Lesson 1, Topic 1
In Progress

3.1. Uvod

Ta modul je namenjen pomoči in opolnomočenju mlajših elitnih športnikov na njihovi zahtevni prehodni poti iz elitnega športa v akademsko in poklicno življenje. Vsak vrhunski športnik že od začetka svoje športne kariere kaže strast do športa. To je lahko močna spodbuda, da se po športni upokojitvi vključijo v industrijo športnega menedžmenta.

Med potekom modula bodo mlajšim elitnim športnikom predstavljene tri možne priložnosti za gradnjo kariere. Prvi se nanaša na študije, povezane z industrijo športnega menedžmenta. Namen naslednjih dveh, prostovoljstva in pripravništva, je nadgraditi pridobljeno znanje iz akademskega študija z vsakodnevnimi strokovnimi nalogami, povezanimi z industrijo.

Vsebina modula je temeljila na študiji primera grške vrhunske športnice, Chrysovalantou Mermigka, diplomantke športnega menedžmenta, ki je opravljala pripravništvo in prostovoljno delo v pisarni za projekte EU pri HOC. Možnosti, ki jih je Chrysovalantou izkoristila za gradnjo kariere, so ji utrle pot do zaposlitve v HOC.

Modul pojasnjuje, zakaj so vrhunski športniki najbolj primerni za delovno mesto, povezano s športnim menedžmentom, saj poudarja njihovo strast in predanost svetu športa ter pomen njihovih spretnosti, pridobljenih med športno kariero, t. i. prenosljivih spretnosti (npr. vodenje, timsko delo, reševanje problemov itd.). Te lastnosti se lahko uporabijo v primeru, da elitni športniki nadaljujejo z visokošolskim izobraževanjem na področju športnega menedžmenta.

V nadaljevanju je predstavljenih deset (10) vidikov športnega menedžmenta, kar kaže na njegovo širino in s tem na različne interese, hkrati pa se osredotoča na poslovne in organizacijske vidike športnega sveta. Vključuje načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzorovanje dejavnosti in operacij, povezanih s športom, ter iskanje in upravljanje potrebnih virov. Diplomanti športnega menedžmenta se lahko zaposlijo v različnih vlogah v športnih organizacijah, vključno s profesionalnimi športnimi ekipami, univerzitetnimi športnimi oddelki, agencijami za športni marketing, športnimi objekti in športnimi upravnimi organi.

Da bi nadgradili znanje, pridobljeno pri akademskih predmetih, povezanih z industrijo, se mlajše elitne športnike spodbuja k opravljanju pripravništva in prostovoljnega dela. Takšne dejavnosti zagotavljajo praktične izkušnje na področju študija. Obogatijo lahko življenjepis mlajšega vrhunskega športnika, mu pomagajo vzpostaviti poklicno mrežo in mu ponudijo priložnost za zaposlitev.