Lesson 1, Topic 1
In Progress

3.8. Wnioski i wnioski

Podsumowując, moduł ten ma służyć jako przewodnik dla starszych elitarnych sportowców, którzy stoją w obliczu zakończenia kariery sportowej i muszą rozpocząć nowe życie zawodowe poza sportem. Starsi elitarni sportowcy są zachęcani do postrzegania swojego doświadczenia sportowego jako atutu, a nie ograniczenia, ze względu na nabyte umiejętności w środowisku sportowym. Umiejętności te mogą mieć pozytywny wpływ na ich nową karierę, w której mogą zmaksymalizować swój potencjał, przyczynić się do sukcesu organizacyjnego i zyskać poczucie spełnienia w swojej karierze po zakończeniu kariery sportowej. Zrozumienie wartości psychologii biznesu i sportu, umiejętności transferowych oraz rozwoju i zarządzania talentami w zmianie kariery, a także świadomość potencjalnych wyzwań i sposobów radzenia sobie z nimi, może ułatwić starszym elitarnym sportowcom zmianę, a nawet odnieść sukces.

Wniosek nr 1: Podczas gdy starsi elitarni sportowcy często stają przed kilkoma wyzwaniami podczas zmiany kariery po zakończeniu kariery sportowej, ci, którzy są przygotowani, mają większe szanse na pokonanie tych wyzwań i osiągnięcie płynniejszej zmiany.

Wniosek nr 2: Umiejętności, które elitarni sportowcy są w stanie wnieść do miejsca pracy, mogą uczynić ich atutem dla pracodawców w różnych dziedzinach kariery.