Lesson 1, Topic 1
In Progress

Preberite več

Reference:

Orodje za oceno duševnega zdravja v športu 1 (SMHAT-1)

Orodje za oceno duševnega zdravja v športu 1 (SMHAT-1) Mednarodnega olimpijskega komiteja je standardizirano ocenjevalno orodje, razvito za zdravnike športne medicine in druge licencirane/registrirane zdravstvene delavce. Pomaga pri zgodnjem prepoznavanju vrhunskih športnikov (opredeljenih kot profesionalni, olimpijski, paraolimpijski in študentski športniki; starejši od 16 let), pri katerih obstaja tveganje za simptome in motnje duševnega zdravja ali pa se ti že pojavljajo, da se omogoči pravočasna napotitev tistih, ki potrebujejo ustrezno podporo in/ali zdravljenje (https://bjsm.bmj.com/content/55/1/30).

Orodje za prepoznavanje duševnega zdravja v športu 1 (SMHRT-1)

Orodje za prepoznavanje duševnega zdravja v športu 1 (SMHRT-1) Mednarodnega olimpijskega komiteja je bilo razvito za športnike, trenerje, družinske člane in vse druge člane športnikovega spremstva, da bi jim pomagalo prepoznati simptome duševnega zdravja, ne pa jih diagnosticirati. SMHRT-1 predstavlja seznam športnikovih izkušenj (misli, občutkov, vedenja in telesnih sprememb), ki bi lahko kazale na motnje duševnega zdravja(https://bjsm.bmj.com/content/55/1/30).

Athlete365 Kariera+

Athlete365 Career+ podpira športnike, ko se pripravljajo na karierni prehod in ga opravljajo. Zagotavlja vire in usposabljanje, ki so potrebni za razvoj življenjskih spretnosti, kar največje možnosti za izobraževanje in zaposlitev(https://olympics.com/athlete365/careerplus/).

Duševno zdravje pri vrhunskih športnikih: Mednarodni olimpijski komite: izjava o soglasju (2019)

Medicinska in znanstvena komisija MOK je objavila pomemben dokument o soglasju glede duševnega zdravja, ki je namenjen obravnavi številnih različnih težav z duševnim zdravjem, s katerimi se lahko soočajo vrhunski športniki(https://bjsm.bmj.com/content/bjsports/53/11/667.full.pdf).

Akcijski načrt MOK za duševno zdravje (2023)

Ta publikacija določa jasne ukrepe za spodbujanje duševnega zdravja in dobrega počutja vseh športnih deležnikov, preprečevanje pojavljanja simptomov duševnega zdravja pri ogroženih osebah in izobraževanje olimpijske skupnosti od elitne do množične ravni o vprašanjih duševnega zdravja(https://library.olympics.com/Default/doc/SYRACUSE/3023758).

Zbirka orodij MOK za duševno zdravje pri vrhunskih športnikih (2021)

Je zanesljiv in dragocen vir za zainteresirane strani olimpijskega gibanja – mednarodne zveze, nacionalne olimpijske komiteje, člane spremstva športnikov, zdravstvene delavce, nacionalne zveze, klube in ekipe -, ki ga lahko uporabljajo pri razvoju in izvajanju pobud in najboljših praks, povezanih z varovanjem in spodbujanjem duševnega zdravja in dobrega počutja elitnih športnikov (https://library.olympics.com/Default/doc/SYRACUSE/620530).

Zbirka orodij IOC za varovanje (2017)

Namen tega priročnika je pomagati nacionalnim olimpijskim komitejem (NOK) in mednarodnim zvezam (IF) pri razvoju in izvajanju politik in postopkov za zaščito športnikov pred nadlegovanjem in zlorabo v športu(https://library.olympics.com/Default/doc/SYRACUSE/171450/safeguarding-athletes-from-harassment-and-abuse-in-sport-ioc-toolkit-for-ifs-and-nocs-related-to-cre?_lg=en-GB).

Spletne strani Athlete365 za varen šport

Varen šport – športniki lahko trenirajo in tekmujejo v okolju, ki je spoštljivo, enakopravno ter brez vseh oblik nadlegovanja in zlorab. Obiščite Athlete365 za izobraževalne tečaje in module, videoposnetke ter druge vire in gradiva, ustvarjene za podporo varnega športnega okolja(https://www.olympic.org/athlete365/what-we-do/integrity/safe-sport/).