Lesson 1, Topic 1
In Progress

3.8. Sonuçlar ve Çıkarımlar

Özetlemek gerekirse, bu modül, spor kariyerlerinin sonuna gelen ve spor dışında yeni bir iş hayatına başlaması gereken üst düzey elit sporcular için bir rehber olmayı amaçlamaktadır. Üst düzey elit sporcular, spor ortamında edindikleri beceriler nedeniyle spor geçmişlerini bir sınırlama olarak değil, bir varlık olarak görmeye teşvik edilmektedir. Bu beceriler, potansiyellerini en üst düzeye çıkarabilecekleri, kurumsal başarıya katkıda bulunabilecekleri ve spor sonrası kariyerlerinde tatmin duygusu kazanabilecekleri yeni kariyerleri üzerinde olumlu bir etki yaratabilir. Kariyer geçişinde İş ve Spor Psikolojisinin, aktarılabilir becerilerin ve yetenek geliştirme ve yönetiminin değerini anlamanın yanı sıra potansiyel zorlukların ve bunlarla başa çıkma yollarının farkında olmak, üst düzey elit sporcuların geçişini kolaylaştırabilir ve hatta gerçekten başarılı kılabilir.

Çıkarım #1: Üst düzey elit sporcular, spor sonrası kariyer geçişlerinde genellikle çeşitli zorluklarla karşılaşırken, hazırlıklı olanların bu zorlukların üstesinden gelme ve daha sorunsuz bir geçiş yapma olasılığı daha yüksektir.

Çıkarım #2: Elit sporcuların işyerine getirebildikleri aktarılabilir beceriler, onları çeşitli kariyer alanlarında işverenler için bir varlık haline getirebilir.