Domovská stránka

Nová skúsenosť s učením

Objavte e-learningovú platformu, ktorá vám umožní získať športové zručnosti a vedomosti

nájsť kurz

 • 4 lekcie

  4me4all

  Tento kurz je určený pre elitných športovcov, ktorí prejavili ochotu stať sa mentormi zraniteľných detí a detí z ústavov. V nadväznosti na ciele projektu 4me4all sa účastníci kurzu 4me4all dozvedia o problémoch, ktorým čelia deti umiestnené v ústavoch, a o tom, ako môžu ovplyvniť ich zdravie. Predstaví tiež niektoré osvedčené postupy a návyky a to, ako môžu byť nápomocné, ako aj poukáže na úlohu, ktorú môže mať športovec formy ako mentor pri podpore zdravých návykov a zlepšovaní ich blahobytu.

 • 8 lekcií

  Športovci Rečníci

  Kurz pre rečníkov športovcov je na mieru šitý vzdelávací program zameraný na posilnenie postavenia športovcov prostredníctvom zlepšenia ich komunikačných zručností. Athletes Speakers ponúka komplexný súbor videolekcií a materiálov, ktoré pokrývajú prezentačné techniky, verejné vystupovanie, rozprávanie príbehov, neverbálnu komunikáciu, efektívny jazyk a iné.

  Tento kurz je súčasťou projektu "Athletes Speakers", ktorý financuje Európska únia. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo agentúry EACEA. Európska únia ani orgán poskytujúci grant za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

  Fotografia na obálke: Melyna Valle na Unsplash.

 • 0 lekcií

  DigiCycle

  Online kurz DigiCycle je venovaný zvyšovaniu povedomia o potenciáli elektronických športov na podporu fyzickej aktivity, najmä elektronickej cyklistiky. Zameriava sa na vzdelávanie zainteresovaných strán o tom, ako možno e-cyklistiku využiť na podporu fyzickej aktivity a získať viac ľudí, ktorí sa zaujímajú o cyklistiku ako šport.

  Tento kurz vznikol s podporou programu Európskej únie Erasmus+. Za obsah týchto stránok sú zodpovední výlučne vydavatelia a nevyjadrujú názory Európskej komisie.

  Fotografia na obálke: Markus Spiske na Unsplash.
 • 4 lekcie

  DigiSail

  Online kurz DigiSail je venovaný zvyšovaniu povedomia o potenciáli hier na podporu športu. Zameriava sa najmä na to, ako môžu plachtárske federácie a kluby využiť platformu Virtual Regatta na zvýšenie účasti v športe, komunikáciu s mladými ľuďmi a prelomenie bariér v prístupe k jachtárskemu športu.

  Tento kurz vznikol s podporou programu Európskej únie Erasmus+. Za obsah týchto stránok zodpovedajú výlučne vydavatelia a nevyjadrujú názory Európskej komisie.

  Fotografia na obálke: Yoksel Zok na Unsplash.

 • 8 lekcií

  GE-FORCE - Buďte lídrom zmeny, buďte zmenou

  Cieľom projektu GE-FORCE (Gender Equality FORCE) je umožniť športovým organizáciám dosiahnuť rovnováhu medzi pohlaviami na vedúcich pozíciách. Cieľom tohto online kurzu je poskytnúť informovanosť, poradenstvo a podporu "novým lídrom" v športe a ašpirovať na to, aby sa stali súčasťou potrebných zmien na podporu rozmanitosti a inklúzie.

  Tento kurz vznikol s podporou programu Európskej únie Erasmus+. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo agentúry EACEA. Európska únia ani orgán poskytujúci granty za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

  Foto: LinkedIn Sales Solutions on Unsplash.

 • 6 lekcií

  GETS

  Cieľom kurzu GETS pre udržateľnosť v športe je poskytnúť najnovšie poznatky o téme udržateľnosti v športe, osvedčené postupy a odporúčania pre športových manažérov a športových odborníkov vo všeobecnosti. Prostredníctvom tohto kurzu sa ako aktéri pracujúci v oblasti športu a športových podujatí dozviete, ako začleniť udržateľnosť do každodenných činností organizácie. 

  Tento kurz bol vytvorený s podporou programu Európskej komisie Erasmus+. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo agentúry EACEA. Európska únia ani orgán poskytujúci granty za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

  Fotografia na obálke: Caleb Jones na Unsplash.

 • 7 lekcií

  Zelený areál

  Online kurz Zelený kampus je kurz pre manažérov a profesorov univerzitných kampusov, ktorý im umožní pochopiť potenciál, ktorý má život v univerzitnom kampuse na ovplyvnenie okolitej komunity a podporu udržateľného a zdravého životného štýlu. V tomto kurze účastníci získajú odborné vedomosti o úzkom vzťahu medzi vzdelávaním, fyzickou aktivitou a environmentálnou udržateľnosťou a preštudujú si osvedčené postupy.

  Tento kurz vznikol s podporou programu Európskej únie Erasmus+. Za obsah týchto stránok zodpovedajú výlučne vydavatelia a nevyjadrujú názory Európskej komisie.

  Fotografia na obálke: RUT MIIT na Unsplash.

 • 0 lekcií

  Move@Work

  Online kurz Move@Work je určený pre manažérov firiem, ktorí majú záujem zaviesť firemné športové stratégie na podporu fyzickej aktivity svojich zamestnancov. V tomto kurze sa účastníci budú môcť dozvedieť o pozitívnych účinkoch fyzickej aktivity na pracovisku a oboznámiť sa s osvedčenými postupmi od skúsených odborníkov v tejto oblasti.

 • 4 lekcie

  4me4all

  Tento kurz je určený pre elitných športovcov, ktorí prejavili ochotu stať sa mentormi zraniteľných detí a detí z ústavov. V nadväznosti na ciele projektu 4me4all sa účastníci kurzu 4me4all dozvedia o problémoch, ktorým čelia deti umiestnené v ústavoch, a o tom, ako môžu ovplyvniť ich zdravie. Predstaví tiež niektoré osvedčené postupy a návyky a to, ako môžu byť nápomocné, ako aj poukáže na úlohu, ktorú môže mať športovec formy ako mentor pri podpore zdravých návykov a zlepšovaní ich blahobytu.

 • 8 lekcií

  Športovci Rečníci

  Kurz pre rečníkov športovcov je na mieru šitý vzdelávací program zameraný na posilnenie postavenia športovcov prostredníctvom zlepšenia ich komunikačných zručností. Athletes Speakers ponúka komplexný súbor videolekcií a materiálov, ktoré pokrývajú prezentačné techniky, verejné vystupovanie, rozprávanie príbehov, neverbálnu komunikáciu, efektívny jazyk a iné.

  Tento kurz je súčasťou projektu "Athletes Speakers", ktorý financuje Európska únia. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo agentúry EACEA. Európska únia ani orgán poskytujúci grant za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

  Fotografia na obálke: Melyna Valle na Unsplash.

 • 0 lekcií

  DigiCycle

  Online kurz DigiCycle je venovaný zvyšovaniu povedomia o potenciáli elektronických športov na podporu fyzickej aktivity, najmä elektronickej cyklistiky. Zameriava sa na vzdelávanie zainteresovaných strán o tom, ako možno e-cyklistiku využiť na podporu fyzickej aktivity a získať viac ľudí, ktorí sa zaujímajú o cyklistiku ako šport.

  Tento kurz vznikol s podporou programu Európskej únie Erasmus+. Za obsah týchto stránok sú zodpovední výlučne vydavatelia a nevyjadrujú názory Európskej komisie.

  Fotografia na obálke: Markus Spiske na Unsplash.
 • 4 lekcie

  DigiSail

  Online kurz DigiSail je venovaný zvyšovaniu povedomia o potenciáli hier na podporu športu. Zameriava sa najmä na to, ako môžu plachtárske federácie a kluby využiť platformu Virtual Regatta na zvýšenie účasti v športe, komunikáciu s mladými ľuďmi a prelomenie bariér v prístupe k jachtárskemu športu.

  Tento kurz vznikol s podporou programu Európskej únie Erasmus+. Za obsah týchto stránok zodpovedajú výlučne vydavatelia a nevyjadrujú názory Európskej komisie.

  Fotografia na obálke: Yoksel Zok na Unsplash.

 • 8 lekcií

  GE-FORCE - Buďte lídrom zmeny, buďte zmenou

  Cieľom projektu GE-FORCE (Gender Equality FORCE) je umožniť športovým organizáciám dosiahnuť rovnováhu medzi pohlaviami na vedúcich pozíciách. Cieľom tohto online kurzu je poskytnúť informovanosť, poradenstvo a podporu "novým lídrom" v športe a ašpirovať na to, aby sa stali súčasťou potrebných zmien na podporu rozmanitosti a inklúzie.

  Tento kurz vznikol s podporou programu Európskej únie Erasmus+. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo agentúry EACEA. Európska únia ani orgán poskytujúci granty za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

  Foto: LinkedIn Sales Solutions on Unsplash.

 • 6 lekcií

  GETS

  Cieľom kurzu GETS pre udržateľnosť v športe je poskytnúť najnovšie poznatky o téme udržateľnosti v športe, osvedčené postupy a odporúčania pre športových manažérov a športových odborníkov vo všeobecnosti. Prostredníctvom tohto kurzu sa ako aktéri pracujúci v oblasti športu a športových podujatí dozviete, ako začleniť udržateľnosť do každodenných činností organizácie. 

  Tento kurz bol vytvorený s podporou programu Európskej komisie Erasmus+. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo agentúry EACEA. Európska únia ani orgán poskytujúci granty za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

  Fotografia na obálke: Caleb Jones na Unsplash.

 • 7 lekcií

  Zelený areál

  Online kurz Zelený kampus je kurz pre manažérov a profesorov univerzitných kampusov, ktorý im umožní pochopiť potenciál, ktorý má život v univerzitnom kampuse na ovplyvnenie okolitej komunity a podporu udržateľného a zdravého životného štýlu. V tomto kurze účastníci získajú odborné vedomosti o úzkom vzťahu medzi vzdelávaním, fyzickou aktivitou a environmentálnou udržateľnosťou a preštudujú si osvedčené postupy.

  Tento kurz vznikol s podporou programu Európskej únie Erasmus+. Za obsah týchto stránok zodpovedajú výlučne vydavatelia a nevyjadrujú názory Európskej komisie.

  Fotografia na obálke: RUT MIIT na Unsplash.

 • 0 lekcií

  Move@Work

  Online kurz Move@Work je určený pre manažérov firiem, ktorí majú záujem zaviesť firemné športové stratégie na podporu fyzickej aktivity svojich zamestnancov. V tomto kurze sa účastníci budú môcť dozvedieť o pozitívnych účinkoch fyzickej aktivity na pracovisku a oboznámiť sa s osvedčenými postupmi od skúsených odborníkov v tejto oblasti.

hosťovanie vášho kurzu

Staňte sa inštruktorom a organizujte všetky svoje vzdelávacie programy na jednom mieste.

hľadáte iné riešenia?

Usporiadajte svoj kurz v Sport Academy a podeľte sa o svoje vedomosti so športovými nadšencami z rôznych odvetví.

Vytvorte triedy, kvízy a ďalší obsah a vyniknite ako športový expert vo svojej oblasti.

Obráťte sa na našich odborníkov, ktorí vám pomôžu s vývojom technologických riešení pre vaše projekty.