Lesson 1, Topic 1
In Progress

4.4. Roller ve Sorumluluklar

Çeşitli paydaş gruplarının atletik ortamların psikolojik güvenliğini etkileyen farklı rolleri, sorumlulukları veya odak alanları olsa da, aşağıdaki resimde (1 resim) görüldüğü gibi karşılıklı anlayış ve destek gerektiren birçok kesişme alanı olduğunu kabul etmek önemlidir. Bu nedenle tüm paydaşları, rolleri ve diğer kilit grupların çabalarını nasıl tamamladığı hakkında daha kapsamlı bir genel bakış elde etmek için bu bölümün tamamını okumaya teşvik ediyoruz.

Resim 1: Psikolojik olarak güvenli spor ortamlarını teşvik etmek için farklı paydaş rollerinin ve sorumluluklarının kesişimi (IOC Elit Sporcularda Ruh Sağlığı Araç Kiti, 2021).

Sporcunun Çevresinin Rolü

Bir sporcunun çevresi nedir?

Çevre; menajerler, temsilciler, antrenörler, fiziksel eğitmenler, sağlık personeli, bilim insanları, spor kuruluşları, sponsorlar, avukatlar ve aile üyeleri ve arkadaşlar dahil olmak üzere sporcunun spor kariyerini destekleyen herhangi bir kişi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir sporcuyla ilişkili tüm kişilerden oluşur (2 resim).

Resim 2. Sporcunun çevresi (IOC Elit Sporcularda Ruh Sağlığı Araç Kiti, 2021).

Sporcuların maiyetinin sorumluluğu

Sporcuların çevresindeki kişiler genellikle sporcular üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, her zaman onların menfaatleri doğrultusunda hareket etmeleri önemlidir. IOC, 2011 yılında Sporcuların Çevresindeki Kişilerin Davranışlarına ilişkin asgari standart Kılavuz İlkeleri belirlemiştir. Sporcu ruh sağlığının korunması ve geliştirilmesi bu kılavuzda yer almaktadır

Çevre üyeleri sporcuların ruh sağlığını desteklemede önemli bir role sahiptir. Elit spor bağlamında, ruh sağlığı semptomlarının erken tespit edilmesi ve hızlı müdahale ile takip edilmesi esastır.(53) Bu nedenle, sporcularla sık temas halinde olan çevre üyeleri, bir sporcunun desteğe ihtiyaç duyabileceğini fark etmek için en iyi konumda olabilirler.

Ayrıca, psikolojik olarak güvenli ve yardım aramayı teşvik eden spor ortamlarının geliştirilmesinde de önemli bir rol oynarlar. Ancak araştırmalar, söz konusu ruh sağlığı olduğunda, çevre üyelerinin genellikle ne yapacaklarını bilemediklerini ve istemeden de olsa sporcuları olumsuz etkileyecek davranışlarda bulunabileceklerinden endişe ettiklerini göstermektedir. Bu, ele alınması gereken önemli bir konudur ve bir sporcunun uzman desteğine ihtiyaç duyabileceğini fark etmede çevre üyelerine yardımcı olmak ve elit sporcularda ruh sağlığı semptomlarının ve bozukluklarının anlaşılmasını geliştirmek için mevcut araçların (Spor Ruh Sağlığı Tanıma Aracı-1 gibi) farkında olmanın neden önemli olduğunun altını çizmektedir. Bu nedenle bu bölümde şunları inceleyeceğiz:

– Elit sporcuların ruh sağlığını etkileyen stresörler ve çevresel faktörler

– Yardım aramayı destekleyen psikolojik açıdan güvenli kültürler nasıl teşvik edilir?

– Bakım yollarının anlaşılması

– Bir ruh sağlığı sorununa müdahale etmek

– Oyuna güvenli dönüşün desteklenmesi