Lesson 1, Topic 1
In Progress

3.3. Yetenek Geliştirme ve Yönetimi

İşverenler, gelecek vaat eden çalışan arayışları sırasında, büyük potansiyel gösteren, kendilerini geliştirmeye ve “kurumsal merdiveni tırmanmaya” istekli olanları tercih edeceklerdir. Yetenek geliştirme, kuruluşların çalışanlarının beceri, bilgi ve yeteneklerini belirlemek, beslemek ve geliştirmek için üstlendikleri bir süreçtir. Amacı, yüksek performanslı bir işgücü yaratmak, bireysel potansiyeli ve performansı en üst düzeye çıkarmak ve kurumsal başarıyı sağlamaktır. [1] Yetenek geliştirme sürecinin ana fikri, çalışanların değerli varlıklar olduğudur.

Yetenek geliştirme süreci, yüksek potansiyele veya kurum içindeki kritik roller için ihtiyaç duyulan belirli becerilere sahip bireylerin belirlenmesiyle başlar. Bu, çalışanların güçlü yönlerini ve potansiyel kariyer yollarını belirlemek için yetenek ve beceri değerlendirmelerinin yanı sıra performans değerlendirmelerinin yapılmasını içerir.

Eğitim almaya ve becerilerini geliştirmeye istekli olanlar için bazı kuruluşlar çeşitli öğrenme ve gelişim fırsatları sunmaktadır. Bu, resmi eğitim programlarını, atölye çalışmalarını, seminerleri, e-öğrenme modüllerini ve sert ve yumuşak becerileri geliştirmek için koçluk oturumlarını içerir [2]. Bu şekilde çalışanlar kendilerini daha motive, bağlı ve kurumsal hedeflere katkıda bulunmak için uygun bilgilerle donatılmış hissederler.

Yetenek gelişiminin ayrılmaz bir parçası, çalışanların güçlü yönlerini ve olası gelişim fırsat alanlarını anlamalarına yardımcı olmak için sürekli performans yönetimi ve geri bildirimdir. Kurumlar, çalışanların ilgisini çekerek ve başarılarını takdir ederek becerilerini geliştirmeli ve kurumsal başarıya katkıda bulunmalıdır. Sürekli öğrenmeye ve beceri geliştirmeye odaklanarak, çalışanlar aktif olarak öğrenme fırsatlarını ve kariyer ilerlemelerine ve yönetimlerine katkıda bulunan deneyimleri arayabilirler. Bu şekilde kendi kendilerini daha fazla motive eder ve kurum içinde bir büyüme ve mükemmellik kültürünü teşvik ederler.

Etkili yetenek gelişimi kurumlara birçok önemli fayda sağlayabilir. Kuruluşlar, potansiyel olarak yetenekli bireylerin gelişimine öncelik vererek, yetenekleri cezbetmek amacıyla cazip bir çalışma ortamı geliştirebilir ve sonuç olarak değerli çalışanları ellerinde tutabilirler.

Yetenek geliştirme süreci sadece bireysel çalışanlara fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda organizasyonel üretkenliğe ve sürekli değişen iş ortamında rekabet gücüne de katkıda bulunur.

Al Aina, R., & Atan, T. (2020). Yetenek Yönetimi Uygulamalarının Sürdürülebilir Örgütsel Performans Üzerindeki Etkisi. Sürdürülebilirlik, 12(20), 8372. https://doi.org/10.3390/su12208372 [https://www .mdpi.com/2071-1050/12/20/8372]

Yetenek yönetimi, yetenek geliştirme ile yakından bağlantılıdır çünkü ilkinin ikincisini içerdiği düşünülmektedir. Bu sürecin ana hedefi, en iyi yetenekleri bünyesinde tutmak ve yüksek düzeyde kurumsal ve çalışan verimliliğini sürdürmek için kurumsal ihtiyaçları bireysel yeteneklerle uyumlu hale getirmektir.

Yetenek yönetimi, yetenek gelişimini desteklemek için gerekli çerçeveyi sağlar. Yetenek geliştirme çabalarının stratejik olmasını ve kurumsal hedeflerle uyumlu olmasını sağlayarak yetenek geliştirme girişimlerinin etkisini en üst düzeye çıkarır. Yetenek gelişimi belirli eğitim, koçluk ve gelişim fırsatları sağlamaya odaklanırken, yetenek yönetimi çalışanların bir dizi gelişim girişimine ve mentorluğa erişimini sağlar. Genel olarak yetenek yönetimi, yeteneklerin tanımlanmasını, geliştirilmesini ve kurumun iş gücünde tutulmasını içerir.

İK’yı yenilemek için @Academy [https://www .aihr.com/blog/what-is-talent-management /]

Yetenek gelişimi ve yönetimi, kurumsal başarıya ulaşmak için çalışanların potansiyelinin belirlenmesi ve en üst düzeye çıkarılmasını içeren İş Psikolojisinin ayrılmaz bir parçasıdır. İş Psikolojisi ilkelerinin kurumsal işyerine uygulanması, kuruluşların çalışan performansının optimize edildiği ve çalışan bağlılığının teşvik edildiği bir ortam yaratmasına yardımcı olur.

İş Psikolojisi ilkelerine dayanan üst düzey elit sporcular, yetenek geliştirme ve yönetim süreçlerinde hayati önem taşıyan aktarılabilir becerilere sahiptir(bkz. Ünite 4: Aktarılabilir beceriler). Sporcular bu becerilerini kullanarak meslektaşlarını motive edebilir ve tam potansiyellerine ulaşmaları için onlara ilham verebilir, böylece yetenek geliştirme sürecini kolaylaştırabilirler. Eski elit sporcular da zorlukların üstesinden gelme deneyimlerini paylaşarak ve sıkı çalışma, kararlılık ve sürekli gelişimin önemini göstererek rol model olabilirler. Eski elit sporcular, yetenek geliştirme hedefleriyle uyumlu değerli nitelikler ve deneyimler getirerek bir kuruluş içinde destekleyici bir ortam yarattıklarından, kuruluşlar bu becerilerden faydalanabilir ve yetenek geliştirme çabalarını geliştirebilirler.

Spor Psikolojisi ile ilgili bir sonraki Üniteye geçmeden önce, yetenek yönetimi ve gelişimi süreçlerini içeren İş Psikolojisinin, insan davranışı, motivasyon ve performans söz konusu olduğunda Spor Psikolojisi ile bazı temel ilkeleri paylaştığını anlamak çok önemlidir.

İş Psikolojisi, kurumsal dünyada örgütsel dinamikleri, liderliği ve karar alma süreçlerini geliştirmek için psikolojik teorileri uygulamaya odaklanırken, Spor Psikolojisi atletik performansı ve genel refahı artırmak için sporcuların zihinsel durumunu optimize etmeyi araştırır.


[1] Collins, D.G. ve Mellahi, K. (2009), “Strategic talent management: a review and research agenda”, Human Resource Management Review, Vol 19 No. 4, pp. 304-313. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2009.04.001

[2] Zor beceriler teknik becerileri (örneğin, bilgisayar programlama dilleri ve kodlama, raporlama) ifade eder ve belirli rollere getirdiğiniz uzmanlık bilgisini temsil eder. Yumuşak beceriler (örneğin empati, ekip çalışması, eleştirel düşünme) ise işyeri becerilerine atıfta bulunur ve işinize nasıl yaklaştığınızı temsil eder https://www.coursera.org/articles/hard-skills-vs-soft-skills