Lesson 1, Topic 1
In Progress

1.3. Išvados ir išvados

Pastaruoju metu dvigubos karjeros tyrimuose vis daugiau dėmesio skiriama kompetencijų, t. y. žinių, įgūdžių, patirties ir požiūrio, kurių sportininkams reikia, kad jie galėtų sėkmingai derinti aukščiausio lygio sportą ir mokslą, tyrimams. Slovėnijoje ir dar aštuoniose Europos šalyse vykdytame plataus masto mokslinių tyrimų projekte “Auksas švietime ir elitiniame sporte” (GEES) analizavome, kokios kompetencijos yra svarbios siekiant sėkmingai koordinuoti mokymąsi mokykloje ir sportą. Tyrime dalyvavo beveik 4200 15-25 metų amžiaus sportininkų. Rezultatai parodė, kad norint sėkmingai tęsti karjerą dvikovose, sportininkai turi turėti šias labai gerai išvystytas kompetencijas:

– Atkaklumas sunkiais momentais ir laikotarpiais, kai nedarote pažangos.

– Suprasti poilsio ir atsinaujinimo svarbą.

– Gebėjimas susidoroti su stresu mokykloje ir sporte.

– Pasišventimas siekti sėkmės sporte ir moksle.

– Pasitikėjimas savo jėgomis įveikti sunkumus mokykloje ir sporte.

– Noras pasiduoti sėkmės mokykloje ir sporte sąskaita.

– Gebėjimas efektyviai valdyti laiką.

– Gebėjimas gerai bendradarbiauti su pagalbiniais darbuotojais švietimo ir sporto srityje (pvz., su treneriu, dėstytojais…).

– Savidisciplina, kad atitiktų mokyklos ir sporto reikalavimus (pvz., savarankiškas darbas be kitų priežiūros).

– Asertyvumas (pasitikėjimas savimi ir savimi).

Siekiant veiksmingai derinti mokymąsi mokykloje ir sportą, taip pat svarbu gebėti valdyti dvigubą karjerą. Tai gebėjimas sąmoningai planuoti, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, susijusius su mokymusi ir sportine karjera, ir gebėjimas nustatyti prioritetus. Svarbu, kad sportininkas suprastų, ką jis turi daryti, kad jam sektųsi tiek sporte, tiek mokykloje, taip pat svarbu tikėti, kad mokymasis mokykloje ir sportas gali teigiamai papildyti vienas kitą. Viena iš labai svarbių dvigubos karjeros valdymo kompetencijų yra sportininko gebėjimas pritaikyti būdą, kaip jis suderins mokyklos ir sporto reikalavimus, prie savęs, savo poreikių ir savybių. Tyrimo rezultatai rodo, kad sėkmingai dvigubai karjerai reikalingos vadinamosios I. savireguliacijos ir atsparumo stresui kompetencijos. Tai – gebėjimas kontroliuoti emocijas stresinėse situacijose ir gebėjimas nesėkmes bei problemas vertinti iš teigiamos pusės. Kadangi sėkmė sporte ir švietime reikalauja ilgalaikio darbo, kantrybė yra viena svarbiausių kompetencijų. Abiejose srityse būtina išsikelti pasiekiamus tikslus, gebėti juos kritiškai įvertinti ir prireikus keisti. Sėkmingai dvigubai karjerai svarbu žinoti savo stipriąsias ir silpnąsias puses bei gebėjimus. Sportininkas turi gebėti susitelkti į “čia ir dabar” ir kuo labiau ignoruoti trikdančius aplinkos dirgiklius.

Sportininkai turi turėti viziją, kur jie nori eiti gyvenime – sporto karjeros metu ir po jos – ir būti pasirengę ieškoti ir nagrinėti karjeros galimybes, įskaitant ir tas, kurios nėra susijusios su sportu. Abiejose srityse jis turi gebėti nustatyti pasiekiamus tikslus ir turėti parengtus atsarginius planus. Svarbu, kad sportininkas būtų lankstus ir pasirengęs nenumatytiems pokyčiams. Gebėjimas tinkamai vertinti sporto ir švietimo pasiekimus taip pat yra labai svarbi dvigubos karjeros kompetencija (Štrumbelj ir kt., 2018).