Lesson 1, Topic 1
In Progress

3.1. Giriş

Bu modül, üst düzey elit sporculara, kariyer geçişlerini güvenle kucaklamaları için gerekli bilgileri sağlayarak, spor dışındaki zorlu geçiş yolculuklarında yardımcı olmak ve onları güçlendirmek için tasarlanmıştır. Modül, spor ortamında edinilen ve elit sporcuların iş yerlerine taşıyabilecekleri becerilerin, yani aktarılabilir becerilerin önemine odaklanmaktadır.

İçinde Birim 1 Üst düzey elit sporcular İş Psikolojisi ile tanışacak ve kurumsal çalışma alanına geçişlerinde onları neden ve nasıl destekleyebileceğini anlayacaklar. Elit sporcular, diğerlerinin yanı sıra kurumsal dünyada liderlik, ekip çalışması ve karar alma süreçlerini geliştirmek için psikolojik ilkelerin iş ortamlarına nasıl uygulandığına dair fikir edineceklerdir.

İçinde Birim 2 Sporcular, İş Psikolojisinin ayrılmaz bir parçası olan Yetenek Geliştirme ve Yönetiminin dönüştürücü potansiyeli hakkında bilgi edinecekler. Bu Ünite sayesinde sporcular, kariyerlerinde ilerleme ve başarılarının yanı sıra kurumsal verimliliğe de katkıda bulunan sürekli büyüme, öğrenme ve katılımın önemini kavrayacaklardır.

İçinde Birim 3 Üst düzey elit sporcular, İş Psikolojisi gibi insan davranışını, motivasyonunu ve performansını anlamayı amaçlayan Spor Psikolojisi ile tanışacaklar. Sporcular, sporda ve çalışma alanı da dahil olmak üzere hayatın diğer alanlarında başarı sağlamak için çok önemli olan hedef belirleme, ekip çalışması ve zihinsel esneklik gibi beceriler hakkında fikir sahibi olacaklar.

Spor Psikolojisi ve İş Psikolojisi, çeşitli bağlamlarda etkili bir şekilde uygulanabilen ve sporcuların spor dışındaki yeni kariyer yaşamlarında başarılı olmaları için sağlam bir temel oluşturan aktarılabilir becerilerin belirlenmesi ve geliştirilmesiyle yakından bağlantılıdır. İçinde Birim 4 Aktarılabilir becer iler kavramının sunulduğu ve açıklandığı bu eğitimde, üst düzey elit sporcular, sorunsuz bir geçiş sağlamak için spor kariyerleri boyunca geliştirdikleri becerilerin zenginliğini fark etme ve daha fazla keşfetme konusunda güçlendirilmektedir.

Modülde ayrıca spordan başarılı bir geçişi engelleyebilecek zorluklara adanmış “Kariyer geçişinin zorluğu” (Ünite 5) başlıklı bir bölüm bulunmaktadır. Üst düzey elit sporcular, kimlik kaybı veya zor becerilerin eksikliği gibi potansiyel engellerin farkında olarak, bu engellerle mücadele etmek için hazırlıklarına başlamaya teşvik edilir. Bu şekilde değişimi güvenle kucaklayacak ve profesyonel gelişim için sunulan tüm fırsatlardan yararlanacaklardır.

Birim 6 “Kariyer geçişini kolaylaştıran araçlar” başlıklı rapor, üst düzey elit sporculara söz konusu zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olabilecek araç ve yöntemleri tanıtıyor.