Αρχική σελίδα

Μια νέα μαθησιακή εμπειρία

Ανακαλύψτε την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που θα ξεκλειδώσει τις αθλητικές σας δεξιότητες και γνώσεις

βρείτε ένα μάθημα

 • 4 μαθήματα

  4me4all

  Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε ελίτ αθλητές που έχουν εκφράσει την επιθυμία να γίνουν μέντορες ευάλωτων και ιδρυματοποιημένων παιδιών. Ακολουθώντας τους στόχους του προγράμματος 4me4all, το μάθημα 4me4all θα διδάξει στους εκπαιδευόμενους τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ιδρυματοποιημένα παιδιά και πώς αυτές μπορούν να επηρεάσουν την υγεία τους. Θα παρουσιάσει επίσης κάποιες καλές πρακτικές και συνήθειες και πώς μπορούν να βοηθήσουν, καθώς και θα αναδείξει το ρόλο που μπορεί να έχει ένας αθλητής του forme ως μέντορας στην προώθηση υγιεινών συνηθειών και στη βελτίωση της ευημερίας τους.

 • 7 μαθήματα

  Αθλητές Ομιλητές

  Το μάθημα Athlete Speakers είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφιερωμένο στην ενδυνάμωση των αθλητών να μιλήσουν. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στη βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των αθλητών παρέχοντας μια σειρά από μαθήματα βίντεο και περιεχόμενο που αφορούν τεχνικές παρουσίασης, δημόσιο λόγο, αφήγηση ιστοριών, μη λεκτική επικοινωνία, σωστή γλώσσα και άλλα.

  Το μάθημα αυτό αναπτύχθηκε με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των εκδοτών και δεν αντιπροσωπεύει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  Φωτογραφία εξωφύλλου από την Melyna Valle στο Unsplash.

 • 0 μαθήματα

  DigiCycle

  Το διαδικτυακό μάθημα DigiCycle είναι αφιερωμένο στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών αθλημάτων για την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας, ιδίως της ηλεκτρονικής ποδηλασίας. Επικεντρώνεται στην εκπαίδευση των ενδιαφερομένων για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική ποδηλασία για την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας και να κάνει περισσότερους ανθρώπους να ενδιαφερθούν για την ποδηλασία ως άθλημα.

  Το μάθημα αυτό αναπτύχθηκε με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο των σελίδων αυτών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των εκδοτών και δεν αντιπροσωπεύει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  Φωτογραφία εξωφύλλου από τον Markus Spiske στο Unsplash.
 • 4 μαθήματα

  DigiSail

  Το διαδικτυακό μάθημα DigiSail είναι αφιερωμένο στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δυνατότητες των τυχερών παιχνιδιών για την προώθηση του αθλητισμού. Ειδικότερα, επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο η χρήση της πλατφόρμας Virtual Regatta μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις ομοσπονδίες και τους συλλόγους ιστιοπλοΐας για την αύξηση της συμμετοχής στο άθλημα, την επικοινωνία με τους νέους και την άρση των εμποδίων πρόσβασης στο άθλημα της ιστιοπλοΐας.

  Το μάθημα αυτό αναπτύχθηκε με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των εκδοτών και δεν αντιπροσωπεύει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  Φωτογραφία εξωφύλλου από τον Yoksel Zok στο Unsplash.

 • 8 μαθήματα

  GE-FORCE - Ηγηθείτε της αλλαγής, γίνετε η αλλαγή

  Η FORCE για την Ισότητα των Φύλων (GE-FORCE) στοχεύει στην ενδυνάμωση των αθλητικών οργανισμών ώστε να εξισορροπήσουν τα φύλα στις ηγετικές τους θέσεις. Στόχος αυτού του διαδικτυακού μαθήματος είναι να παρέχει ευαισθητοποίηση, καθοδήγηση και υποστήριξη στους "νέους ηγέτες" του αθλητισμού και να τους φιλοδοξεί να γίνουν μέρος της απαραίτητης αλλαγής για την προώθηση της διαφορετικότητας και της ενσωμάτωσης.

  Το μάθημα αυτό αναπτύχθηκε με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά και μόνο αυτές των συγγραφέων και δεν αντανακλούν απαραίτητα εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της EACEA. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι' αυτές.

  Φωτογραφία από LinkedIn Sales Solutions στο Unsplash.

 • 6 μαθήματα

  GETS

  Το μάθημα GETS για τη βιωσιμότητα στον αθλητισμό αποσκοπεί στην παροχή σύγχρονων γνώσεων σχετικά με το θέμα της βιωσιμότητας στον αθλητισμό, βέλτιστων πρακτικών και συστάσεων για τους αθλητικούς διευθυντές και τους επαγγελματίες του αθλητισμού γενικότερα. Μέσω αυτού του μαθήματος, ως παράγοντες που εργάζονται στον αθλητισμό και τις αθλητικές εκδηλώσεις, θα μάθετε πώς να ενσωματώνετε τη βιωσιμότητα στις καθημερινές δραστηριότητες του οργανισμού. 

  Το μάθημα αυτό δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά και μόνο αυτές των συγγραφέων και δεν αντανακλούν απαραίτητα αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της EACEA. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι' αυτές.

  Φωτογραφία εξωφύλλου από τον Caleb Jones στο Unsplash.

 • 6 μαθήματα

  Πράσινη πανεπιστημιούπολη

  Το διαδικτυακό μάθημα "Πράσινη πανεπιστημιούπολη" είναι ένα μάθημα για τους διευθυντές και τους καθηγητές πανεπιστημιουπόλεων, ώστε να κατανοήσουν τις δυνατότητες που έχει η ζωή στην πανεπιστημιούπολη να επηρεάσει την περιβάλλουσα κοινότητα και να προωθήσει τον βιώσιμο και υγιεινό τρόπο ζωής. Σε αυτό το μάθημα, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τη στενή σχέση μεταξύ της εκπαίδευσης, της σωματικής δραστηριότητας και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και θα μελετήσουν τις βέλτιστες πρακτικές.

  Το μάθημα αυτό αναπτύχθηκε με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των εκδοτών και δεν αντιπροσωπεύει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  Φωτογραφία εξωφύλλου από RUT MIIT στο Unsplash.

 • 0 μαθήματα

  Move@Work

  Το διαδικτυακό μάθημα Move@Work είναι αφιερωμένο σε διευθυντές εταιρειών που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν στρατηγικές εταιρικού αθλητισμού για την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας μεταξύ των εργαζομένων τους. Σε αυτό το μάθημα, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορέσουν να μάθουν για τις θετικές επιδράσεις της σωματικής δραστηριότητας στον χώρο εργασίας και να γνωρίσουν τις βέλτιστες πρακτικές από έμπειρους επαγγελματίες του χώρου.

 • 4 μαθήματα

  4me4all

  Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε ελίτ αθλητές που έχουν εκφράσει την επιθυμία να γίνουν μέντορες ευάλωτων και ιδρυματοποιημένων παιδιών. Ακολουθώντας τους στόχους του προγράμματος 4me4all, το μάθημα 4me4all θα διδάξει στους εκπαιδευόμενους τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ιδρυματοποιημένα παιδιά και πώς αυτές μπορούν να επηρεάσουν την υγεία τους. Θα παρουσιάσει επίσης κάποιες καλές πρακτικές και συνήθειες και πώς μπορούν να βοηθήσουν, καθώς και θα αναδείξει το ρόλο που μπορεί να έχει ένας αθλητής του forme ως μέντορας στην προώθηση υγιεινών συνηθειών και στη βελτίωση της ευημερίας τους.

 • 7 μαθήματα

  Αθλητές Ομιλητές

  Το μάθημα Athlete Speakers είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφιερωμένο στην ενδυνάμωση των αθλητών να μιλήσουν. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στη βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των αθλητών παρέχοντας μια σειρά από μαθήματα βίντεο και περιεχόμενο που αφορούν τεχνικές παρουσίασης, δημόσιο λόγο, αφήγηση ιστοριών, μη λεκτική επικοινωνία, σωστή γλώσσα και άλλα.

  Το μάθημα αυτό αναπτύχθηκε με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των εκδοτών και δεν αντιπροσωπεύει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  Φωτογραφία εξωφύλλου από την Melyna Valle στο Unsplash.

 • 0 μαθήματα

  DigiCycle

  Το διαδικτυακό μάθημα DigiCycle είναι αφιερωμένο στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών αθλημάτων για την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας, ιδίως της ηλεκτρονικής ποδηλασίας. Επικεντρώνεται στην εκπαίδευση των ενδιαφερομένων για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική ποδηλασία για την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας και να κάνει περισσότερους ανθρώπους να ενδιαφερθούν για την ποδηλασία ως άθλημα.

  Το μάθημα αυτό αναπτύχθηκε με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο των σελίδων αυτών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των εκδοτών και δεν αντιπροσωπεύει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  Φωτογραφία εξωφύλλου από τον Markus Spiske στο Unsplash.
 • 4 μαθήματα

  DigiSail

  Το διαδικτυακό μάθημα DigiSail είναι αφιερωμένο στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δυνατότητες των τυχερών παιχνιδιών για την προώθηση του αθλητισμού. Ειδικότερα, επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο η χρήση της πλατφόρμας Virtual Regatta μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις ομοσπονδίες και τους συλλόγους ιστιοπλοΐας για την αύξηση της συμμετοχής στο άθλημα, την επικοινωνία με τους νέους και την άρση των εμποδίων πρόσβασης στο άθλημα της ιστιοπλοΐας.

  Το μάθημα αυτό αναπτύχθηκε με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των εκδοτών και δεν αντιπροσωπεύει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  Φωτογραφία εξωφύλλου από τον Yoksel Zok στο Unsplash.

 • 8 μαθήματα

  GE-FORCE - Ηγηθείτε της αλλαγής, γίνετε η αλλαγή

  Η FORCE για την Ισότητα των Φύλων (GE-FORCE) στοχεύει στην ενδυνάμωση των αθλητικών οργανισμών ώστε να εξισορροπήσουν τα φύλα στις ηγετικές τους θέσεις. Στόχος αυτού του διαδικτυακού μαθήματος είναι να παρέχει ευαισθητοποίηση, καθοδήγηση και υποστήριξη στους "νέους ηγέτες" του αθλητισμού και να τους φιλοδοξεί να γίνουν μέρος της απαραίτητης αλλαγής για την προώθηση της διαφορετικότητας και της ενσωμάτωσης.

  Το μάθημα αυτό αναπτύχθηκε με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά και μόνο αυτές των συγγραφέων και δεν αντανακλούν απαραίτητα εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της EACEA. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι' αυτές.

  Φωτογραφία από LinkedIn Sales Solutions στο Unsplash.

 • 6 μαθήματα

  GETS

  Το μάθημα GETS για τη βιωσιμότητα στον αθλητισμό αποσκοπεί στην παροχή σύγχρονων γνώσεων σχετικά με το θέμα της βιωσιμότητας στον αθλητισμό, βέλτιστων πρακτικών και συστάσεων για τους αθλητικούς διευθυντές και τους επαγγελματίες του αθλητισμού γενικότερα. Μέσω αυτού του μαθήματος, ως παράγοντες που εργάζονται στον αθλητισμό και τις αθλητικές εκδηλώσεις, θα μάθετε πώς να ενσωματώνετε τη βιωσιμότητα στις καθημερινές δραστηριότητες του οργανισμού. 

  Το μάθημα αυτό δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά και μόνο αυτές των συγγραφέων και δεν αντανακλούν απαραίτητα αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της EACEA. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι' αυτές.

  Φωτογραφία εξωφύλλου από τον Caleb Jones στο Unsplash.

 • 6 μαθήματα

  Πράσινη πανεπιστημιούπολη

  Το διαδικτυακό μάθημα "Πράσινη πανεπιστημιούπολη" είναι ένα μάθημα για τους διευθυντές και τους καθηγητές πανεπιστημιουπόλεων, ώστε να κατανοήσουν τις δυνατότητες που έχει η ζωή στην πανεπιστημιούπολη να επηρεάσει την περιβάλλουσα κοινότητα και να προωθήσει τον βιώσιμο και υγιεινό τρόπο ζωής. Σε αυτό το μάθημα, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τη στενή σχέση μεταξύ της εκπαίδευσης, της σωματικής δραστηριότητας και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και θα μελετήσουν τις βέλτιστες πρακτικές.

  Το μάθημα αυτό αναπτύχθηκε με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των εκδοτών και δεν αντιπροσωπεύει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  Φωτογραφία εξωφύλλου από RUT MIIT στο Unsplash.

 • 0 μαθήματα

  Move@Work

  Το διαδικτυακό μάθημα Move@Work είναι αφιερωμένο σε διευθυντές εταιρειών που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν στρατηγικές εταιρικού αθλητισμού για την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας μεταξύ των εργαζομένων τους. Σε αυτό το μάθημα, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορέσουν να μάθουν για τις θετικές επιδράσεις της σωματικής δραστηριότητας στον χώρο εργασίας και να γνωρίσουν τις βέλτιστες πρακτικές από έμπειρους επαγγελματίες του χώρου.

Επιλέξτε ένα θέμα

φιλοξενήστε το μάθημά σας

Γίνετε εκπαιδευτής και φιλοξενήστε όλα τα εκπαιδευτικά σας προγράμματα σε ένα μέρος.

ψάχνετε για άλλες λύσεις;

Φιλοξενήστε το μάθημά σας στην Sport Academy και μοιραστείτε τις γνώσεις σας με λάτρεις του αθλητισμού από διάφορους κλάδους.

Αναπτύξτε μαθήματα, κουίζ και άλλο περιεχόμενο και ξεχωρίστε ως ειδικός του αθλητισμού στον τομέα σας.

Μιλήστε με τους ειδικούς μας για να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε τεχνολογικές λύσεις για τα έργα σας.