Strona główna

Nowe doświadczenie edukacyjne

Odkryj platformę e-learningową, która odblokuje Twoje umiejętności i wiedzę sportową.

Znajdź kurs

 • 4 Lekcje

  4me4all

  Kurs ten skierowany jest do elitarnych sportowców, którzy wyrazili chęć zostania mentorami wrażliwych i zinstytucjonalizowanych dzieci. Zgodnie z celami projektu 4me4all, kurs 4me4all nauczy uczestników o wyzwaniach, przed którymi stoją zinstytucjonalizowane dzieci i jak mogą one wpływać na ich zdrowie. Zaprezentuje również dobre praktyki i nawyki oraz to, w jaki sposób mogą one być pomocne, a także podkreśli rolę, jaką sportowiec może odgrywać jako mentor w promowaniu zdrowych nawyków i poprawie ich samopoczucia.

 • 7 Lekcje

  Przemawiający sportowcy

  Kurs Athlete Speakers to dostosowany do potrzeb program edukacyjny, którego celem jest umożliwienie sportowcom wypowiadania się. Program ten ma na celu poprawę umiejętności komunikacyjnych sportowców poprzez zapewnienie zestawu lekcji wideo i treści dotyczących technik prezentacji, wystąpień publicznych, opowiadania historii, komunikacji niewerbalnej, poprawnego języka i innych.

  Niniejszy kurs został opracowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Za treść tych stron odpowiadają wyłącznie wydawcy i nie reprezentują one poglądów Komisji Europejskiej

  Zdjęcie na okładce autorstwa Melyna Valle na Unsplash.

 • 0 Lekcje

  DigiCycle

  Kurs online DigiCycle poświęcony jest podnoszeniu świadomości na temat potencjału e-sportu w promowaniu aktywności fizycznej, w szczególności e-kolarstwa. Skupia się na edukowaniu interesariuszy na temat tego, w jaki sposób e-cycling może być wykorzystywany do promowania aktywności fizycznej i zainteresowania większej liczby osób jazdą na rowerze jako sportem.

  Kurs został opracowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Za treść tych stron odpowiadają wyłącznie wydawcy i nie reprezentują one poglądów Komisji Europejskiej.

  Zdjęcie na okładce autorstwa Markus Spiske na Unsplash.
 • 4 Lekcje

  DigiSail

  Kurs online DigiSail poświęcony jest podnoszeniu świadomości na temat potencjału gier w promocji sportu. W szczególności koncentruje się na tym, w jaki sposób federacje i kluby żeglarskie mogą wykorzystać platformę Virtual Regatta do zwiększenia uczestnictwa w sporcie, komunikacji z młodymi ludźmi i przełamywania barier w dostępie do sportu żeglarskiego.

  Niniejszy kurs został opracowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Za treść tych stron odpowiadają wyłącznie wydawcy i nie reprezentują one poglądów Komisji Europejskiej

  Zdjęcie okładki autorstwa Yoksel Zok na Unsplash.

 • 8 Lekcje

  GE-FORCE - prowadź zmiany, bądź zmianą

  Gender Equality FORCE (GE-FORCE) ma na celu umożliwienie organizacjom sportowym zrównoważenia płci na stanowiskach kierowniczych. Celem tego kursu online jest zapewnienie świadomości, wskazówek i wsparcia "nowym liderom" sportu oraz aspirowanie ich do bycia częścią niezbędnych zmian w celu promowania różnorodności i integracji.

  Niniejszy kurs został opracowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub EACEA. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

  Zdjęcie autorstwa LinkedIn Sales Solutions na Unsplash.

 • 6 Lekcje

  GETS

  Kurs GETS dotyczący zrównoważonego rozwoju w sporcie ma na celu dostarczenie najnowszej wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju w sporcie, najlepszych praktyk i zaleceń dla menedżerów sportowych i ogólnie specjalistów sportowych. Dzięki temu kursowi, jako osoby pracujące w sporcie i wydarzeniach sportowych, dowiesz się, jak włączyć zrównoważony rozwój do codziennych działań organizacji. 

  Ten kurs został stworzony przy wsparciu programu Erasmus+ Komisji Europejskiej. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub EACEA. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

  Zdjęcie na okładce autorstwa Caleba Jonesa na Unsplash.

 • 6 Lekcje

  Zielony kampus

  Kurs online Green Campus to kurs dla menedżerów i profesorów kampusów uniwersyteckich, który pozwala zrozumieć potencjał, jaki ma życie na kampusie uniwersyteckim, aby wpływać na otaczającą społeczność i promować zrównoważony i zdrowy styl życia. W ramach tego kursu uczestnicy zdobędą wiedzę ekspercką na temat ścisłego związku między edukacją, aktywnością fizyczną i zrównoważonym rozwojem środowiska, a także zapoznają się z najlepszymi praktykami.

  Niniejszy kurs został opracowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Za treść tych stron odpowiadają wyłącznie wydawcy i nie reprezentują one poglądów Komisji Europejskiej

  Zdjęcie na okładce autorstwa RUT MIIT na Unsplash.

 • 0 Lekcje

  Move@Work

  Kurs online Move@Work jest przeznaczony dla menedżerów firm, którzy są zainteresowani wdrażaniem korporacyjnych strategii sportowych w celu promowania aktywności fizycznej wśród swoich pracowników. W ramach tego kursu uczestnicy będą mogli dowiedzieć się o pozytywnych skutkach aktywności fizycznej w miejscu pracy i poznać najlepsze praktyki od doświadczonych specjalistów w tej dziedzinie.

 • 4 Lekcje

  4me4all

  Kurs ten skierowany jest do elitarnych sportowców, którzy wyrazili chęć zostania mentorami wrażliwych i zinstytucjonalizowanych dzieci. Zgodnie z celami projektu 4me4all, kurs 4me4all nauczy uczestników o wyzwaniach, przed którymi stoją zinstytucjonalizowane dzieci i jak mogą one wpływać na ich zdrowie. Zaprezentuje również dobre praktyki i nawyki oraz to, w jaki sposób mogą one być pomocne, a także podkreśli rolę, jaką sportowiec może odgrywać jako mentor w promowaniu zdrowych nawyków i poprawie ich samopoczucia.

 • 7 Lekcje

  Przemawiający sportowcy

  Kurs Athlete Speakers to dostosowany do potrzeb program edukacyjny, którego celem jest umożliwienie sportowcom wypowiadania się. Program ten ma na celu poprawę umiejętności komunikacyjnych sportowców poprzez zapewnienie zestawu lekcji wideo i treści dotyczących technik prezentacji, wystąpień publicznych, opowiadania historii, komunikacji niewerbalnej, poprawnego języka i innych.

  Niniejszy kurs został opracowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Za treść tych stron odpowiadają wyłącznie wydawcy i nie reprezentują one poglądów Komisji Europejskiej

  Zdjęcie na okładce autorstwa Melyna Valle na Unsplash.

 • 0 Lekcje

  DigiCycle

  Kurs online DigiCycle poświęcony jest podnoszeniu świadomości na temat potencjału e-sportu w promowaniu aktywności fizycznej, w szczególności e-kolarstwa. Skupia się na edukowaniu interesariuszy na temat tego, w jaki sposób e-cycling może być wykorzystywany do promowania aktywności fizycznej i zainteresowania większej liczby osób jazdą na rowerze jako sportem.

  Kurs został opracowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Za treść tych stron odpowiadają wyłącznie wydawcy i nie reprezentują one poglądów Komisji Europejskiej.

  Zdjęcie na okładce autorstwa Markus Spiske na Unsplash.
 • 4 Lekcje

  DigiSail

  Kurs online DigiSail poświęcony jest podnoszeniu świadomości na temat potencjału gier w promocji sportu. W szczególności koncentruje się na tym, w jaki sposób federacje i kluby żeglarskie mogą wykorzystać platformę Virtual Regatta do zwiększenia uczestnictwa w sporcie, komunikacji z młodymi ludźmi i przełamywania barier w dostępie do sportu żeglarskiego.

  Niniejszy kurs został opracowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Za treść tych stron odpowiadają wyłącznie wydawcy i nie reprezentują one poglądów Komisji Europejskiej

  Zdjęcie okładki autorstwa Yoksel Zok na Unsplash.

 • 8 Lekcje

  GE-FORCE - prowadź zmiany, bądź zmianą

  Gender Equality FORCE (GE-FORCE) ma na celu umożliwienie organizacjom sportowym zrównoważenia płci na stanowiskach kierowniczych. Celem tego kursu online jest zapewnienie świadomości, wskazówek i wsparcia "nowym liderom" sportu oraz aspirowanie ich do bycia częścią niezbędnych zmian w celu promowania różnorodności i integracji.

  Niniejszy kurs został opracowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub EACEA. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

  Zdjęcie autorstwa LinkedIn Sales Solutions na Unsplash.

 • 6 Lekcje

  GETS

  Kurs GETS dotyczący zrównoważonego rozwoju w sporcie ma na celu dostarczenie najnowszej wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju w sporcie, najlepszych praktyk i zaleceń dla menedżerów sportowych i ogólnie specjalistów sportowych. Dzięki temu kursowi, jako osoby pracujące w sporcie i wydarzeniach sportowych, dowiesz się, jak włączyć zrównoważony rozwój do codziennych działań organizacji. 

  Ten kurs został stworzony przy wsparciu programu Erasmus+ Komisji Europejskiej. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub EACEA. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

  Zdjęcie na okładce autorstwa Caleba Jonesa na Unsplash.

 • 6 Lekcje

  Zielony kampus

  Kurs online Green Campus to kurs dla menedżerów i profesorów kampusów uniwersyteckich, który pozwala zrozumieć potencjał, jaki ma życie na kampusie uniwersyteckim, aby wpływać na otaczającą społeczność i promować zrównoważony i zdrowy styl życia. W ramach tego kursu uczestnicy zdobędą wiedzę ekspercką na temat ścisłego związku między edukacją, aktywnością fizyczną i zrównoważonym rozwojem środowiska, a także zapoznają się z najlepszymi praktykami.

  Niniejszy kurs został opracowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Za treść tych stron odpowiadają wyłącznie wydawcy i nie reprezentują one poglądów Komisji Europejskiej

  Zdjęcie na okładce autorstwa RUT MIIT na Unsplash.

 • 0 Lekcje

  Move@Work

  Kurs online Move@Work jest przeznaczony dla menedżerów firm, którzy są zainteresowani wdrażaniem korporacyjnych strategii sportowych w celu promowania aktywności fizycznej wśród swoich pracowników. W ramach tego kursu uczestnicy będą mogli dowiedzieć się o pozytywnych skutkach aktywności fizycznej w miejscu pracy i poznać najlepsze praktyki od doświadczonych specjalistów w tej dziedzinie.

Hostuj swój kurs

Zostań instruktorem i hostuj wszystkie swoje programy edukacyjne w jednym miejscu.

Szukasz innych rozwiązań?

Zorganizuj swój kurs w Sport Academy i podziel się swoją wiedzą z entuzjastami sportu z różnych branż.

Twórz lekcje, quizy i inne treści i wyróżnij się jako ekspert sportowy w swojej dziedzinie.

Porozmawiaj z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci opracować rozwiązania technologiczne dla Twoich projektów.