Lesson 1, Topic 1
In Progress

4.1. Uvod

Duševno zdravje je neizpodbitno povezano z našim splošnim zdravjem, vendar je v športu pogosto spregledano.

Šport je pomembno orodje za izboljšanje duševnega zdravja ter spodbujanje dobrega počutja, samospoštovanja in lastne vrednosti. Pomaga zmanjšati simptome tesnobe in depresije ter je povezan z boljšim kognitivnim delovanjem in zdravjem možganov.

Optimalno duševno zdravje je pomembno za športne dosežke, vendar je dragocen vir tudi za športnike zunaj tekmovanj in v celotnem življenjskem obdobju. Omogoča razvoj celostne in uravnotežene športne in nešportne identitete ter lahko pomaga pri uspešnem obvladovanju težkih kariernih prehodov, vključno z upokojitvijo.

Ugotavljanje razširjenosti simptomov in motenj v duševnem zdravju v športu je še vedno zahtevno, zanesljivih, veljavnih in za šport specifičnih presejalnih instrumentov pa je malo. Kljub temu je znano, da se pri športnikih pojavljajo simptomi duševnega zdravja v precejšnji meri, ki pa je primerljiva s splošno populacijo. Raziskovalna študija iz leta 2019 je pokazala, da je 34 % vrhunskih športnikov in 26 % nekdanjih športnikov poročalo o simptomih tesnobe ali depresije.

Ti simptomi se lahko pojavijo zaradi življenjskih izzivov, ki jih doživljate zunaj športa, vendar lahko šport negativno vpliva tudi na duševno zdravje. Pretirano ali intenzivno treniranje in tekmovanje lahko povzročita izgorelost, stres in tesnobo. Poleg tega lahko pritisk, da je treba dosegati visoke rezultate, povzroči občutke razočaranja, neuspeha in zmanjšanega samospoštovanja, zlasti pri športnikih, ki so nagnjeni k perfekcionizmu. To so poleg življenjskih izzivov, s katerimi se srečujete zunaj športa, kot so žalovanje, konflikti v odnosih in finančne težave.

Kljub razširjenosti duševnih motenj med športniki jih zelo malo išče ali prejema zdravljenje. Stigma, pomanjkanje znanja o duševnem zdravju, kultura samozadostnosti, ki omejuje ranljivost, finančni stroški in omejen dostop do oskrbe so pomembne ovire pri iskanju pomoči.

V tem modulu boste izvedeli, da MOK priznava razširjenost slabega duševnega zdravja med športniki, morebitno škodo, povezano s pomanjkanjem zdravljenja, in morebitne koristi pozitivnega psihološkega delovanja. MOK ima edinstveno vlogo in odgovornost pri podpiranju duševnega zdravja športnikov, saj zagotavlja, da se odpravljajo ovire in utira pot v bolj enakopravno in bolj zdravo družbo. Olimpijska agenda 2020+5 od nas zahteva, da pogledamo dlje od olimpijskih iger in prispevamo k ciljem trajnostnega razvoja ZN z ozaveščanjem javnosti o pomenu duševnega počutja za javno zdravje, zmanjševanjem stigme v zvezi z duševnim zdravjem in spodbujanjem obnašanja, povezanega z iskanjem pomoči (Uvod v akcijski načrt MOK za duševno zdravje, 2023).