Lesson 1, Topic 1
In Progress

1.2. Razumevanje pomena upravljanja s časom

Upravljanje s časom je ključna veščina, ki ima osrednjo vlogo pri doseganju uspeha na različnih področjih življenja. Za mlade športnike je učinkovito upravljanje časa še posebej pomembno, saj usklajujejo svoje študijske obveznosti s strogimi urniki treningov. Ta članek obravnava prednosti upravljanja časa za mlade športnike, pri čemer se osredotoča na znanstvene raziskave, ki poudarjajo njegov pozitiven vpliv na učno uspešnost in športni uspeh. Prednosti upravljanja časa za športnike so:

 1. Večja osredotočenost in koncentracija: Učinkovito upravljanje časa mladim športnikom omogoča, da namenijo dovolj časa za svoje učne in športne dejavnosti. Z vzpostavitvijo strukturirane rutine lahko zmanjšajo število motečih dejavnikov in se osredotočijo na svoje naloge, kar izboljša njihovo raven koncentracije.
 2. Zmanjšanje stresa in tesnobe: Pravilno upravljanje časa pomaga mladim športnikom načrtovati in organizirati svoje dejavnosti na način, ki zmanjšuje stres in tesnobo. Z učinkovitim razporejanjem časa za učenje in šport se lahko izognejo gneči v zadnjem trenutku, pritiskom zaradi rokov in konfliktnim obveznostim, kar vodi k bolj uravnoteženemu in manj stresnemu življenjskemu slogu.
 3. Izboljšana produktivnost in določanje ciljev: Upravljanje časa omogoča večjo produktivnost, saj mladim športnikom omogoča, da prednostno razvrščajo naloge in si postavljajo realne cilje. Z dobro načrtovanim urnikom lahko optimizirajo študij in usposabljanje ter tako zagotovijo največje rezultate v omejenem času. Ta praksa spodbuja disciplino, odpornost in vztrajnost – lastnosti, ki so ključne za doseganje uspeha tako pri učenju kot pri športu.
 4. Izboljšane možnosti učenja: Mladi športniki, ki učinkovito upravljajo svoj čas, lažje izkoristijo priložnosti za učenje. Za učenje namenijo dovolj časa, aktivno sodelujejo v razpravah v razredu in sproti opravljajo naloge, s čimer zagotovijo, da njihov študijski napredek ni ogrožen zaradi njihovih športnih obveznosti.
 5. Zmanjšanje odlašanja: Učinkovito upravljanje časa pomaga mladim športnikom premagati navado odlašanja. Z vnaprejšnjim načrtovanjem študijskih nalog in upoštevanjem urnika bodo bolj verjetno pravočasno opravili naloge in študijsko gradivo. Ta proaktivni pristop zmanjšuje nagnjenost k odlašanju z nalogami in zagotavlja, da so akademske obveznosti izpolnjene brez nepotrebnega stresa.
 6. Izboljšana izraba časa: Upravljanje s časom mladim športnikom omogoča, da si za različne predmete in akademske naloge razporedijo določene časovne intervale. To jim zagotavlja uravnotežen pristop k študiju, saj vsakemu predmetu namenijo dovolj časa in pozornosti. Z optimizacijo študijskega časa lahko bolje razumejo in ohranijo informacije, kar izboljša njihovo učno uspešnost.
 7. Dosledno usposabljanje in razvijanje spretnosti: Učinkovito upravljanje s časom mladim športnikom omogoča, da namenijo dovolj časa za treninge in razvoj spretnosti. Z upoštevanjem dobro strukturiranega urnika vadbe lahko dosledno izboljšujejo svoje atletske sposobnosti, kar na koncu izboljša njihovo splošno uspešnost na tekmovanjih in tekmah.
 8. Preprečevanje poškodb in okrevanje: Urejanje časa mladim športnikom omogoča, da v svoje vadbene programe vključijo ustrezna obdobja počitka in okrevanja. To je za športnike bistvenega pomena, da si opomorejo ne le fizično, temveč tudi psihično. Znajo prehajati med športom in izobraževanjem (Macquet in Skalej, 2015).

Slika 1: Upravljanje časa

Znanstvena študija je preučevala povezavo med upravljanjem časa in akademsko uspešnostjo med mladimi športniki. Raziskava je vključevala vzorec 200 srednješolskih dijakov športnikov, pri katerih so ocenjevali njihove sposobnosti upravljanja s časom, učno uspešnost in športne dosežke. Ugotovitve so pokazale pozitivno povezavo med učinkovitim upravljanjem časa in akademskim uspehom, saj so športniki, ki so pokazali boljše spretnosti upravljanja časa, dosegli višje ocene in ohranili bolj zdrav akademski položaj (Rahmat in Zulkifli, 2022).

Poleg tega je študija Thompsona in drugih (2022) preučevala vpliv upravljanja s časom na športni uspeh mladih športnikov. Raziskovalci so anketirali 150 študentov športnikov in ocenili njihove prakse upravljanja časa v povezavi z njihovimi športnimi dosežki. Študija je pokazala, da so športniki, ki učinkovito upravljajo svoj čas, bolj dosledni pri treningu, bolje razvijajo spretnosti in povečujejo splošno uspešnost v svojih športih (Thompson, Rongen, Cowburn in Till, 2022).

Strategije upravljanja časa

Upravljanje s časom je ključna veščina, ki posamezniku omogoča, da učinkovito razporedi in izkoristi svoj čas za doseganje želenih ciljev in nalog. V današnjem hitrem svetu, v katerem se zdi, da čas hitro beži, je obvladovanje strategij upravljanja časa pomembnejše kot kdaj koli prej. V tem članku bomo obravnavali štiri učinkovite strategije za upravljanje časa: določanje prednostnih nalog in ciljev, učinkovito blokiranje časa, oblikovanje dnevnega urnika ter uporabo tehnologije in aplikacij.

Slika 2: Strategije upravljanja s časom

 1. Določanje prednostnih nalog in ciljev

Eden od temeljnih vidikov učinkovitega upravljanja s časom je določanje prednostnih nalog in ciljev. Z določitvijo jasnih ciljev in prednostnih nalog lahko posamezniki svoj čas in energijo usmerijo v naloge, ki so najpomembnejše in skladne z njihovimi cilji. Brez jasnih prednostnih nalog zlahka postanemo preobremenjeni in izgubimo občutek, kaj je resnično pomembno.

Po raziskavi, ki sta jo opravila Locke in Latham (2002), postavljanje specifičnih in zahtevnih ciljev izboljšuje učinkovitost in povečuje motivacijo. Ko si posamezniki zastavijo konkretne cilje, imajo jasen cilj, h kateremu stremijo, in je bolj verjetno, da bodo svoja prizadevanja usmerili v to smer. Poleg tega zahtevni cilji spodbujajo posameznike, da razširijo svoje sposobnosti in si prizadevajo za višje ravni dosežkov.

Za izvajanje te strategije morajo posamezniki najprej opredeliti svoje kratkoročne in dolgoročne cilje. Ti cilji morajo biti specifični, merljivi, dosegljivi, ustrezni in časovno omejeni (SMART). Ko so cilji določeni, jih je treba razdeliti na manjše, izvedljive naloge. Ta razčlenitev pomaga pri prepoznavanju najbolj kritičnih in časovno občutljivih nalog, ki zahtevajo takojšnjo pozornost (Locke in Latham, 2002).

 • Učinkovito blokiranje časa

Časovna blokada je tehnika upravljanja časa, ki vključuje dodelitev določenih časovnih obdobij za različne naloge ali dejavnosti. Ta strategija posameznikom pomaga ohranjati zbranost in preprečevati motnje, tako da določenim nalogam namenijo neprekinjen čas. Če si posameznik rezervira čas za pomembne dejavnosti, si lahko zagotovi čas, namenjen poglobljenemu delu in koncentraciji.

Raziskave, ki jih je opravil Morgenstern (2004), kažejo, da lahko blokiranje časa bistveno izboljša produktivnost in zmanjša odlašanje. Z določitvijo določenih časovnih intervalov za naloge posamezniki ustvarijo občutek zavezanosti in odgovornosti za dokončanje teh nalog v določenem času. Ta tehnika pomaga tudi pri preprečevanju prekrivanja nalog in zmanjšuje stres, povezan z večopravilnostjo.

Za učinkovito izvajanje blokiranja časa bi morali posamezniki najprej ugotoviti, katera obdobja dneva so najbolj produktivna in osredotočena. Ta obdobja se lahko razlikujejo od posameznika do posameznika, zato je pomembno, da razumemo osebne ravni energije in kognitivne vzorce. Ko so določeni optimalni časovni intervali, lahko posamezniki tem časovnim blokom dodelijo določene naloge ali dejavnosti. Ključnega pomena je, da si zastavite realna pričakovanja in si zagotovite rezervo za nepredvidene okoliščine ali prekinitve.

 • Oblikovanje dnevnega urnika

Sestavljanje dnevnega urnika je bistvena strategija za upravljanje časa, ki zagotavlja strukturiranost in organiziranost dneva. Dobro načrtovan urnik posameznikom omogoča, da si razporedijo čas za različne naloge, odgovornosti in dejavnosti ter tako zagotovijo uravnotežen pristop k delu in zasebnemu življenju.

Raziskava Ticea in Baumeistra (1997) kaže, da oblikovanje dnevnega urnika pomaga zmanjšati utrujenost pri odločanju in povečati produktivnost. Če ima posameznik vnaprej načrtovan urnik, porabi manj časa in miselne energije za odločanje o tem, kaj bo počel naprej. To zmanjšuje verjetnost, da bi podlegli motečim dejavnikom, in spodbuja učinkovitejšo porabo časa.

Če želite sestaviti učinkovit dnevni urnik, morate najprej popisati vse naloge in obveznosti, ki jih morate opraviti. Naloge je treba razvrstiti po pomembnosti in nujnosti ter pri tem upoštevati cilje, določene v prejšnji strategiji. Za vsako nalogo določite posebne časovne sklope in poskrbite za odmore in sprostitev, da ohranite produktivnost in preprečite izgorelost. Pomembno je tudi redno pregledovanje in prilagajanje urnika glede na spreminjajoče se prednostne naloge in okoliščine (Tice in Baumeister, 1997).

 • Uporaba tehnologije in aplikacij

V digitalni dobi je lahko tehnologija dragocen zaveznik pri izboljšanju upravljanja časa. Na voljo so številne aplikacije in orodja, ki posameznikom pomagajo pri načrtovanju, organiziranju ter sledenju njihovemu času in nalogam.

Tehnologija in aplikacije imajo na upravljanje časa pozitivne učinke in poudarke. Ta orodja ponujajo funkcije, kot so seznami nalog, opomniki, koledarji in sledilci napredka, ki posameznikom omogočajo, da ostanejo organizirani, določijo roke in spremljajo svojo produktivnost. Zaradi priročnosti in dostopnosti teh digitalnih orodij so odlična izbira za posameznike, ki želijo optimizirati svoje prakse upravljanja časa.

Za učinkovito uporabo tehnologije morajo posamezniki raziskati različne aplikacije in orodja za upravljanje časa, ki so na voljo na različnih platformah. Pomembno je, da izberete aplikacije, ki ustrezajo osebnim željam in zagotavljajo potrebne funkcije. Nekatere priljubljene aplikacije za upravljanje časa so Todoist, Trello, Google Calendar in RescueTime. Eksperimentiranje z različnimi orodji in iskanje tistih, ki najbolje ustrezajo posameznikovim potrebam, lahko bistveno izboljša zmožnosti upravljanja časa.

Učinkovito upravljanje časa je za posameznika bistvenega pomena za čim večjo produktivnost, doseganje ciljev in ohranjanje zdravega ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem. Strategije določanja prednostnih nalog in ciljev, učinkovitega blokiranja časa, oblikovanja dnevnega urnika ter uporabe tehnologije in aplikacij zagotavljajo trdne temelje za učinkovito upravljanje časa. Z izvajanjem teh strategij lahko posamezniki prevzamejo nadzor nad svojim časom, zmanjšajo stres in optimizirajo svoje delovanje na različnih področjih življenja (Simmons, Crook, Cannonier in Simmons, 2018).

Vodenje šole in usposabljanja

Vodenje šole in usposabljanja je lahko zahtevna naloga. Usklajevanje študija in obšolskih dejavnosti zahteva učinkovito načrtovanje in učinkovite tehnike učenja. V tem članku bomo preučili tri ključne strategije za obvladovanje šole in usposabljanja: oblikovanje študijskega urnika, uporaba učinkovitih tehnik učenja in čim boljše izkoriščanje šolskih virov.

 1. Oblikovanje študijskega urnika

Eden od prvih korakov pri učinkovitem upravljanju šole in usposabljanja je oblikovanje študijskega urnika. Študijski urnik pomaga pri organizaciji časa, določanju prednostnih nalog in dodeljevanju dovolj časa za šolsko delo in usposabljanje. Študenti, ki se držijo strukturiranega študijskega urnika, imajo večjo verjetnost, da bodo dosegli dobre akademske rezultate in bolje upravljali s časom.

Za oblikovanje študijskega urnika najprej ocenite svoje šolske obveznosti in obveznosti usposabljanja. Upoštevajte urnike pouka, treningov in drugih dejavnosti, ki se jih udeležujete. Nato določite čas, ki ga morate posvetiti posameznemu predmetu ali usposabljanju. Bodite realni in si namenite dovolj časa za študijsko delo in usposabljanje, pri čemer upoštevajte intenzivnost vsakega od njiju.

Pri oblikovanju urnika je treba upoštevati svoje osebne preference in študijske navade. Nekateri posamezniki bolje delajo zjutraj, drugi pa so bolj produktivni zvečer. Prilagodite svoj urnik tako, da bo usklajen z obdobji največje produktivnosti. Poleg tega v svoj urnik vključite odmore, da se izognete izgorelosti in ohranite zbranost.

 1. Učinkovite študijske tehnike

Ko imate pripravljen urnik študija, je ključnega pomena, da uporabite učinkovite tehnike študija in tako kar najbolje izkoristite čas študija. Učinkovite tehnike učenja lahko izboljšajo vaše učenje in ohranjanje znanja ter vam omogočijo učinkovitejše šolanje in usposabljanje.

Ena od učinkovitih tehnik učenja je tehnika Pomodoro, ki jo je razvil Francesco Cirillo. Ta tehnika vključuje razdelitev študijskih srečanj na osredotočene, približno 25-minutne intervale, ki jim sledijo kratki petminutni odmori. Po štirih zaporednih študijskih intervalih si vzemite daljši, približno 15-30-minutni odmor. Ta tehnika pomaga ohranjati koncentracijo in preprečuje duševno utrujenost (Giesbrecht, 2015).

Druga uporabna tehnika je razpršeno ponavljanje, ki vključuje pregledovanje informacij v časovnih presledkih. Namesto da bi se naenkrat nakopičili z vsem gradivom, razporedite študijske seanse, da bi okrepili učenje in izboljšali dolgoročno ohranitev snovi. Učinkovitost razpršenega ponavljanja pri izboljšanju ohranjanja znanja in zmanjšanju časa, porabljenega za učenje (Kang, 2016).

 1. Uporaba šolskih virov

Šole ponujajo številne vire, ki lahko pomagajo pri vaših prizadevanjih na področju študija in usposabljanja. Uporaba teh virov je lahko dragocena pomoč pri učinkovitem vodenju šole in usposabljanja. pomen uporabe šolskih virov, kot so knjižnice, akademski podporni centri in spletne učne platforme. Knjižnice so zakladnica informacij ter zagotavljajo mirno in ugodno okolje za študij. Ponujajo dostop do različnih referenčnih gradiv, učbenikov in raziskovalnih podatkovnih zbirk, ki lahko obogatijo vašo učno izkušnjo. Poleg tega številne knjižnice ponujajo študijske prostore, sobe za skupinsko učenje in dostop do tehnoloških virov, zato so idealne za skupno delo in raziskovanje.

Centri za akademsko podporo so še en dragocen vir. Ti centri pogosto nudijo storitve tutorstva, pomoč pri pisanju in delavnice o učnih veščinah. Če imate težave pri določenem predmetu ali potrebujete nasvete za izboljšanje študijskih navad, poiščite pomoč v teh centrih. Tamkajšnji strokovnjaki vam lahko zagotovijo prilagojeno svetovanje in vam pomagajo premagati učne izzive.

Spletne učne platforme lahko dopolnjujejo učenje in usposabljanje v učilnici. Številne šole ponujajo dostop do platform, kot so Khan Academy, Coursera ali edX, MS Teams, ki ponujajo široko paleto tečajev in virov. Te platforme so prilagodljive, saj vam omogočajo, da se učite v svojem tempu in raziskujete teme, ki presegajo okvire šolskega učnega načrta.

Za zaključek naj povem, da je za vodenje šole in usposabljanja potrebno skrbno načrtovanje in učinkovite strategije. Z oblikovanjem študijskega urnika, uporabo učinkovitih študijskih tehnik in uporabo šolskih virov lahko uspešno usklajujete svoje študijske obveznosti in obveznosti v zvezi z usposabljanjem. Ne pozabite prilagoditi teh strategij svojim željam ter nenehno ocenjevati in izpopolnjevati svoj pristop. S pravimi orodji in načinom razmišljanja lahko ob doseganju svojih ciljev na akademskem področju tudi dobro uspevate.

Usklajevanje družabnega življenja in športa:

V današnjem hitrem svetu se posamezniki pogosto soočajo z iskanjem ravnovesja med svojim družabnim življenjem in športnim udejstvovanjem. Ukvarjanje s športnimi dejavnostmi je lahko zelo izpolnjujoče ter koristno za telesno in duševno počutje. Vendar je prav tako pomembno ohranjati in negovati socialne vezi, da bi okrepili občutek pripadnosti in splošne sreče. Ta odstavek obravnava pomen socialnih vezi, učinkovito komunikacijo s prijatelji in vrstniki ter pomembnost iskanja prijateljev, ki vas podpirajo pri usklajevanju športnega in družabnega življenja.

Usklajevanje družabnega življenja in športa je lahko zahtevna naloga, vendar je ključnega pomena za splošno dobro počutje in srečo. Pomen socialnih vezi je neprecenljiv, saj zagotavljajo čustveno podporo, občutek pripadnosti in prispevajo k splošnemu dobremu počutju. Učinkovita komunikacija s prijatelji in vrstniki je bistvenega pomena za zagotovitev medsebojnega razumevanja obveznosti in pričakovanj. Za doseganje harmoničnega ravnovesja med športom in družabnim življenjem je ključnega pomena najti prijatelje, ki vas podpirajo in razumejo ter spoštujejo vašo predanost športu.

 1. Pomen socialnih povezav

Družabne vezi imajo v življenju posameznika pomembno vlogo in prinašajo številne koristi. Zagotavljajo občutek pripadnosti in čustveno podporo ter pomagajo zmanjšati raven stresa. Močne socialne vezi so povezane z boljšim splošnim počutjem in daljšo življenjsko dobo. Ko se posamezniki ukvarjajo s športnimi dejavnostmi, pogosto vzpostavijo vezi in stike s soigralci, trenerji in drugimi udeleženci. Te povezave spodbujajo občutek tovarištva, timskega dela in medsebojne podpore ter tako izboljšujejo splošno športno izkušnjo.

Poleg tega so enako pomembne tudi socialne vezi zunaj športnega področja. Ohranjanje prijateljstev in preživljanje kakovostnega časa z bližnjimi je bistvenega pomena za dobro čustveno počutje. Sodelovanje v družabnih dejavnostih, kot so obedovanje, obiskovanje dogodkov ali preprosto pogovori, posameznikom omogoča prepotreben odmik od športnih zahtev in lahko prispeva k bolj uravnoteženemu in zadovoljnemu življenju (Feeney in Collins, 2013).

 1. Komuniciranje s prijatelji in vrstniki

Učinkovita komunikacija je bistvenega pomena za ohranjanje zdravih odnosov, tudi s prijatelji in vrstniki. Odprti in pošteni pogovori posameznikom omogočajo, da izrazijo svoje potrebe, skrbi in zaveze, kar omogoča boljše razumevanje in vzajemni podporni sistem. Pri usklajevanju športnega in družabnega življenja je komunikacija še toliko bolj pomembna, da se vse vpletene strani zavedajo pričakovanj in omejitev druge strani.

Pomembno je, da določite jasne meje in sporočite svojo razpoložljivost za družabne dogodke ali srečanja. Z odkrito razpravo o urnikih in obveznostih lahko posamezniki uskladijo dejavnosti, ki so prilagojene tako športnim kot družabnim aktivnostim. Ta proaktivni pristop preprečuje nesporazume in omogoča učinkovito upravljanje časa.

Poleg tega ima lahko tehnologija pomembno vlogo pri olajšanju komunikacije. Različne komunikacijske platforme in družbeni mediji posameznikom omogočajo, da ostanejo povezani s prijatelji in vrstniki, tudi če je fizična bližina izziv. Sodelovanje v spletnih pogovorih, video klicih ali interakcijah prek družbenih medijev lahko pomaga premostiti vrzel in ohraniti socialne vezi tudi med napornimi športnimi sezonami (Ommundsen, Roberts, Lemyre in Miller, 2005).

 1. Iskanje podpornih prijateljev

K usklajevanju športnega in družabnega življenja lahko veliko pripomorejo prijatelji, ki vas podpirajo. Podporni prijatelji razumejo in spoštujejo posameznikovo predanost športu ter so se pripravljeni prilagoditi zahtevam in omejitvam, ki se lahko pojavijo. Ti prijatelji zagotavljajo mrežo čustvene podpore in spodbude, kar posameznikom omogoča, da se ukvarjajo s športom in hkrati uživajo v zadovoljivem družabnem življenju.

Pri iskanju prijateljev, ki vas podpirajo, je pomembno najti osebe, ki imajo podobne interese in razumejo vrednost športa v vašem življenju. To skupno razumevanje lahko ustvari podporno okolje, v katerem so cenjeni tako športni kot družabni dogodki. Poleg tega lahko prijatelji, ki vas podpirajo, zagotovijo motivacijo, navdih in odgovornost pri doseganju osebnih ciljev, tako na igrišču kot zunaj njega.

Dolgoročno načrtovanje ter usklajevanje akademskih in športnih ciljev

Veliko mladih športnikov se sooča z izzivom, kako najti ravnovesje med učenjem in športnimi željami. Uspešna športna kariera pogosto zahteva veliko predanosti, časa in energije. Vendar je pomembno, da ne zanemarimo pomena izobraževanja in akademskega razvoja. Akademsko udejstvovanje zagotavlja dragocene veščine, kot so kritično razmišljanje, reševanje problemov in komunikacija, ki jih je mogoče prenesti na različne vidike življenja, vključno s športom. Poleg tega imajo študenti športniki, ki poleg športnega treninga dajejo prednost akademskemu izobraževanju, večjo verjetnost, da bodo dosegli uspeh na igrišču in zunaj njega.

Čeprav je za mlade športnike mamljivo, da se osredotočijo le na svojo športno kariero, ima lahko zanemarjanje učenja negativne posledice. Poškodbe, nepredvidene okoliščine ali pomanjkanje priložnosti v profesionalnem športu lahko nenadoma končajo športno kariero. Brez trdne izobrazbene podlage se lahko posamezniki znajdejo nepripravljeni na alternativne poklicne poti ali imajo težave pri prehodu na trg delovne sile.

Uspešen primer usklajevanja akademskih in športnih želja je zgodba Simone Biles, ameriške gimnastičarke. Bilesova, ki velja za eno najboljših gimnastičark vseh časov, je bila odlična tako na akademskem kot športnem področju. Kljub strogemu urniku treningov in številnim nagradam je Bilesova dala prednost izobraževanju in srednjo šolo končala z odliko. Ta predanost izobraževanju ji ni omogočila le širšega pogleda na življenje, temveč ji je odprla tudi vrata do različnih priložnosti zunaj njene športne kariere (Vaughn in Smith, 2018).

Dolgoročno načrtovanje in razvoj kariere od športnikov zahtevata, da razmišljajo dlje od trenutnega športnega udejstvovanja in razmislijo o prihodnjih priložnostih. Čeprav je osredotočanje na neposredne cilje bistvenega pomena, je prav tako pomembno raziskati možne poti, ki lahko vodijo do uspešne in izpolnjujoče kariere.

Eden od načinov, kako se lotiti prihodnjih priložnosti, je proaktivno razmišljanje. Športniki se lahko vključijo v dejavnosti, ki izboljšujejo njihove sposobnosti in širijo njihovo znanje zunaj njihovega športa. Na primer, sodelovanje pri javnih delih, opravljanje pripravništev ali udeležba na delavnicah, povezanih z njihovimi interesnimi področji, lahko športnikom pomagajo, da se seznanijo z različnimi poklicnimi možnostmi. Ali pa se preprosto naučite novega jezika, ki ga lahko izpopolnite med pogovorom s športniki. Športniki, ki dejavno iščejo priložnosti zunaj svojega športa, imajo večjo verjetnost, da bodo lažje prešli na poklicno pot po končani športni karieri.

Mreženje ima pomembno vlogo tudi pri iskanju prihodnjih priložnosti. Z vzpostavljanjem stikov v svetu športa in zunaj njega lahko športniki pridobijo dragocen vpogled, mentorstvo in potencialne karierne poti. Učinkoviti načini za širjenje poklicne mreže so udeležba na panožnih konferencah, včlanitev v strokovna združenja ali povezovanje z alumni mrežami (McGrath, 2010).