GE-FORCE - prowadź zmiany, bądź zmianą

Gender Equality FORCE (GE-FORCE) ma na celu umożliwienie organizacjom sportowym zrównoważenia płci na stanowiskach kierowniczych. Celem tego kursu online jest zapewnienie świadomości, wskazówek i wsparcia "nowym liderom" sportu oraz aspirowanie ich do bycia częścią niezbędnych zmian w celu promowania różnorodności i integracji.

Niniejszy kurs został opracowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub EACEA. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Zdjęcie autorstwa LinkedIn Sales Solutions na Unsplash.

Projekt GE Force ma na celu umożliwienie organizacjom sportowym zrównoważenia płci na stanowiskach kierowniczych. Podnosząc świadomość, oferując wskazówki i zapewniając wsparcie wschodzącym liderom w sporcie, naszym celem jest katalizowanie zmian niezbędnych do wspierania różnorodności i integracji. Opracowany na podstawie szeroko zakrojonych wcześniejszych badań, program ma przede wszystkim na celu zwiększenie zrozumienia przywództwa kobiet i przedstawienie zaleceń dotyczących promowania równości płci w branży sportowej. Ten cenny zasób jest dostępny dla wszystkich entuzjastów sportu, którzy podzielają nasze przekonanie, że dzięki wspólnym wysiłkom możemy napędzać równość płci i kultywować środowisko, które zachęca więcej kobiet do pełnienia ról przywódczych w sporcie.

Treść kursu

Rozwiń wszystko
Not Enrolled (219 places remaining)

Kurs obejmuje

  • 8 Lekcje
  • 43 Tematy
  • 7 Quizów
  • Certyfikat kursu