Lesson 1, Topic 1
In Progress

1.3. Zaključki in ugotovitve

V zadnjem času se raziskave dvojne kariere vse bolj osredotočajo na preučevanje kompetenc, tj. znanja, spretnosti, izkušenj in odnosov, ki jih športniki potrebujejo za uspešno usklajevanje vrhunskega športa in izobraževanja. V obsežnem raziskovalnem projektu “Gold in Education and in Elite Sport” (GEES), ki je potekal v Sloveniji in še v osmih evropskih državah, smo analizirali, katere kompetence so pomembne za uspešno usklajevanje šolanja in športa. V študiji je sodelovalo skoraj 4200 športnikov, starih od 15 do 25 let. Rezultati so pokazali, da morajo imeti športniki za uspešno dvojno kariero naslednje visoko razvite kompetence:

– Vztrajnost v težkih trenutkih in obdobjih, ko ne napredujete.

– Razumevanje pomena počitka in regeneracije.

– Sposobnost obvladovanja stresa v šoli in pri športu.

– Predanost uspehu v športu in izobraževanju.

– zaupanje v lastne sposobnosti za premagovanje izzivov v šoli in pri športu.

– Pripravljenost odreči se na račun uspeha v šoli in športu.

– sposobnost učinkovitega upravljanja s časom.

– sposobnost dobrega sodelovanja s podpornim osebjem v izobraževanju in športu (npr. s trenerjem, profesorji …).

– Samodisciplina za izpolnjevanje zahtev usklajenega šolanja in športa (npr. samostojno delo brez nadzora drugih).

– asertivnost (samozavest in samozaupanje).

Za učinkovito usklajevanje šolanja in športa je pomembna tudi usposobljenost za vodenje dvojne kariere. To vključuje sposobnost zavestnega načrtovanja, sposobnost samostojnega odločanja v zvezi z izobraževanjem in športno kariero ter sposobnost določanja prednostnih nalog, ki jih je treba opraviti. Pomembno je, da športnik razume, kaj mora storiti za uspeh tako v športu kot v šoli, in da verjame, da se lahko šolanje in šport pozitivno dopolnjujeta. Ena od zelo pomembnih kompetenc pri vodenju dvojne kariere je sposobnost športnika, da način usklajevanja zahtev šole in športa prilagodi sebi, svojim potrebam in značilnostim. Rezultati študije kažejo, da so za uspešno dvojno kariero potrebne tako imenovane I. kompetence samoregulacije in odpornosti na stres. Mednje spadata sposobnost obvladovanja čustev v stresnih situacijah ter sposobnost, da neuspehe in težave vidimo s pozitivne plati. Ker uspeh v športu in izobraževanju zahteva dolgotrajno delo, je potrpežljivost ena od najpomembnejših sposobnosti. Na obeh področjih si je treba zastaviti dosegljive cilje, jih znati kritično ovrednotiti in po potrebi spremeniti. Za uspešno dvojno kariero je pomembno, da se zavedate svojih prednosti, slabosti in sposobnosti. Športnik se mora znati osredotočiti na “tukaj in zdaj” in čim bolj ignorirati moteče dražljaje iz okolja.

Športniki morajo imeti vizijo, kam želijo v življenju iti – med športno kariero in po njej – ter biti pripravljeni iskati in raziskovati poklicne možnosti, tudi zunaj športa. Na obeh področjih si mora znati postaviti dosegljive cilje in imeti pripravljene rezervne načrte. Pomembno je, da je športnik prilagodljiv in pripravljen na nepredvidene spremembe. Zelo pomembna dvojna karierna kompetenca je tudi sposobnost, da dosežke v športu in izobraževanju postavimo v pravo perspektivo (Štrumbelj et al., 2018).