Przemawiający sportowcy

Kurs Athletes Speakers to dostosowany do potrzeb program edukacyjny poświęcony wzmacnianiu pozycji sportowców poprzez poprawę ich umiejętności komunikacyjnych. Athletes Speakers oferuje kompleksowy zestaw lekcji wideo i materiałów obejmujących techniki prezentacji, wystąpienia publiczne, opowiadanie historii, komunikację niewerbalną, skuteczny język i inne.

Ten kurs jest częścią projektu "Athletes Speakers", finansowanego przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub EACEA. Ani Unia Europejska, ani organ udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Zdjęcie na okładce autorstwa Melyna Valle na Unsplash.

Welcome to Athletes Speakers, a dynamic course designed to enhance the communication skills of athletes through engaging video content, comprehensive documentation, and practical exercises. This course offers a structured approach to mastering public speaking, storytelling, media interactions, non-verbal communication, social media presence, and job interviews. Each module is crafted to provide you with the essential techniques needed to convey your message effectively and confidently in any situation.

Throughout the course, you’ll have access to concise video lessons — around 30 minutes per module —that break down each topic into manageable segments. These videos are translated into 7 different languages which you can access by clicking on the subtitles of each video. Additionally, each module includes approximately three hours of detailed documentation and hands-on exercises to reinforce your learning. You’ll start with the basics of public speaking, learning how to overcome fear and prepare effectively, then move on to the art of storytelling with the Rocha Method, and delve into the nuances of media training and non-verbal communication. The course also covers optimising your social media profile and mastering the job interview process.

Join us in Athletes Speakers to develop the communication prowess that will set you apart, both on and off the field. Dive into each module, practice the exercises, and watch your confidence and skills soar.

The video content for this course was produced by CARLA ROCHA – COMUNICAÇÃO, FORMAÇÃO E CRIAÇÃO ARTÍSTICA, LDA for the EU-funded project “ATHLETES SPEAKERS”. These videos are the intellectual property of the project.

Niezarejestrowany

Kurs obejmuje

  • 8 Lekcje
  • 31 Topics
  • Certyfikat kursu