Zielony kampus

Kurs online Green Campus to kurs dla menedżerów i profesorów kampusów uniwersyteckich, który pozwala zrozumieć potencjał, jaki ma życie na kampusie uniwersyteckim, aby wpływać na otaczającą społeczność i promować zrównoważony i zdrowy styl życia. W ramach tego kursu uczestnicy zdobędą wiedzę ekspercką na temat ścisłego związku między edukacją, aktywnością fizyczną i zrównoważonym rozwojem środowiska, a także zapoznają się z najlepszymi praktykami.

Niniejszy kurs został opracowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Za treść tych stron odpowiadają wyłącznie wydawcy i nie reprezentują one poglądów Komisji Europejskiej

Zdjęcie na okładce autorstwa RUT MIIT na Unsplash.

"Green Strategies for Healthy Lifestyle Promotion at Campus" (Green CAMPUS) to projekt Erasmus+ koordynowany przez European Network for Academic Sport Services (ENAS). Projekt koncentruje się na promowaniu zrównoważonego i zdrowego stylu życia na kampusach uniwersyteckich i ich interesariuszach: studentach, naukowcach i ich społecznościach. Idea projektu opiera się na potrzebnym związku między zrównoważonym rozwojem, zdrowiem i edukacją. "GREEN Campus" ma na celu promowanie bardziej zrównoważonej i zdrowej edukacji na uniwersytetach, ale także w społecznościach, z którymi te kampusy są zintegrowane. Oznacza to, że projekt chce zmienić nie tylko życie kampusowe na uniwersytetach, ale także ich rodziny i sąsiadów (społeczności).

Kurs online Green Campus jest jednym z kluczowych rezultatów projektu, poświęconym podnoszeniu świadomości i budowaniu wiedzy menedżerów kampusu i profesorów w celu wdrażania inicjatyw na rzecz zdrowszego i bardziej zrównoważonego życia na terenie kampusu.

Not Enrolled (181 places remaining)
Ten kurs jest obecnie zamknięty

Kurs obejmuje

  • 7 Lekcje
  • 17 Tematy
  • 8 Quizów