Начална страница

Нов опит в обучението

Открийте платформата за електронно обучение, която ще разкрие вашите спортни умения и знания

намиране на курс

 • 4 урока

  4me4all

  Този курс е предназначен за елитни спортисти, които са изразили желание да станат наставници на уязвими деца и деца, настанени в институции. Следвайки целите на проекта 4me4all, курсът 4me4all ще запознае обучаемите с предизвикателствата, пред които са изправени децата, настанени в институции, и как те могат да повлияят на тяхното здраве. Той също така ще покаже някои добри практики и навици и как те могат да бъдат полезни, както и ще подчертае ролята, която спортистът от формата може да има като наставник в насърчаването на здравословни навици и подобряването на тяхното благосъстояние.

 • 8 урока

  Спортисти Оратори

  Курсът "Говорители за спортисти" е специално разработена образователна програма, посветена на предоставянето на възможности на спортистите чрез подобряване на техните комуникационни умения. Athletes Speakers предлага цялостен набор от видео уроци и материали, обхващащи техники за представяне, публично говорене, разказване на истории, невербална комуникация, ефективен език и др.

  Този курс е част от проекта "Athletes Speakers", финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на авторите и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или EACEA. Нито Европейският съюз, нито органът, предоставящ финансиране, могат да бъдат държани отговорни за тях.

  Снимка на корицата от Melyna Valle в Unsplash.

 • 0 Уроци

  DigiCycle

  Онлайн курсът DigiCycle е посветен на повишаването на осведомеността за потенциала на електронните спортове за насърчаване на физическата активност, по-специално на електронното колоездене. Той е насочен към образоване на заинтересованите страни за това как електронното колоездене може да се използва за насърчаване на физическата активност и за привличане на повече хора към колоезденето като спорт.

  Този курс е разработен с подкрепата на програма "Еразъм+" на Европейския съюз. Съдържанието на тези страници е отговорност единствено на издателите и не отразява възгледите на Европейската комисия.

  Снимка на корицата от Markus Spiske в Unsplash.
 • 4 урока

  DigiSail

  Онлайн курсът DigiSail е посветен на повишаване на осведомеността за потенциала на игрите за популяризиране на спорта. По-специално, той е насочен към това как използването на платформата "Виртуална регата" може да се използва от федерациите по ветроходство и клубовете за увеличаване на участието в спорта, общуване с младите хора и преодоляване на бариерите пред достъпа до ветроходния спорт.

  Този курс е разработен с подкрепата на програма "Еразъм+" на Европейския съюз. Съдържанието на тези страници е отговорност единствено на издателите и не отразява възгледите на Европейската комисия.

  Снимка на корицата от Yoksel Zok в Unsplash.

 • 8 урока

  GE-FORCE - Води промяната, бъди промяната

  FORCE за равнопоставеност на половете (GE-FORCE) има за цел да даде възможност на спортните организации да балансират половете на ръководните си позиции. Целта на този онлайн курс е да осигури осведоменост, насоки и подкрепа на "новите лидери" в спорта и да ги амбицира да станат част от необходимата промяна за насърчаване на многообразието и приобщаването.

  Този курс е разработен с подкрепата на програма "Еразъм+" на Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на авторите и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или EACEA. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

  Снимка от LinkedIn Sales Solutions в Unsplash.

 • 6 урока

  GETS

  Курсът на GETS за устойчивост в спорта има за цел да предостави най-съвременни знания по темата за устойчивостта в спорта, най-добри практики и препоръки за спортните мениджъри и професионалистите в спорта като цяло. Чрез този курс като участници, работещи в областта на спорта и спортните събития, ще научите как да включите устойчивото развитие в ежедневните дейности на организацията. 

  Този курс е създаден с подкрепата на програма "Еразъм+" на Европейската комисия. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на авторите и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или EACEA. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

  Снимка на корицата от Кейлъб Джоунс в Unsplash.

 • 7 урока

  Зелен кампус

  Онлайн курсът "Зеленият кампус" е предназначен за ръководители на университетски кампуси и преподаватели, за да разберат потенциала, който животът в университетските кампуси има за въздействие върху заобикалящата ги общност и за насърчаване на устойчив и здравословен начин на живот. В този курс обучаемите ще получат експертни познания за тясната връзка между образованието, физическата активност и екологичната устойчивост и ще изучат най-добрите практики.

  Този курс е разработен с подкрепата на програма "Еразъм+" на Европейския съюз. Съдържанието на тези страници е отговорност единствено на издателите и не отразява възгледите на Европейската комисия.

  Снимка на корицата от RUT MIIT в Unsplash.

 • 0 Уроци

  Move@Work

  Онлайн курсът Move@Work е предназначен за мениджъри на компании, които се интересуват от прилагането на корпоративни спортни стратегии за насърчаване на физическата активност сред служителите си. В този курс обучаемите ще могат да научат за положителните ефекти от физическата активност на работното място и да се запознаят с най-добрите практики от опитни професионалисти в тази област.

 • 4 урока

  4me4all

  Този курс е предназначен за елитни спортисти, които са изразили желание да станат наставници на уязвими деца и деца, настанени в институции. Следвайки целите на проекта 4me4all, курсът 4me4all ще запознае обучаемите с предизвикателствата, пред които са изправени децата, настанени в институции, и как те могат да повлияят на тяхното здраве. Той също така ще покаже някои добри практики и навици и как те могат да бъдат полезни, както и ще подчертае ролята, която спортистът от формата може да има като наставник в насърчаването на здравословни навици и подобряването на тяхното благосъстояние.

 • 8 урока

  Спортисти Оратори

  Курсът "Говорители за спортисти" е специално разработена образователна програма, посветена на предоставянето на възможности на спортистите чрез подобряване на техните комуникационни умения. Athletes Speakers предлага цялостен набор от видео уроци и материали, обхващащи техники за представяне, публично говорене, разказване на истории, невербална комуникация, ефективен език и др.

  Този курс е част от проекта "Athletes Speakers", финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на авторите и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или EACEA. Нито Европейският съюз, нито органът, предоставящ финансиране, могат да бъдат държани отговорни за тях.

  Снимка на корицата от Melyna Valle в Unsplash.

 • 0 Уроци

  DigiCycle

  Онлайн курсът DigiCycle е посветен на повишаването на осведомеността за потенциала на електронните спортове за насърчаване на физическата активност, по-специално на електронното колоездене. Той е насочен към образоване на заинтересованите страни за това как електронното колоездене може да се използва за насърчаване на физическата активност и за привличане на повече хора към колоезденето като спорт.

  Този курс е разработен с подкрепата на програма "Еразъм+" на Европейския съюз. Съдържанието на тези страници е отговорност единствено на издателите и не отразява възгледите на Европейската комисия.

  Снимка на корицата от Markus Spiske в Unsplash.
 • 4 урока

  DigiSail

  Онлайн курсът DigiSail е посветен на повишаване на осведомеността за потенциала на игрите за популяризиране на спорта. По-специално, той е насочен към това как използването на платформата "Виртуална регата" може да се използва от федерациите по ветроходство и клубовете за увеличаване на участието в спорта, общуване с младите хора и преодоляване на бариерите пред достъпа до ветроходния спорт.

  Този курс е разработен с подкрепата на програма "Еразъм+" на Европейския съюз. Съдържанието на тези страници е отговорност единствено на издателите и не отразява възгледите на Европейската комисия.

  Снимка на корицата от Yoksel Zok в Unsplash.

 • 8 урока

  GE-FORCE - Води промяната, бъди промяната

  FORCE за равнопоставеност на половете (GE-FORCE) има за цел да даде възможност на спортните организации да балансират половете на ръководните си позиции. Целта на този онлайн курс е да осигури осведоменост, насоки и подкрепа на "новите лидери" в спорта и да ги амбицира да станат част от необходимата промяна за насърчаване на многообразието и приобщаването.

  Този курс е разработен с подкрепата на програма "Еразъм+" на Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на авторите и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или EACEA. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

  Снимка от LinkedIn Sales Solutions в Unsplash.

 • 6 урока

  GETS

  Курсът на GETS за устойчивост в спорта има за цел да предостави най-съвременни знания по темата за устойчивостта в спорта, най-добри практики и препоръки за спортните мениджъри и професионалистите в спорта като цяло. Чрез този курс като участници, работещи в областта на спорта и спортните събития, ще научите как да включите устойчивото развитие в ежедневните дейности на организацията. 

  Този курс е създаден с подкрепата на програма "Еразъм+" на Европейската комисия. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на авторите и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или EACEA. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

  Снимка на корицата от Кейлъб Джоунс в Unsplash.

 • 7 урока

  Зелен кампус

  Онлайн курсът "Зеленият кампус" е предназначен за ръководители на университетски кампуси и преподаватели, за да разберат потенциала, който животът в университетските кампуси има за въздействие върху заобикалящата ги общност и за насърчаване на устойчив и здравословен начин на живот. В този курс обучаемите ще получат експертни познания за тясната връзка между образованието, физическата активност и екологичната устойчивост и ще изучат най-добрите практики.

  Този курс е разработен с подкрепата на програма "Еразъм+" на Европейския съюз. Съдържанието на тези страници е отговорност единствено на издателите и не отразява възгледите на Европейската комисия.

  Снимка на корицата от RUT MIIT в Unsplash.

 • 0 Уроци

  Move@Work

  Онлайн курсът Move@Work е предназначен за мениджъри на компании, които се интересуват от прилагането на корпоративни спортни стратегии за насърчаване на физическата активност сред служителите си. В този курс обучаемите ще могат да научат за положителните ефекти от физическата активност на работното място и да се запознаят с най-добрите практики от опитни професионалисти в тази област.

Изберете тема

домакинство на вашия курс

Станете инструктор и организирайте всичките си образователни програми на едно място.

търсите други решения?

Проведете своя курс в Sport Academy и споделете знанията си с любители на спорта от различни браншове.

Разработвайте класове, тестове и друго съдържание и се изявявайте като спортен експерт в областта си.

Обърнете се към нашите експерти, за да ви помогнат да разработите технологични решения за вашите проекти.