğunluğu dönemleri, dikkatin daha çok okula odaklandığı dönemler ve öğrenci-sporcunun her ikisini de aynı anda koordine etmesi gereken dönemler içerdiğinden çok karmaşık bir süreçtir. Spor kariyeri ile orta ve yüksek öğrenim boyunca eğitim yolunun koordinasyonunun kalitesi, sporcunun sadece kişisel ve sportif gelişimini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda spor kariyeri sırasında ve sonrasında mesleki gelişimini ve istihdam edilebilirliğini de önemli ölçüde etkiler (Štrumbelj ve ark., 2018).

Son zamanlarda, ikili kariyer araştırmaları, sporcuların üst düzey spor ve eğitimi başarılı bir şekilde dengelemek için ihtiyaç duydukları bilgi, beceri, deneyim ve tutumlar gibi yetkinliklerin incelenmesine giderek daha fazla odaklanmaktadır. Slovenya’da ve diğer 8 Avrupa ülkesinde gerçekleştirilen “Eğitimde ve Elit Sporda Altın” (GEES) adlı kapsamlı araştırma projesinde, eğitim ve sporun başarılı bir şekilde koordine edilmesi için hangi yetkinliklerin önemli olduğunu analiz ettik. Çalışmaya 15-25 yaş arası yaklaşık 4.200 sporcu katılmıştır. Sonuçlar, başarılı bir ikili kariyer için sporcuların aşağıdaki yüksek düzeyde gelişmiş yetkinliklere sahip olması gerektiğini göstermiştir:

– Zorlu anlarda ve ilerleme kaydedemediğiniz dönemlerde sebat etmek.

– Dinlenmenin ve yenilenmenin önemini anlamak.

– Okulda ve sporda stresle başa çıkma becerisi.

– Sporda ve eğitimde başarılı olmak için adanmışlık.

– Okulda ve sporda karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek için kendi yeteneklerinize güvenin.

– Okulda ve sporda başarılı olma pahasına pes etme isteği.

– Zamanı etkin bir şekilde yönetme becerisi.

– Eğitim ve sporda destek personeli ile iyi çalışabilme becerisi (örn. bir antrenörle veya profesörlerle…).

– Okul ve spor koordinasyonunun taleplerini karşılamak için öz disiplin (örn. başkalarının gözetimi olmadan bağımsız çalışma).

– Girişkenlik (kendine güvenmek).

İkili kariyer yönetiminde yetkinlik, okul ve sporun etkin koordinasyonu için de önemlidir. Bunlar arasında bilinçli bir şekilde planlama yapabilme, eğitim ve spor kariyeriyle bağlantılı bağımsız kararlar verebilme ve yapılması gerekenleri öncelik sırasına koyabilme becerisi yer almaktadır. Sporcunun okulda olduğu kadar sporda da başarılı olmak için ne yapması gerektiğini anlaması ve okul ile sporun birbirini olumlu bir şekilde tamamlayabileceğine inanması önemlidir. İkili bir kariyeri yönetmenin çok önemli yetkinliklerinden biri, sporcunun okul ve sporun taleplerini uzlaştırma şeklini kendisine, ihtiyaçlarına ve özelliklerine uyarlayabilmesidir. Bu yetkinlikler günlük yaşam becerilerini (örneğin yemek pişirme, kendine ve evine bakma) ve kişinin kendi mali durumunu yönetme becerisini de içerir. Çalışmanın sonuçları, başarılı bir ikili kariyer için, I yetkinlikleri olarak adlandırılan öz düzenleme ve strese karşı direncin gerekli olduğunu göstermektedir. Bunlar arasında stresli durumlarda duyguları kontrol etme ve başarısızlıkları ve sorunları olumlu tarafından görme becerisi yer alır. Sporda ve eğitimde başarı uzun soluklu bir çalışma gerektirdiğinden sabır en önemli yetkinliklerden biridir. Her iki alanda da ulaşılabilir hedefler belirlemek, bunları eleştirel bir gözle değerlendirebilmek ve gerekirse değiştirmek gerekir. Kişinin kendi güçlü ve zayıf yönlerinin ve yeteneklerinin farkında olması, başarılı bir ikili kariyer için önemlidir. Sporcu “şimdi ve buraya” odaklanabilmeli ve çevreden gelen rahatsız edici uyaranları mümkün olduğunca görmezden gelebilmelidir.

Okul ve sporun etkin koordinasyonu için gerekli olan üçüncü yetkinlik grubu sosyal yetkinliklerdir. Bunlar sporcunun sosyal becerileri ve başkalarıyla olan kişilerarası ilişkileriyle ilgilidir. Destek personeliyle daha önce bahsedilen iyi işbirliğine ek olarak, sporcunun doğru zamanda doğru kişiden nasıl tavsiye alacağını, etkili bir şekilde nasıl iletişim kuracağını ve çatışma durumlarını nasıl çözeceğini bilmesi önemlidir. Müzakere etme ve kendi çıkarlarını temsil etme becerisi de bununla ilgilidir. Aile, arkadaşlar ve ekip arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurma ve sürdürme becerisi ve yeni durumlara iyi uyum sağlama, ikili kariyerle ilgili sorumlulukları dengelemeyi kolaylaştırır. Sosyal yeterlilik aynı zamanda başkalarından ve kendi geçmiş deneyimlerinizden öğrenme isteğini de içerir.

Dördüncü yetkinlik seti ikili kariyer planlaması ile ilgilidir. Bu, bir sporcunun ikili kariyer sırasında ve sonrasında hayatta nereye gitmek istediğine dair bir vizyona sahip olması ve spor dışındakiler de dahil olmak üzere kariyer seçeneklerini araştırmaya ve keşfetmeye hazır olması gerektiği anlamına gelir. Her iki alanda da ulaşılabilir hedefler koyabilmeli ve yedek planlar hazırlamalıdır. Sporcunun esnek olması ve öngörülemeyen değişikliklere hazır olması önemlidir. Spor ve eğitim alanındaki başarıları doğru bir perspektife oturtabilme becerisi de çok önemli bir ikili kariyer yetkinliğidir.

Genç sporcuların okul ve spor arasında bir denge kurabilmeleri için zaman yönetimi çok önemlidir. Araştırmalar, etkili zaman yönetimi becerilerinin akademik performansın artmasına ve stres düzeylerinin azalmasına yol açabileceğini göstermektedir (Pallant, 2019).

Öğretmenleriniz ve koçlarınızla açık iletişim, programınızı etkili bir şekilde yönetmek için hayati önem taşır. Bilimsel çalışmalar, olumlu öğretmen-öğrenci ilişkilerinin akademik başarıya katkıda bulunduğunu göstermiştir (Hughes vd., 2019).