Lesson 1, Topic 1
In Progress

3.8. Sklepi in ugotovitve

Če povzamemo, je namen tega modula služiti kot vodnik za starejše vrhunske športnike, ki se soočajo s koncem svoje športne kariere in morajo začeti novo poklicno življenje zunaj športa. Starejše vrhunske športnike spodbujamo, da na svoje športno ozadje gledajo kot na prednost in ne kot na omejitev zaradi pridobljenih spretnosti v športnem okolju. Ta znanja in spretnosti lahko pozitivno vplivajo na njihovo novo poklicno pot, kjer lahko povečajo svoj potencial, prispevajo k uspehu organizacije in pridobijo občutek zadovoljstva v svoji poklicni karieri po končanem športnem udejstvovanju. Razumevanje vrednosti poslovne in športne psihologije, prenosljivih spretnosti ter razvoja in upravljanja talentov pri prehodu v kariero, pa tudi zavedanje morebitnih izzivov in načinov, kako se z njimi soočiti, lahko olajša prehod vrhunskih športnikov in ga celo naredi zares uspešnega.

Sklep št. 1: Čeprav se vrhunski športniki med prehodom po koncu športne kariere pogosto soočajo z različnimi izzivi, imajo tisti, ki so pripravljeni, večjo verjetnost, da bodo te izzive premagali in dosegli lažji prehod.

Izvleček št. 2: Elitni športniki lahko s svojimi prenosljivimi spretnostmi pridejo na delovno mesto, zato so lahko za delodajalce dragoceni na različnih poklicnih področjih.