Lesson 1, Topic 1
In Progress

5.4. Tek İletişim Noktası

IOC Sporcular Komisyonu

IOC Sporcu Komisyonu en fazla 23 üyeden oluşur – bunların 12’si sporcular tarafından seçilir ve bu da çoğunluğu oluşturur. Bu üyelerden 7’sini IOC Başkanı atamıştır.

Sporcular Komisyonu’nun iki irtibat üyesi daha vardır.

Misyonumuz: Sporcuları Olimpik Hareket içerisinde temsil etmek ve sportif ve sportif olmayan kariyerlerinde başarılı olmaları için desteklemek

Her IOC AC üyesi bir Uluslararası Federasyon ile irtibat halindedir. Tüm Sporcular ve Sporcu Komisyonu kuruluşları (IF, NOC, OCOG’lar, vb.) yardıma ihtiyaç duydukları herhangi bir konu olması halinde doğrudan IOC AC ile iletişime geçebilirler(https://www.olympic.org/athlete365/athletes-commission/).

Tek İletişim Noktası

SPC, spor kariyerini eğitim ve profesyonel çalışma ile birleştirme bilgisi açısından sporculara bir danışman ve ilk temas olarak hizmet vermektedir. Sporcunun kariyerinin hangi aşamasında olursa olsun, tüm sporcular, kariyerlerinin başında olanlar, en iyi sporcular ve profesyonel sporu çoktan bitirmiş olanlar SPC ile iletişime geçebilmelidir.

SPC, sporcular, spor dernekleri, NOC’ler ve özel ikili kariyer programları sunan diğer kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. Spor bilgisini ve bu kuruluşların ikili kariyer alanında sunduğu fırsatlar hakkındaki bilgileri kullanır, işverenler, üniversiteler ve spor dernekleri tarafından sunulan faaliyetleri sporcularla birleştirir.

Dar anlamda SPC’nin faaliyeti, esas olarak faaliyet ve süreçlerin olanakları hakkında bilgi sağlamaktan ibaretken, geniş anlamda danışmanın rolü, sporcuları spor dışı yaşamlarının gidişatı hakkında bağımsız kararlar almaya teşvik ederek hareket eden bir mentor olarak algılanacaktır.

Bir spor kariyerini sonlandırmak tek seferlik bir eylemdir, ancak spor kariyerinin erken bir aşamasında başlayan ve tüm uzunluğu boyunca devam eden bir dizi karar, süreç olarak ele alınmalıdır. SPC’nin rolü, sporcuların süreç boyunca sorunsuz bir şekilde ilerlemelerine yardımcı olur.

SPC için görevler:

– Sporcularla istişareler/ toplantılar

– İşverenler, üniversiteler, okullar ve diğer paydaşlarla toplantılar

– Kariyerlerini sonlandırmak üzere olan sporcuların durumlarının izlenmesi

-Bilgi toplama ve kayıt tutma

Olası faaliyetler:

-Atlet kariyer merkezi

-Atlet Forumu

-Sporcular, antrenörler ve işverenler için atölye çalışmaları

Daha fazla bilgi için: https: //uksportsinstitute.co.uk/service/performance-lifestyle/