Lesson 1, Topic 1
In Progress

3.2. Verslo psichologija

Apibrėžimas

Verslo psichologija (dar vadinama pramonės ir organizacine psichologija ) – tai sritis, kurioje psichologijos principai ir teorijos taikomi darbo vietoje ir verslo aplinkoje. Joje daugiausia dėmesio skiriama žmogaus elgesio organizacijose supratimui ir siekiama pagerinti individualią ir organizacinę veiklą, gerovę ir veiksmingumą. Verslo psichologija tradicines verslo ir psichologijos disciplinas nagrinėja netradiciškai, daugiausia dėmesio skirdama žmogiškajam veiksniui, kuris daro įtaką rinkodarai, finansams, valdymui ir žmogiškiesiems ištekliams organizacijoje. Pagrindinis verslo psichologijos tikslas – padėti ugdyti (tarp)asmeninius įgūdžius, kuriant teigiamą darbo aplinką, kuri skatina tiek darbuotojų, tiek visos organizacijos augimą ir sėkmę. Toliau išvardytos pagrindinės verslo psichologijos sritys:

  • Individualių skirtumų supratimas. Verslo psichologija apima individualių skirtumų, tokių kaip asmenybė, vertybės ir požiūriai, kurie daro įtaką darbuotojų elgesiui, pasitenkinimui darbu ir bendriems veiklos rezultatams, tyrimą. Pripažindamos šiuos individualius skirtumus, organizacijos gali pritaikyti savo strategijas, kad geriau įtrauktų ir motyvuotų darbuotojus.
  • Darbuotojų motyvacija ir įsitraukimas. Verslo psichologų nuomone, motyvuoti ir įsitraukę darbuotojai yra sėkmingos organizacijos pagrindas. Verslo psichologai analizuoja, kas skatina darbuotojus ir kaip padidinti jų motyvaciją darbo vietoje. Atsižvelgiant į tai, rengiamos darbuotojų mokymo ir tobulinimo programos, kad darbuotojai būtų įtraukti ir tobulintų savo įgūdžius. Taip organizacijos gali sukurti darbo aplinką, kuri skatintų produktyvumą ir lojalumą.
  • Vadovavimas ir valdymas. Veiksmingas vadovavimas yra bet kurios organizacijos pagrindas. Verslo psichologija nagrinėja veiksmingų vadovų savybes ir elgseną, bando pateikti strategijas, kaip skatinti teigiamą darbo kultūrą, suteikiančią galių ir vadovams, ir darbuotojams.
  • Komandos dinamika ir bendradarbiavimas. Verslo psichologija siekia suprasti veiksnius, kurie padeda veiksmingai dirbti komandoje, pavyzdžiui, bendravimą, bendradarbiavimą, konfliktų sprendimą ir bendrų tikslų siekimą, kad būtų sukurta taiki komandinė aplinka ir padidintas produktyvumas.
  • Sprendimų priėmimas. Verslo psichologija nagrinėja, kaip socialiniai ir emociniai veiksniai bei šališkumas daro įtaką sprendimų priėmimui tiek individualiu, tiek organizaciniu lygmeniu. Suprasdamos sprendimų priėmimo psichologiją, organizacijos gali priimti pagrįstus sprendimus ir išvengti klaidų.
  • Konfliktų valdymas. Konfliktai yra neišvengiama bet kurios darbo vietos dalis. Tačiau veiksmingas konfliktų valdymas yra būtinas, kad būtų užtikrintas nenutrūkstamas organizacijos darbas. “Verslo psichologija” suteikia vadovams ir darbuotojams konfliktų sprendimo strategijų, kurios skatina atvirą bendravimą, supratimą ir teigiamus sprendimus.

Verslo psichologija atlieka svarbų vaidmenį talentų valdymo ir ugdymo strategijose organizacijose. Taikydamos psichologijos principus ir teorijas, įmonės gali veiksmingai nustatyti, pritraukti ir išlaikyti talentus. Verslo psichologai padeda vertinti talentus, atpažindami asmenis, turinčius didelį potencialą ir įgūdžius, reikalingus svarbiausiems vaidmenims atlikti. Be to, verslo psichologai rengia talentų ugdymo programas, koučingo, mokymo ir įgūdžių ugdymo iniciatyvas, kurios skatina nuolatinį mokymąsi ir augimą. Jų padedami darbdaviai gali suprasti darbuotojų poreikius, kad galėtų sukurti darbo aplinką, skatinančią jų tobulėjimą ir maksimalų darbo našumą.