Lesson 1, Topic 1
In Progress

Sužinokite daugiau

Nuorodos:

Sporto psichikos sveikatos vertinimo priemonė Nr. 1 (SMHAT-1)

Tarptautinio olimpinio komiteto sporto psichikos sveikatos vertinimo priemonė Nr. 1 (SMHAT-1) yra standartizuota vertinimo priemonė, sukurta sporto medicinos gydytojams ir kitiems licencijuotiems ir (arba) registruotiems sveikatos priežiūros specialistams. Ji padeda anksti nustatyti elitinius sportininkus (apibrėžiamus kaip profesionalius, olimpinio, parolimpinio ir kolegijų lygio sportininkus; 16 metų ir vyresnius), kuriems gali grėsti psichikos sveikatos simptomai ir sutrikimai arba kurie juos jau patiria, kad būtų lengviau laiku nukreipti tuos, kuriems reikia tinkamos pagalbos ir (arba) gydymo (https://bjsm.bmj.com/content/55/1/30).

Sporto psichikos sveikatos atpažinimo priemonė Nr. 1 (SMHRT-1)

Tarptautinio olimpinio komiteto Sporto psichikos sveikatos atpažinimo priemonė Nr. 1 (SMHRT-1) buvo sukurta sportininkams, treneriams, šeimos nariams ir visiems kitiems sportininkų aplinkos nariams, kad padėtų jiems atpažinti psichikos sveikatos simptomus, bet ne juos diagnozuoti. SMHRT-1 pateikiamas sportininko išgyvenimų (minčių, jausmų, elgesio ir fizinių pokyčių), kurie gali rodyti psichikos sveikatos sutrikimus, sąrašas(https://bjsm.bmj.com/content/55/1/30).

Athlete365 Karjera+

“Athlete365 Career+” padeda sportininkams ruošiantis karjerai ir ją keičiant. Joje teikiami ištekliai ir mokymai, reikalingi gyvenimo įgūdžiams ugdyti, siekiant kuo daugiau galimybių mokytis ir įsidarbinti(https://olympics.com/athlete365/careerplus/).

Elitinių sportininkų psichikos sveikata: Tarptautinio olimpinio komiteto konsensuso pareiškimas (2019 m.)

MOK Medicinos ir mokslo komisija paskelbė svarbų konsensuso dokumentą dėl psichikos sveikatos, kuriuo siekiama spręsti įvairias psichikos sveikatos problemas, su kuriomis gali susidurti elitiniai sportininkai(https://bjsm.bmj.com/content/bjsports/53/11/667.full.pdf).

IOC psichikos sveikatos veiksmų planas (2023 m.)

Šiame leidinyje išdėstyti aiškūs veiksmai, kuriais siekiama skatinti visų sporto suinteresuotųjų šalių psichikos sveikatą ir gerovę, užkirsti kelią psichikos sveikatos simptomų atsiradimui tiems, kuriems gresia pavojus, ir šviesti olimpinę bendruomenę psichikos sveikatos klausimais nuo elito iki žemiausio lygio(https://library.olympics.com/Default/doc/SYRACUSE/3023758).

IOC elitinių sportininkų psichikos sveikatos priemonių rinkinys (2021 m.)

Tai patikimas ir vertingas šaltinis olimpinio judėjimo suinteresuotosioms šalims – tarptautinėms federacijoms, nacionaliniams olimpiniams komitetams, sportininkų palydos nariams, sveikatos priežiūros specialistams, nacionalinėms federacijoms, klubams ir komandoms – kuriuo jie gali naudotis rengdami ir įgyvendindami iniciatyvas ir geriausią praktiką, susijusią su elitinių sportininkų psichikos sveikatos ir gerovės apsauga ir skatinimu (https://library.olympics.com/Default/doc/SYRACUSE/620530).

IOC apsaugos priemonių rinkinys (2017 m.)

Šis priemonių rinkinys skirtas padėti nacionaliniams olimpiniams komitetams (NOK) ir tarptautinėms federacijoms (IF) rengti ir įgyvendinti politiką ir procedūras, skirtas apsaugoti sportininkus nuo priekabiavimo ir prievartos sporte(https://library.olympics.com/Default/doc/SYRACUSE/171450/safeguarding-athletes-from-harassment-and-abuse-in-sport-ioc-toolkit-for-ifs-and-nocs-related-to-cre?_lg=en-GB).

Athlete365 saugaus sporto svetainės

Saugus sportas – kai sportininkai gali treniruotis ir varžytis pagarbioje, lygiavertėje ir laisvoje nuo bet kokio priekabiavimo ir prievartos aplinkoje. Apsilankykite “Athlete365”, kur rasite mokomųjų kursų ir modulių, vaizdo įrašų ir kitų išteklių bei medžiagos, sukurtų siekiant padėti užtikrinti saugią sporto aplinką(https://www.olympic.org/athlete365/what-we-do/integrity/safe-sport/).