Lesson 1, Topic 1
In Progress

1.3. Wnioski i wnioski na przyszłość

Ostatnio badania nad podwójną karierą w coraz większym stopniu koncentrują się na badaniu kompetencji, tj. wiedzy, umiejętności, doświadczeń i postaw, których sportowcy potrzebują, aby z powodzeniem pogodzić sport i edukację na najwyższym poziomie. W ramach szeroko zakrojonego projektu badawczego “Gold in Education and in Elite Sport” (GEES), który miał miejsce w Słowenii i 8 innych krajach europejskich, przeanalizowaliśmy, które kompetencje są ważne dla skutecznej koordynacji edukacji i sportu. W badaniu wzięło udział prawie 4200 sportowców w wieku od 15 do 25 lat. Wyniki pokazały, że aby odnieść sukces w podwójnej karierze, sportowcy muszą posiadać następujące wysoko rozwinięte kompetencje:

– Wytrwałość w trudnych momentach i okresach, w których nie robisz postępów.

– Zrozumienie znaczenia odpoczynku i regeneracji.

– Umiejętność radzenia sobie ze stresem w szkole i sporcie.

– Poświęcenie, aby odnieść sukces w sporcie i edukacji.

– Wiara we własne możliwości pokonywania wyzwań w szkole i sporcie.

– Gotowość do poddania się kosztem sukcesów w szkole i sporcie.

– Umiejętność efektywnego zarządzania czasem.

– Umiejętność dobrej współpracy z personelem pomocniczym w edukacji i sporcie (np. z trenerem lub profesorami…).

– Samodyscyplina pozwalająca sprostać wymaganiom związanym z koordynacją zajęć szkolnych i sportowych (np. samodzielna praca bez nadzoru innych osób).

– Asertywność (bycie pewnym siebie i swoich umiejętności).

Kompetencje w zarządzaniu podwójną karierą są również ważne dla skutecznej koordynacji nauki i sportu. Obejmują one zdolność do świadomego planowania, zdolność do podejmowania niezależnych decyzji związanych z edukacją i karierą sportową oraz zdolność do ustalania priorytetów. Ważne jest, aby sportowiec zrozumiał, co musi zrobić, aby odnieść sukces zarówno w sporcie, jak i w szkole, a także przekonanie, że nauka i sport mogą się pozytywnie uzupełniać. Jedną z bardzo ważnych kompetencji w zarządzaniu podwójną karierą jest zdolność sportowca do dostosowania sposobu, w jaki pogodzi wymagania szkoły i sportu do siebie, swoich potrzeb i cech. Wyniki badania pokazują, że dla udanej podwójnej kariery, tzw. I. kompetencje samoregulacji i odporności na stres. Obejmują one zdolność do kontrolowania emocji w stresujących sytuacjach oraz zdolność do postrzegania niepowodzeń i problemów z pozytywnej strony. Ponieważ sukces w sporcie i edukacji wymaga długotrwałej pracy, cierpliwość jest jedną z najważniejszych kompetencji. W obu obszarach konieczne jest wyznaczenie osiągalnych celów, umiejętność ich krytycznej oceny i zmiany w razie potrzeby. Świadomość własnych mocnych i słabych stron oraz umiejętności jest ważna dla udanej kariery dualnej. Zawodnik musi być w stanie skupić się na “tu i teraz” i ignorować przeszkadzające bodźce z otoczenia tak bardzo, jak to możliwe.

Sportowcy muszą mieć wizję tego, dokąd chcą zmierzać w życiu – w trakcie i po zakończeniu kariery sportowej – i być przygotowani do poszukiwania i odkrywania opcji kariery, w tym tych poza sportem. W obu obszarach musi być w stanie wyznaczać osiągalne cele, a także mieć przygotowane plany awaryjne. Ważne jest, aby zawodnik był elastyczny i gotowy na nieprzewidziane zmiany. Umiejętność umieszczenia osiągnięć w sporcie i edukacji we właściwej perspektywie jest również bardzo ważną kompetencją podwójnej kariery (Štrumbelj i in., 2018).