Lesson 1, Topic 1
In Progress

3.1. Uvod

Ta modul je zasnovan tako, da starejšim vrhunskim športnikom pomaga in jih opolnomoči na njihovi zahtevni prehodni poti iz športa ter jim zagotovi potrebno znanje za samozavesten poklicni prehod. Modul se osredotoča na pomen spretnosti, pridobljenih v športnem okolju, ki jih vrhunski športniki lahko prenesejo na delovno mesto, tako imenovane prenosljive spretnosti.

Na spletnem mestu Enota 1 se bodo vrhunski športniki seznanili s poslovno psihologijo ter razumeli, zakaj in kako jim lahko pomaga pri prehodu v organizacijski delovni prostor. Elitni športniki bodo spoznali, kako se psihološka načela uporabljajo v poslovnem okolju, da bi med drugim izboljšali vodenje, timsko delo in sprejemanje odločitev v poslovnem svetu.

Na spletnem mestu Enota 2 bodo športniki spoznali preobrazbeni potencial razvoja in upravljanja talentov, ki je sestavni del poslovne psihologije. V tej enoti bodo športniki razumeli pomen nenehne rasti, učenja in zavzetosti, ki prispevajo k njihovemu poklicnemu napredovanju in uspehu, pa tudi k produktivnosti organizacije.

Na spletnem mestu Enota 3 se bodo vrhunski športniki seznanili s psihologijo športa, ki je tako kot poslovna psihologija namenjena razumevanju človeškega vedenja, motivacije in uspešnosti. Športniki se bodo seznanili z veščinami, kot so postavljanje ciljev, timsko delo in duševna odpornost, ki so ključnega pomena za uspeh v športu in na drugih področjih življenja, tudi v delovnem okolju.

Športna psihologija in poslovna psihologija sta tesno povezani z ugotavljanjem in razvijanjem prenosljivih spretnosti, ki jih je mogoče učinkovito uporabiti v različnih okoliščinah in ustvariti trdne temelje za uspeh športnikov v njihovem novem poklicnem življenju zunaj športa. Na spletnem mestu Enota 4 kjer je predstavljen in razložen koncept prenosljivih spretnosti, so starejši vrhunski športniki opolnomočeni, da prepoznajo in dodatno raziščejo bogastvo spretnosti, ki so jih razvili med svojo športno kariero, da bi dosegli nemoten prehod.

Modul vsebuje tudi poglavje z naslovom “Izzivi kariernega prehoda” (enota 5 ), ki je posvečeno izzivom, ki lahko ovirajo uspešen prehod iz športa. Če se zavedamo morebitnih ovir, kot sta izguba identitete ali pomanjkanje trdih veščin, starejše vrhunske športnike spodbudimo, da se začnejo pripravljati na spopadanje z njimi. Tako bodo samozavestno sprejemali spremembe in izkoristili vse priložnosti za strokovno rast.

Enota 6 z naslovom ” Sredstva za lažji prehod v kariero” starejšim elitnim športnikom predstavi orodja in metode, ki jim lahko pomagajo pri premagovanju omenjenih izzivov.