Lesson 1, Topic 1
In Progress

4.1. Giriş

Küresel nüfusun yaklaşık yüzde 13’ünün bir tür ruh sağlığı bozukluğu yaşadığı tahmin edilmektedir. Gerçekten de, ruh sağlığı bozukluklarının dünya çapında işlevsel bozulmanın önde gelen nedenlerinden biri olduğu ve en yüksek hastalık yüküne neden olduğu tespit edilmiştir.

Spor, ruh sağlığını iyileştirmek, esenlik, öz saygı ve öz değer duygularını teşvik etmek için hayati bir araçtır. Anksiyete ve depresyon semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir ve bilişsel işlev ve beyin sağlığının iyileştirilmesiyle bağlantılıdır.

Optimal ruh sağlığı sportif performans için önemli olmakla birlikte, sporcular için rekabet dışında ve yaşamları boyunca da değerli bir kaynaktır. Bütünsel ve dengeli atletik ve atletik olmayan kimliklerin geliştirilmesine olanak tanır ve emeklilik de dahil olmak üzere zorlu kariyer geçişlerinin başarılı bir şekilde yönetilmesine yardımcı olabilir.

Eşsiz sportif yeteneklerine rağmen sporcular tükenmişlik, sıkıntı, kaygı, depresyon, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, uykusuzluk ve alkol ya da uyuşturucu kullanımı gibi ruh sağlığı sorunlarına karşı bağışık değildir.

Birçok farklı faktör sporcuların ruh sağlığını etkileyebilir: Sakatlık, performans baskısı, başarısızlık ve/veya başarı ile başa çıkma ve spor dışında kariyer geçişi, ruh sağlığı semptomları ile ilişkilidir. Bu, keder, ilişki çatışmaları ve mali zorluklar gibi spor dışında yaşanan yaşam zorluklarına ek olarak yaşanmaktadır.

Elit sporcularda ruh sağlığı semptomları ve bozukluklarının yaygınlığının genel nüfustan daha yüksek olabileceği tahmin edilmekle birlikte, tüm sporcuların ruhsal refahlarını ve yaşam dengelerini optimize edebileceklerini unutmamak önemlidir.

2019 yılında yapılan bir araştırma, elit sporcuların %34’ünün ve eski sporcuların %26’sının anksiyete veya depresyon belirtileri bildirdiğini ortaya koymuştur.

Bu tür semptomlar spor dışında yaşanan yaşam zorlukları nedeniyle ortaya çıkabilir, ancak sporun ruh sağlığını olumsuz etkileyebileceği yollar da vardır. Aşırı veya yoğun antrenman ve rekabet tükenmişliğe, strese ve kaygıya yol açabilir. Ayrıca, yüksek seviyede performans gösterme baskısı, özellikle mükemmeliyetçiliğe yatkın sporcularda hayal kırıklığı, başarısızlık ve öz saygının azalması gibi duygulara yol açabilir. Bu, keder, ilişki çatışmaları ve mali zorluklar gibi spor dışında yaşanan yaşam zorluklarına ek olarak yaşanmaktadır.

Bu modülde, IOC’nin sporcular arasında ruhsal hastalıkların yaygınlığını, tedavi eksikliğiyle ilişkili potansiyel zararları ve olumlu psikolojik işleyişin potansiyel faydalarını kabul ettiğini öğreneceksiniz. IOC, sporcuların ruh sağlığını destekleme, engellerin yıkılmasını sağlama ve daha eşit ve daha sağlıklı bir toplum için yol açma konusunda benzersiz bir role ve sorumluluğa sahiptir. Olimpiyat Gündemi 2020+5 bizden Olimpiyat Oyunlarının ötesine bakmamızı ve ruh sağlığının halk sağlığı için önemi konusunda kamuoyunda farkındalık yaratarak, ruh sağlığı konusundaki damgalamayı azaltarak ve yardım arama davranışlarını teşvik ederek BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunmamızı istemektedir (IOC Elit Sporcularda Ruh Sağlığı Araç Seti 2021 ve Eylem Planı 2023’ün Tanıtımı).