Lesson 1, Topic 1
In Progress

3.5. Wnioski i wnioski

Młodsi elitarni sportowcy powinni w odpowiednim czasie zastanowić się nad swoim życiem po sporcie. W tym kontekście bieżący moduł, który opierał się na inspirującym studium przypadku, podkreślał potrzebę zdobycia przez młodych elitarnych sportowców wyższego wykształcenia i praktycznego doświadczenia zawodowego, poprzez wolontariat i staże, od wczesnego etapu, aby zapewnić im płynne przejście na rynek pracy po zakończeniu kariery sportowej.

Młodsi elitarni sportowcy zostali zapoznani z głównymi aspektami branży zarządzania sportem jako ścieżką wykraczającą poza ich karierę sportową. Przedstawiono im powody, dla których mają najlepsze kwalifikacje do pracy w branży sportowej i zachęcono do podjęcia studiów w zakresie zarządzania sportem.

W celu rozwijania otrzymanej wiedzy teoretycznej, młodszym elitarnym sportowcom zaleca się odbywanie staży i wolontariatów w branży sportowej, co pozwoli im uzyskać rzeczywistą ekspozycję i praktyczne doświadczenie w wybranej dziedzinie i uczyni ich bardziej atrakcyjnymi kandydatami dla potencjalnych pracodawców.

Wniosek nr 1: Studia w branży zarządzania sportem mogą zaoferować sportowcom szeroki wachlarz możliwości przejścia do kariery po zakończeniu kariery sportowej, która nadal jest związana ze sportem.

Wniosek nr 2: Wolontariat i staże mogą zapewnić cenne praktyczne doświadczenia, które mogą zapewnić płynne przejście do kariery po zakończeniu kariery sportowej.