Lesson 1, Topic 1
In Progress

3.5. Sklepi in ugotovitve

Mlajši vrhunski športniki morajo pravočasno razmisliti o svojem življenju po športu. V tem kontekstu je ta modul, ki je temeljil na navdihujoči študiji primera, poudaril, da morajo mlajši vrhunski športniki že v zgodnji fazi pridobiti visokošolsko izobrazbo in praktične poklicne izkušnje s prostovoljnim delom in pripravništvom, da se jim zagotovi nemoten prehod na trg dela po koncu športne kariere.

Mlajši vrhunski športniki so se seznanili z glavnimi vidiki industrije športnega menedžmenta kot poti, ki bi lahko presegla njihovo športno kariero. Navedli so jim razloge, zakaj so najbolj primerni za delovno mesto v športni industriji, in jih spodbudili k študiju športnega menedžmenta.

Da bi nadgradili pridobljeno teoretično znanje, se mlajšim vrhunskim športnikom priporoča opravljanje pripravništva in prostovoljnega dela v športni industriji, kar jim omogoča, da se v realnem svetu seznanijo z izbranim področjem in pridobijo praktične izkušnje ter postanejo privlačnejši kandidati za potencialne delodajalce.

Sklep št. 1: Študij na področju športnega menedžmenta lahko športnikom ponudi številne priložnosti za prehod na poklicno pot po končanem športnem udejstvovanju, ki je še vedno povezana s športom.

Sklep št. 2: Prostovoljstvo in pripravništvo lahko zagotovita dragocene praktične izkušnje, ki lahko zagotovijo nemoten prehod na poklicno pot po koncu športne kariere.