4me4all

Kurs ten skierowany jest do elitarnych sportowców, którzy wyrazili chęć zostania mentorami wrażliwych i zinstytucjonalizowanych dzieci. Zgodnie z celami projektu 4me4all, kurs 4me4all nauczy uczestników o wyzwaniach, przed którymi stoją zinstytucjonalizowane dzieci i jak mogą one wpływać na ich zdrowie. Zaprezentuje również dobre praktyki i nawyki oraz to, w jaki sposób mogą one być pomocne, a także podkreśli rolę, jaką sportowiec może odgrywać jako mentor w promowaniu zdrowych nawyków i poprawie ich samopoczucia.

4me4all to projekt finansowany przez program Komisji Europejskiej Erasmus+. Jego celem jest sformułowanie interwencji mającej na celu poprawę jakości życia zinstytucjonalizowanych nieletnich poprzez promowanie zdrowych nawyków. Kurs obejmuje różnorodne kwestie, które są częścią życia zinstytucjonalizowanych dzieci i które mogą mieć wpływ na ich zdrowie fizyczne i psychiczne. Elitarni sportowcy są społecznymi wzorami do naśladowania, szczególnie dla młodzieży. W związku z tym projekt ten ma na celu sformułowanie programu interwencyjnego, w ramach którego elitarni sportowcy mogą stać się mentorami i osobami wspierającymi zinstytucjonalizowane dzieci, aby poprawić ich samopoczucie.

Kurs 4me4all został specjalnie przygotowany, aby podnieść świadomość tych kwestii i przeszkolić wybranych elitarnych sportowców, którzy staną się mentorami programu 4me4all.

Niezarejestrowany

Kurs obejmuje

  • 4 Lekcje
  • 25 Tematy
  • 4 Quizy
  • Certyfikat kursu