Lesson 1, Topic 1
In Progress

5.4. Pojedynczy punkt kontaktowy

Komisja Sportowców MKOl

Komisja Sportowców MKOl składa się z maksymalnie 23 członków – 12 z nich jest wybieranych przez sportowców, co stanowi większość. Prezydent MKOl mianował 7 z tych członków.

Komisja Sportowców ma dwóch dodatkowych członków łącznikowych.

Misja: Reprezentowanie sportowców w ramach Ruchu Olimpijskiego i wspieranie ich w osiąganiu sukcesów w karierze sportowej i pozasportowej

Każdy członek IOC AC jest łącznikiem z Federacją Międzynarodową. Wszyscy sportowcy i podmioty Komisji Sportowców (IF, NOC, OCOG itp.) mogą kontaktować się bezpośrednio z IOC AC, jeśli są jakieś kwestie, w których potrzebują pomocy(https://www.olympic.org/athlete365/athletes-commission/).

Pojedynczy punkt kontaktowy

SPC służy jako doradca i pierwszy kontakt ze sportowcami w zakresie wiedzy na temat łączenia kariery sportowej z edukacją i pracą zawodową. Niezależnie od etapu kariery sportowca, wszyscy sportowcy, na początku kariery, najlepsi sportowcy i ci, którzy już zakończyli profesjonalne uprawianie sportu, powinni mieć możliwość skontaktowania się z SPC.

SPC współpracuje ze sportowcami, związkami sportowymi, NOC i innymi podmiotami oferującymi specjalne programy podwójnej kariery. Wykorzystuje wiedzę o sporcie i informacje o możliwościach oferowanych przez te podmioty w zakresie kariery dualnej, łączy działania oferowane przez pracodawców, uczelnie i związki sportowe ze sportowcami.

Działalność SPC w wąskim znaczeniu polega głównie na dostarczaniu informacji o możliwościach działań i procesów, podczas gdy w szerszym znaczeniu rola doradcy będzie postrzegana jako mentor, który działa poprzez stymulowanie sportowców do podejmowania niezależnych decyzji dotyczących przebiegu ich życia pozasportowego.

Zakończenie kariery sportowej jest aktem jednorazowym, ale musi być traktowane jako seria decyzji, procesów, które rozpoczynają się na wczesnym etapie kariery sportowej i trwają przez cały jej okres. Rola SPC polega na pomaganiu zawodnikom w sprawnym przejściu przez cały proces.

Zadania dla SPC:

– Konsultacje/spotkania z zawodnikami

– Spotkania z pracodawcami, uniwersytetami, szkołami i innymi interesariuszami

– Monitorowanie sytuacji sportowców, którzy kończą karierę.

-Gromadzenie informacji i prowadzenie dokumentacji

Możliwe działania:

-Centrum kariery sportowca

-Forum sportowców

-Warsztaty dla sportowców, trenerów, pracodawców

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://uksportsinstitute.co.uk/service/performance-lifestyle/