Lesson 1, Topic 1
In Progress

4.4. Vloge in odgovornosti

Pomembno se je zavedati, da imajo različne skupine deležnikov sicer različne vloge, odgovornosti ali osrednja področja, ki vplivajo na psihološko varnost športnih okolij, vendar pa obstaja veliko področij, ki se križajo in zahtevajo medsebojno razumevanje in podporo, kot je razvidno iz spodnje slike (1 slika). Zato vsem zainteresiranim stranem priporočamo, da si preberejo celoten ta razdelek in tako pridobijo celovitejši pregled nad svojo vlogo in nad tem, kako ta dopolnjuje prizadevanja drugih ključnih skupin.

Slika 1: Križanje različnih vlog in odgovornosti deležnikov za spodbujanje psihološko varnih športnih okolij (IOC Mental Health in Elite Athletes Toolkit, 2021).

Vloga športnikovega spremstva

Kaj je športnikovo spremstvo?

Spremstvo sestavljajo vse osebe, povezane s športnikom, med drugim menedžerji, agenti, trenerji, fizični trenerji, zdravstveno osebje, znanstveniki, športne organizacije, sponzorji, odvetniki in vse osebe, ki podpirajo športnikovo športno kariero, vključno z družinskimi člani in prijatelji (2 slika).

Slika 2. športnikovo spremstvo (IOC Mental Health in Elite Athletes Toolkit, 2021).

Odgovornost spremstva športnikov

Člani športnikovega spremstva imajo pogosto velik vpliv na športnike. Zato je pomembno, da vedno ravnajo v njihovem najboljšem interesu. Leta 2011 je MOK določil minimalne standardne smernice za ravnanje spremljevalcev športnikov. Varstvo in spodbujanje duševnega zdravja športnikov je zajeto v teh smernicah.

Člani spremljevalnega osebja imajo pomembno vlogo pri podpiranju duševnega zdravja športnikov. V vrhunskem športu je bistveno, da se simptomi duševnega zdravja odkrijejo zgodaj in da se po njih hitro ukrepa.(53) Člani spremstva, ki so pogosto v stiku s športniki, so zato lahko v najboljšem položaju, da prepoznajo, kdaj športnik morda potrebuje podporo.

Prav tako imajo pomembno vlogo pri ustvarjanju športnih okolij, ki so psihološko varna in spodbujajo iskanje pomoči. Študije pa kažejo, da člani spremstva pogosto ne vedo, kaj naj storijo, in jih skrbi, da bi se nenamerno vedli tako, da bi negativno vplivali na športnike. To je pomembno vprašanje, ki ga je treba obravnavati, in poudarja, zakaj je pomembno, da se zavedamo razpoložljivih orodij (kot je orodje za prepoznavanje duševnega zdravja v športu – Sport Mental Health Recognition Tool-1), ki so članom spremstva v pomoč pri prepoznavanju, kdaj športnik morda potrebuje strokovno pomoč, ter da izboljšamo razumevanje simptomov in motenj duševnega zdravja pri vrhunskih športnikih. V tem poglavju zato preučujemo:

– Stresorji in okoljski dejavniki, ki vplivajo na duševno zdravje vrhunskih športnikov

– Kako spodbujati psihološko varne kulture, ki podpirajo iskanje pomoči

– Razumevanje poti do oskrbe

– Odzivanje na težave v zvezi z duševnim zdravjem

– Podpiranje varne vrnitve v igro