Strona główna

Nowe doświadczenie edukacyjne

Odkryj platformę e-learningową, która odblokuje Twoje umiejętności i wiedzę sportową.

Znajdź kurs

 • 4 Lekcje

  4me4all

  Kurs ten skierowany jest do elitarnych sportowców, którzy wyrazili chęć zostania mentorami wrażliwych i zinstytucjonalizowanych dzieci. Zgodnie z celami projektu 4me4all, kurs 4me4all nauczy uczestników o wyzwaniach, przed którymi stoją zinstytucjonalizowane dzieci i jak mogą one wpływać na ich zdrowie. Zaprezentuje również dobre praktyki i nawyki oraz to, w jaki sposób mogą one być pomocne, a także podkreśli rolę, jaką sportowiec może odgrywać jako mentor w promowaniu zdrowych nawyków i poprawie ich samopoczucia.

 • 8 Lekcje

  Przemawiający sportowcy

  Kurs Athletes Speakers to dostosowany do potrzeb program edukacyjny poświęcony wzmacnianiu pozycji sportowców poprzez poprawę ich umiejętności komunikacyjnych. Athletes Speakers oferuje kompleksowy zestaw lekcji wideo i materiałów obejmujących techniki prezentacji, wystąpienia publiczne, opowiadanie historii, komunikację niewerbalną, skuteczny język i inne.

  Ten kurs jest częścią projektu "Athletes Speakers", finansowanego przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub EACEA. Ani Unia Europejska, ani organ udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

  Zdjęcie na okładce autorstwa Melyna Valle na Unsplash.

 • 0 Lekcje

  DigiCycle

  Kurs online DigiCycle poświęcony jest podnoszeniu świadomości na temat potencjału e-sportu w promowaniu aktywności fizycznej, w szczególności e-kolarstwa. Skupia się na edukowaniu interesariuszy na temat tego, w jaki sposób e-cycling może być wykorzystywany do promowania aktywności fizycznej i zainteresowania większej liczby osób jazdą na rowerze jako sportem.

  Kurs został opracowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Za treść tych stron odpowiadają wyłącznie wydawcy i nie reprezentują one poglądów Komisji Europejskiej.

  Zdjęcie na okładce autorstwa Markus Spiske na Unsplash.
 • 4 Lekcje

  DigiSail

  Kurs online DigiSail poświęcony jest podnoszeniu świadomości na temat potencjału gier w promocji sportu. W szczególności koncentruje się na tym, w jaki sposób federacje i kluby żeglarskie mogą wykorzystać platformę Virtual Regatta do zwiększenia uczestnictwa w sporcie, komunikacji z młodymi ludźmi i przełamywania barier w dostępie do sportu żeglarskiego.

  Niniejszy kurs został opracowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Za treść tych stron odpowiadają wyłącznie wydawcy i nie reprezentują one poglądów Komisji Europejskiej

  Zdjęcie okładki autorstwa Yoksel Zok na Unsplash.

 • 8 Lekcje

  GE-FORCE - prowadź zmiany, bądź zmianą

  Gender Equality FORCE (GE-FORCE) ma na celu umożliwienie organizacjom sportowym zrównoważenia płci na stanowiskach kierowniczych. Celem tego kursu online jest zapewnienie świadomości, wskazówek i wsparcia "nowym liderom" sportu oraz aspirowanie ich do bycia częścią niezbędnych zmian w celu promowania różnorodności i integracji.

  Niniejszy kurs został opracowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub EACEA. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

  Zdjęcie autorstwa LinkedIn Sales Solutions na Unsplash.

 • 6 Lekcje

  GETS

  Kurs GETS dotyczący zrównoważonego rozwoju w sporcie ma na celu dostarczenie najnowszej wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju w sporcie, najlepszych praktyk i zaleceń dla menedżerów sportowych i ogólnie specjalistów sportowych. Dzięki temu kursowi, jako osoby pracujące w sporcie i wydarzeniach sportowych, dowiesz się, jak włączyć zrównoważony rozwój do codziennych działań organizacji. 

  Ten kurs został stworzony przy wsparciu programu Erasmus+ Komisji Europejskiej. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub EACEA. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

  Zdjęcie na okładce autorstwa Caleba Jonesa na Unsplash.

 • 7 Lekcje

  Zielony kampus

  Kurs online Green Campus to kurs dla menedżerów i profesorów kampusów uniwersyteckich, który pozwala zrozumieć potencjał, jaki ma życie na kampusie uniwersyteckim, aby wpływać na otaczającą społeczność i promować zrównoważony i zdrowy styl życia. W ramach tego kursu uczestnicy zdobędą wiedzę ekspercką na temat ścisłego związku między edukacją, aktywnością fizyczną i zrównoważonym rozwojem środowiska, a także zapoznają się z najlepszymi praktykami.

  Niniejszy kurs został opracowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Za treść tych stron odpowiadają wyłącznie wydawcy i nie reprezentują one poglądów Komisji Europejskiej

  Zdjęcie na okładce autorstwa RUT MIIT na Unsplash.

 • 0 Lekcje

  Move@Work

  Kurs online Move@Work jest przeznaczony dla menedżerów firm, którzy są zainteresowani wdrażaniem korporacyjnych strategii sportowych w celu promowania aktywności fizycznej wśród swoich pracowników. W ramach tego kursu uczestnicy będą mogli dowiedzieć się o pozytywnych skutkach aktywności fizycznej w miejscu pracy i poznać najlepsze praktyki od doświadczonych specjalistów w tej dziedzinie.

 • 4 Lekcje

  4me4all

  Kurs ten skierowany jest do elitarnych sportowców, którzy wyrazili chęć zostania mentorami wrażliwych i zinstytucjonalizowanych dzieci. Zgodnie z celami projektu 4me4all, kurs 4me4all nauczy uczestników o wyzwaniach, przed którymi stoją zinstytucjonalizowane dzieci i jak mogą one wpływać na ich zdrowie. Zaprezentuje również dobre praktyki i nawyki oraz to, w jaki sposób mogą one być pomocne, a także podkreśli rolę, jaką sportowiec może odgrywać jako mentor w promowaniu zdrowych nawyków i poprawie ich samopoczucia.

 • 8 Lekcje

  Przemawiający sportowcy

  Kurs Athletes Speakers to dostosowany do potrzeb program edukacyjny poświęcony wzmacnianiu pozycji sportowców poprzez poprawę ich umiejętności komunikacyjnych. Athletes Speakers oferuje kompleksowy zestaw lekcji wideo i materiałów obejmujących techniki prezentacji, wystąpienia publiczne, opowiadanie historii, komunikację niewerbalną, skuteczny język i inne.

  Ten kurs jest częścią projektu "Athletes Speakers", finansowanego przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub EACEA. Ani Unia Europejska, ani organ udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

  Zdjęcie na okładce autorstwa Melyna Valle na Unsplash.

 • 0 Lekcje

  DigiCycle

  Kurs online DigiCycle poświęcony jest podnoszeniu świadomości na temat potencjału e-sportu w promowaniu aktywności fizycznej, w szczególności e-kolarstwa. Skupia się na edukowaniu interesariuszy na temat tego, w jaki sposób e-cycling może być wykorzystywany do promowania aktywności fizycznej i zainteresowania większej liczby osób jazdą na rowerze jako sportem.

  Kurs został opracowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Za treść tych stron odpowiadają wyłącznie wydawcy i nie reprezentują one poglądów Komisji Europejskiej.

  Zdjęcie na okładce autorstwa Markus Spiske na Unsplash.
 • 4 Lekcje

  DigiSail

  Kurs online DigiSail poświęcony jest podnoszeniu świadomości na temat potencjału gier w promocji sportu. W szczególności koncentruje się na tym, w jaki sposób federacje i kluby żeglarskie mogą wykorzystać platformę Virtual Regatta do zwiększenia uczestnictwa w sporcie, komunikacji z młodymi ludźmi i przełamywania barier w dostępie do sportu żeglarskiego.

  Niniejszy kurs został opracowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Za treść tych stron odpowiadają wyłącznie wydawcy i nie reprezentują one poglądów Komisji Europejskiej

  Zdjęcie okładki autorstwa Yoksel Zok na Unsplash.

 • 8 Lekcje

  GE-FORCE - prowadź zmiany, bądź zmianą

  Gender Equality FORCE (GE-FORCE) ma na celu umożliwienie organizacjom sportowym zrównoważenia płci na stanowiskach kierowniczych. Celem tego kursu online jest zapewnienie świadomości, wskazówek i wsparcia "nowym liderom" sportu oraz aspirowanie ich do bycia częścią niezbędnych zmian w celu promowania różnorodności i integracji.

  Niniejszy kurs został opracowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub EACEA. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

  Zdjęcie autorstwa LinkedIn Sales Solutions na Unsplash.

 • 6 Lekcje

  GETS

  Kurs GETS dotyczący zrównoważonego rozwoju w sporcie ma na celu dostarczenie najnowszej wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju w sporcie, najlepszych praktyk i zaleceń dla menedżerów sportowych i ogólnie specjalistów sportowych. Dzięki temu kursowi, jako osoby pracujące w sporcie i wydarzeniach sportowych, dowiesz się, jak włączyć zrównoważony rozwój do codziennych działań organizacji. 

  Ten kurs został stworzony przy wsparciu programu Erasmus+ Komisji Europejskiej. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub EACEA. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

  Zdjęcie na okładce autorstwa Caleba Jonesa na Unsplash.

 • 7 Lekcje

  Zielony kampus

  Kurs online Green Campus to kurs dla menedżerów i profesorów kampusów uniwersyteckich, który pozwala zrozumieć potencjał, jaki ma życie na kampusie uniwersyteckim, aby wpływać na otaczającą społeczność i promować zrównoważony i zdrowy styl życia. W ramach tego kursu uczestnicy zdobędą wiedzę ekspercką na temat ścisłego związku między edukacją, aktywnością fizyczną i zrównoważonym rozwojem środowiska, a także zapoznają się z najlepszymi praktykami.

  Niniejszy kurs został opracowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Za treść tych stron odpowiadają wyłącznie wydawcy i nie reprezentują one poglądów Komisji Europejskiej

  Zdjęcie na okładce autorstwa RUT MIIT na Unsplash.

 • 0 Lekcje

  Move@Work

  Kurs online Move@Work jest przeznaczony dla menedżerów firm, którzy są zainteresowani wdrażaniem korporacyjnych strategii sportowych w celu promowania aktywności fizycznej wśród swoich pracowników. W ramach tego kursu uczestnicy będą mogli dowiedzieć się o pozytywnych skutkach aktywności fizycznej w miejscu pracy i poznać najlepsze praktyki od doświadczonych specjalistów w tej dziedzinie.

Hostuj swój kurs

Zostań instruktorem i hostuj wszystkie swoje programy edukacyjne w jednym miejscu.

Szukasz innych rozwiązań?

Zorganizuj swój kurs w Sport Academy i podziel się swoją wiedzą z entuzjastami sportu z różnych branż.

Twórz lekcje, quizy i inne treści i wyróżnij się jako ekspert sportowy w swojej dziedzinie.

Porozmawiaj z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci opracować rozwiązania technologiczne dla Twoich projektów.