Lesson 1, Topic 1
In Progress

Dowiedz się więcej

Referencje:

Narzędzie oceny zdrowia psychicznego w sporcie 1 (SMHAT-1)

Narzędzie Sport Mental Health Assessment Tool 1 (SMHAT-1) Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego jest znormalizowanym narzędziem oceny opracowanym dla lekarzy medycyny sportowej i innych licencjonowanych/zarejestrowanych pracowników służby zdrowia. Pomaga w identyfikacji, na wczesnym etapie, elitarnych sportowców (zdefiniowanych jako profesjonalni, olimpijscy, paraolimpijscy i na poziomie kolegialnym; 16 lat i starsi) potencjalnie zagrożonych lub już doświadczających objawów i zaburzeń zdrowia psychicznego w celu ułatwienia szybkiego skierowania osób potrzebujących odpowiedniego wsparcia i/lub leczenia (https://bjsm.bmj.com/content/55/1/30).

Narzędzie do rozpoznawania zdrowia psychicznego w sporcie 1 (SMHRT-1)

Narzędzie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Sport Mental Health Recognition Tool 1 (SMHRT-1) zostało opracowane dla sportowców, trenerów, członków rodziny i wszystkich innych członków otoczenia sportowców, aby pomóc im rozpoznać objawy zdrowia psychicznego, ale nie diagnozować ich. SMHRT-1 przedstawia listę doświadczeń sportowca (myśli, uczucia, zachowania i zmiany fizyczne), które mogą wskazywać na zaburzenia zdrowia psychicznego(https://bjsm.bmj.com/content/55/1/30).

Athlete365 Career+

Athlete365 Career+ wspiera sportowców podczas ich przygotowań i przechodzenia przez kolejne etapy kariery. Zapewnia zasoby i szkolenia wymagane do rozwijania umiejętności życiowych, maksymalizując możliwości edukacji i zatrudnienia(https://olympics.com/athlete365/careerplus/).

Zdrowie psychiczne elitarnych sportowców: Oświadczenie konsensusu Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (2019)

Komisja Medyczna i Naukowa MKOl opublikowała przełomowy dokument konsensusu w sprawie zdrowia psychicznego, który ma na celu zajęcie się wieloma różnymi kwestiami zdrowia psychicznego, z którymi mogą borykać się elitarni sportowcy(https://bjsm.bmj.com/content/bjsports/53/11/667.full.pdf).

Plan działania MKOl w zakresie zdrowia psychicznego (2023)

Niniejsza publikacja określa jasne działania mające na celu promowanie zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia wszystkich interesariuszy sportowych, zapobieganie pojawianiu się objawów zdrowia psychicznego u osób zagrożonych oraz edukowanie społeczności olimpijskiej, od poziomu elitarnego do oddolnego, w kwestiach zdrowia psychicznego(https://library.olympics.com/Default/doc/SYRACUSE/3023758).

Zestaw narzędzi MKOl dotyczących zdrowia psychicznego elitarnych sportowców (2021)

Jest to zaufane i cenne źródło informacji dla interesariuszy ruchu olimpijskiego – federacji międzynarodowych, krajowych komitetów olimpijskich, członków otoczenia sportowców, pracowników służby zdrowia, federacji krajowych, klubów i drużyn – do wykorzystania przy opracowywaniu i wdrażaniu inicjatyw i najlepszych praktyk związanych z ochroną i promocją zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia elitarnych sportowców (https://library.olympics.com/Default/doc/SYRACUSE/620530).

IOC Safeguarding Toolkit (2017)

Niniejszy zestaw narzędzi ma na celu pomoc krajowym komitetom olimpijskim (NOC) i federacjom międzynarodowym (IF) w opracowywaniu i wdrażaniu polityk i procedur mających na celu ochronę sportowców przed nękaniem i wykorzystywaniem w sporcie(https://library.olympics.com/Default/doc/SYRACUSE/171450/safeguarding-athletes-from-harassment-and-abuse-in-sport-ioc-toolkit-for-ifs-and-nocs-related-to-cre?_lg=en-GB).

Strony internetowe Athlete365 dotyczące bezpiecznego uprawiania sportu

Bezpieczny sport – w którym zawodnicy mogą trenować i rywalizować w środowisku pełnym szacunku, równości i wolnym od wszelkich form nękania i nadużyć. Odwiedź Athlete365, aby zapoznać się z kursami i modułami edukacyjnymi, filmami oraz innymi zasobami i materiałami stworzonymi w celu wspierania bezpiecznego środowiska sportowego(https://www.olympic.org/athlete365/what-we-do/integrity/safe-sport/).