GETS

Kurs GETS dotyczący zrównoważonego rozwoju w sporcie ma na celu dostarczenie najnowszej wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju w sporcie, najlepszych praktyk i zaleceń dla menedżerów sportowych i ogólnie specjalistów sportowych. Dzięki temu kursowi, jako osoby pracujące w sporcie i wydarzeniach sportowych, dowiesz się, jak włączyć zrównoważony rozwój do codziennych działań organizacji. 

Ten kurs został stworzony przy wsparciu programu Erasmus+ Komisji Europejskiej. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub EACEA. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Zdjęcie na okładce autorstwa Caleba Jonesa na Unsplash.

Projekt Green Education Through Sport (GETS) poświęcony jest tworzeniu i promowaniu internetowych narzędzi edukacyjnych, które pomagają podnosić świadomość na temat zrównoważonego rozwoju w sporcie i poprzez sport. Kurs ten ma na celu dostarczenie organizacjom sportowym wiedzy niezbędnej do wdrożenia zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska praktyk oraz promowania zielonych wartości wśród swoich interesariuszy. Będziesz mógł poznać kluczowe koncepcje związane ze sportem i zrównoważonym rozwojem oraz pogłębić swoją wiedzę na temat sposobów planowania i przygotowywania zrównoważonych działań i wydarzeń, jak skutecznie komunikować przesłanie zrównoważonego rozwoju i wpływać na fanów i innych interesariuszy oraz znaczenie współpracy na rzecz osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest ekologizacja sportu.

Kurs składa się z pięciu odrębnych lekcji dotyczących koncepcji zrównoważonego rozwoju, planowania zielonych wydarzeń sportowych, komunikowania zrównoważonego rozwoju w sieciach, znajdowania i angażowania się w zrównoważone partnerstwa oraz uczenia się na podstawie najlepszych praktyk. Aby dowiedzieć się więcej o projekcie, odwiedź stronę getsproject.eu.
Niezarejestrowany

Kurs obejmuje

  • 6 Lekcje
  • 10 Tematy
  • 5 Quizów